آموزش پرورش و نگهداری مرغ مینا

علت پرخاشگری مرغ مینا و نحوه درمان آن

دلایل وحشی شدن و نوک زدن مرغ مینا

مرغ مینا در صورت پرخاشگری شروع به نوک زدن نموده و همچنین با حالت تهاجمی با صاحب خود یا افراد دیگر رفتار میکند. حتی اگر این پرنده را بیش از حد عصبانی کنید، ممکن است به چشمان شما حمله کند یا بر سر شما نوک بزند. آنها حتی در زمان پرخاشگری ممکن است به خود نیز نوک بزنند. یکی از این موارد نوک زدن شدید مرغ مینا به پاهای خود در اثر استرس و پرخاشگری میباشد. عوامل بسیار زیادی وجود دارد که باعث پرخاشگری مرغ مینا میشود. گاهی اوقات پرورش دهنده به صورت ناخواسته این پرنده را در معرض رفتارهای پرخاشگرانه قرار میدهد. در این مقاله از وبلاگ سایت چیکن هچ علت پرخاشگری مرغ مینا و نحوه درمان این عادت و رفتار را توضیح میدهیم.

به طور کلی مرغ مینا پرنده ای خشن بوده و مستعد رفتارهای پرخاشگرانه میباشد. آنها این رفتار تهاجمی را به صورت غریزی دارند و این رفتار بخشی از طبیعت آنها می باشد. مرغ مینا بر خلاف پرنده های دیگر مثل کاسکو، عروس هلندی و … به شدت محتاج توجه نیست و زیاد از نوازش کردن خوشش نمی آید.

رام نبودن مرغ مینا

مرغ مینای بالغ که رام نشده باشد، بسیار پرخاشگر بوده و در این شرایط نمی توان پرنده را رام کرد. چراکه بعد از سن بلوغ خوی وحشی آنها بسیار قوی می شود و پرنده تمایلی به اهلی شدن و رام شدن نخواهد داشت. اما ممکن است برای غذا خوردن به شما پناه بیاورد ولی او همچنان پرخاشگر خواهد بود. اگر به نگهداری مرغ مینا در خانه علاقه مند هستید، جوجه مینا تهیه کنید تا فرصت رام کردن و حتی سخنگو کردن آن را هم داشته باشید.

در زمان نوک زدن سریع دست خود را عقب نکشید

نوک زدن بخشی از طبیعت مرغ مینا می باشد. این پرنده معمولا از هرچی که خوشش آید به آن نوک میزند. البته در زمان پرخاشگری این پرنده به طرف مقابل خود نوک های شدید و خطرناکی میزند.

وقتیکه پرنده چه از روی ترس چه از روی سرگرمی به دستان یا انگشت شما نوک میزند، سریعا آن را عقب نکشید. وقتیکه به این نوک زدن مرغ مینا واکنش نشان دهید، پرنده به انجام مجددا این کار علاقه مند میشود. یا اینکه وقتی مرغ مینا بفهمد با نوک زدن میترسید و دست خود را عقب میکشید، بیشتر برای انجام این کار ترغیب میشود و هر دفعه شما نزدیک او شوید با نوک زدن قصد ترساندن شما را خواهد داشت.

در زمان نوک زدن سریع دست خود را عقب نکشید - اندیشه سبز

مرغ مینا پرنده بسیار باهوشی است و اگر بفهمد که با نوک زدن میترسید، از این کار برای راندن شما از خود و ترساندن شما حتما استفاده خواهد کرد.

حتی اگر برای ترساندن نباشد، این نوع نوک زدن تبدیل به یک عادت در پرنده شما خواهد شد که ترک آن بسیار سخت خواهد بود. وقتیکه شخص دیگر به جز شما یا اطرافیان شما با پرنده شما سرگرم هستند و دست خود را به سمت او دراز میکنند، پرنده به دلیل ناآشنا بودن به آنها نوک خواهد زد. در نتیجه این رفتار ان شخص نیز سریعا دست خود را عقب خواهد کشید. همین کار باعث تحریک مرغ مینا به انجام رفتارهای خشن میشود. لذا ممکن است به صورت ناخواسته اطرافیان و یا کسانی که با پرنده شما قصد بازی کردن دارند، پرنده را به ادامه این رفتار تحریک و تشویق کنند.

مورد اذیت قرار گرفتن

اگر مرغ مینای شما از طرف شخص با کودک مورد آزار و اذیت قرار گیرد، پرخاشگر خواهد شد؛ هرچند که او قبلا خیلی رام باشد. مرغ مینا حافظه بسیار خوبی دارد و اتفاقات را فراموش نمیکند. اگر شخصی به او بدی کند، مرغ مینا در صورت مشاهده این فرد ممکن است جیغ بکشد یا اینکه پرخاشگر خواهد شد.

