منو اصلی

آموزش پرورش و نگهداری مرغ

مرغ ها جزو گروهی از پرندگان با منقار کوتاه و ضخیم، پاهای کوتاه و رنگ های مختلف هستند که نمی توانند پرواز کنند. گونه های نر این پرنده را خروس می نامند که تفاوت ظاهری قابل توجهی با جنس ماده دارند. مرغ ها از جمله طیور دو منظوره بوده و برای تولید گوشت و تخم مرغ پرورش داده میشوند. مرغ های بالغ جست جو گران خوبی هستند و می توانند در چراگاه های آزاد از انواع گیاه، حشره و دانه ها غذای مورد نیاز خود را تأمین کنند.

برای تغذیه دستی این پرنده ها نیز می توان از ذرت، گندم، خرده های نان و … استفاده نمود. جوجه مرغ ها معمولا تا زمان رشد با آرد ذرت و دان های آسیاب شده تغذیه میشوند. مرغ ها نیز از جمله پرندگانی هستند که قرن ها پیش توسط انسان ها اهلی شده و پرورش یافته اند. بسیاری از نژادهای مرغ حاصل ترکیب نژادهای مختلف با یکدیگر بوده که صرفا برای دستیابی به صفت های برتر اصلاح نژاد شده اند.

این پرنده به شدت اجتماعی بوده و در فضای باز و یا در قفس قابل پرورش است. شیوه پرورش صنعتی و پرورش سنتی مرغ کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و هرکدام از اصول خاصی تبعیت میکند.

در این بخش از وب سایت چیکن هچ، مقالات جامع و کاربردی در خصوص نحوه پرورش مرغ، انواع نژادهای تخم گذار و گوشتی، تغذیه، بیماری ها، جوجه کشی مرغ و … ارائه میگردد.