گاها مرغ مینا از نوک زدن به عنوان ابزار اعتراضی هم استفاده میکند. بدین معنی اگر پرنده نسبت به کاری که شما انجام داده اید، معترض باشد، با نوک زدن و رفتار پرخاشگرانه به نوعی اعتراض خودش را به شما نشان خواهد داد. او ممکن است به غذای خود اعتراض کند. یا اینکه به شرایط داخل قفس اعتراض کند.

اگر جدیدا مرغ مینا تهیه کرده اید ممکن است پرنده از قبل عادتی داشته باشد. مثلا ممکن است که پرنده هر روز در یک وقت معین بیرون از قفس وقت سپری کند. حال اگر شما سر وقت معین او را از قفس بیرون نیاورید، اون شروع به پرخاشگری و بی تابی خواهد کرد. بنابراین در زمان خرید مرغ مینا تمامی جزئیات آن را از فروشنده بپرسید.

علاقه به اشیاء براق و قرمز رنگ

علاقه به اشیاء براق و قرمز رنگ - چیکن هچ

بهتر است که در محیط نگهداری مرغ مینا اشیاء براق و وسایلی که رنگ آنها قرمز و براق است استفاده نکنید. چون این نوع اشیاء برای مرغ مینا بسیار جذاب بوده و او برای سرگرمی به آنها نوک خواهد زد و در نتیجه به نوک زدن عادت خواهد کرد.

عادت کردن به محیط زندگی و غذا

وقتیکه عادت غذایی یا اینکه محیط نگهداری او را تغییر دهید، با پرخاشگری و اعتراض پرنده روبرو خواهید شد. همچنین اگر غذای این پرنده مناسب او نباشد، پرنده پرخاشگر خواهد شد. مرغ مینا تغذیه خاصی دارد و دانخور نیست. بسیاری از کاربران از غذاهایی که برای این پرنده مضر هستند برای تغذیه او استفاده میکنند. در حالیکه تغذیه اشتباه علاوه بر ایجاد بیماری های کبدی باعث پرخاشگری نیز در مرغ مینا میشود. پیشنهاد میشود حتما مقاله غذای مرغ مینا را مطالعه کنید.

 اجتماعی نبودن

جوجه مرغ مینا را باید در سنین جوجگی اجتماعی به بار بیاورید. یعنی این پرنده در سن جوجگی بهتر است با افراد مختلف در ارتباط باشد. محیط زندگی و اتفاقات پیرامون آن در شکل گیری شخصیت مرغ مینا تأثیر زیادی دارند. اگر مرغ مینای اهلی شده اجتماعی نباشد، در مواجه شدن با افراد مختلف دچار استرس شده و پرخاشگر خواهد شد.

رفتار بد با مرغ مینا باعث پرخاشگری این پرنده میشود. این پرنده خرابکاری را دوست دارد و ممکن است کاری کند که باعث عصبانیت شما شود. اگر با پرنده خود خشن برخورد کنید، او نیز پرخاشگر شده و با شما بدرفتاری خواهد کرد.

پرخاشگری در زمان جفت گیری

در زمان جفت گیری و ساخت لانه برای جوجه کشی، مرغ مینا به شدت پرخاشگر و تهاجمی میشود. زمانیکه مرغ مینا در گوشه ای از اتاق یا حیاط خرده چوب و یا اشیاء دیگر جمع آوری میکند، در حال اشیانه سازی است. در این زمان اگر نزدیک او یا لانه شوید یا نوک زدن های شدید مرغ مینا روبه رو خواهید شد. زیرا در فصل جفت گیری مرغ میننا بر روی لانه خود بیش از اندازه حساس می باشد و حتی در این زمینه به پرورش دهنده خود نیز اعتماد ندارد. این پرخاشگری به خاطر غریزه طبیعی و قلمروطلبی آنها می باشد.

پرخاشگری در زمان جفت گیری - چیکن هچ

با توجه به اینکه جفت گیری مرغ مینا در فضاهای بزرگ انجام میگیرد، بعد از جفت گیری و جوجه کشی دیگر این پرنده تمایلی به برگشت به داخل قفس ندارد. اگر بخواهید مجددا او را به قفسش برگردانید با پرخاشگری مرغ مینا مواجه خواهید شد و او به شدت شروع به نوک زدن و جیغ کشیدن خواهد کرد. همچنین بهتر است که حتی در زمان تمیز کردن قفس مرغ مینا برای جلوگیزی از پرخاشگری قلمروطلبانه، ابتدا پرنده را سرگرم کنید و سپس قفس او را تمیز نمایید.

پرخاشگری در اثر استرس یا حسودی

محیط اطراف قفس مرغ مینا به شدت بر رفتار این پرنده تأثیرگذار است. اگر شخص، حیوان یا وسیله ای باعث ترس و استرس مرغ مینا شود، او پرخاشگر خواهد شد. همچنین اگر صاحب مرغ مینا پرنده یا حیوان خانگی دیگری داشته باشد و در مقابل مرغ مینا با پرنده دیگر وقت بگذارند، مرغ مینا حسودی کرده و پرخاشگر میشود.

جمع بندی

مهمترین رفتارها و کارهایی که باعث پرخاشگری مرغ مینا میشوند را در این مقاله از بلاگ سایت چیکن هچ برای شما توضیح دادیم. علاوه بر موارد گفته شده عواملی همچون تنهایی، بی محلی، بیماری و پرریزی سالیانه هم باعث پرخاشگری مرغ مینا میشود. با در نظر گرفتن تمامی این موارد شما میتوانید مانع پرخاشگری مرغ مینای خود شوید و همیشه با پرنده رابطه خوبی داشته باشید.

نوشته های مشابه

‫849 دیدگاه ها

 1. سلام مرغ مینای من دوماهشه و زیاد نوک میزنه نمیتونم جلوشو بگیرم پرای دمش هم میریزه
  مقاله رو خوندم همه چیم انجام دادم ولی هنوزم نوک میزنه

  1. سلام دوست عزیز
   یکی از علت های اصلی نوک زدن استرس هست
   کلا باید عوامل استرس زا رو از پرنده خودتون دور نگهدارید

 2. سلام مینای من 2 ماهشه فضلش ابکی سفید شده نوک میزنه غذاشم پلت مخصوص مینا با گوجه فرنگی و تخم مرغ اب پز رنده شده چکار کنم ممنون

 3. سلام،من به مینا دارم 3 ماهشه پرواز کردنو همه اینارو بلده و از وقتی جوجه بوده بزرگش کردم ، ولی خب نمیزاره نازش کنم چرا؟همه ی مینا ها اینجورین یا نه؟

 4. سلام وقتتون بخیر
  بچه ی من دو روزه تقریبا دهنشو باز میگیره و گاهی تند تند عطسه می‌کنه وقتی بهش غذا میدم هم عطسه می‌کنه خیلی ممکنه چیزی خورده باشه تو گلوش گیر کرده باشه؟
  یا مثلاً مو خورده باشه ؟؟
  چکار باید کنم ؟

 5. من تازه مرغ مینا خریدم و خیلی وحشیه میری نزدیکش خودشو به قفس میزنم علتش چیه؟

 6. سلام من یه مرغ مینا دو سه ماهه خریدم خودم بهش غذا میدادم و دوسم داره وبهش حرف زدن یاد دادم.الان تقریبا۸ ماهشه.ولی چن بار به چشمم حمله کرده.در اونمواقع بهش پرخاش کردم.بدون علته رفتارش.بایددچیکار کنم این رفتارشو ترک کنه؟

  1. سلام چون پرخاش کردین اون کارشو تکرار میکنه . مقاله رو کامل بخونید توضیح داده شده

 7. سلام من ۹ ماه هست که یک مرغ مینا خریداری کردم
  خیلی دوسش دارم و بهش وابسته هستم اما اکثر اوقات بهم نوک میزنه دلیلی هم نداره چون هیچ رفتار پرخاشگرانه ای نسبت بهش ندارم نمدونم چرا نوک میزنه میشه راهنمایی کنید؟
  سن و جنسیتش رو نمیدونم اصلا هم حرف نمیزنه

 8. سلام مرغ مینای من مدت ۳ماهه یکسره به بالهاش نوک میزنه وتمام شاهپر خودش رو کنده و خونی کرده هرچه دکتر بردم ودارو دادم فایده نداشته باید چکار کنم ؟لطفا راهنمایی کنید

  1. احتمالا از افسردگی باشه یا شاید هم بیماری کبد چرب داشته باشه
   بهتر که از پرورش دهنده های با تجربه مرغ مینا سوال فرمایید هم چنین مقاله بیماری های مرغ مینا رو کامل بخونید.

 9. سلام خسته نباشید من مرغ مینا دارم ۲ سالشه از ۶ ماهگی خریدمش جدیدن خیلی میخونه دستمو میبرم تو قفس صدای بوس در میاره و دهنشو باز میکنه رو دستم میاد سوت میزنه کلا اهلیه ولی جدیدن نوک میزنه دستمو یا سمت صورتم چنگ میزنه و نوک میزنه برای چی اینجوری رفتار میکنه خیلی کم نوک میزنه مثلا دو سه روز یبار میزنه ولی خیلی بد صورتمو نوک زد

  1. مرغ مینا پرنده باهوش و بسیار حساسی هست ، مخصوصا نسبت به صاحبش !
   ممکنه که ناخواسته کاری کرده باشید که ترسیده باشه ؟ یا حتی قهر کرده باشه

   1. نه اتفاقا بی دلیل هست میاد رو دستم آواز میخونه امروز یهو حمله کرد سمت چشمم یکی گفت وقتی نوک زد یکم بزارش تو قفس باهاش حرف نزن قهر کن تا بفهمه اشتباه کرده درسته این حرکت؟یت چجوری ترک بدم عادتشو

 10. سلام خسته نباشید مینای من ۲ساله شه از دیشب که ازاد بود نکوش شکسته جلو نوکش خونی و بعضی موقع ها سر گیجه داره خون ریزیش خیلی کمه علت سرگیجه اش چیه .

  1. خون زیادی از دست داده ؟ ممکنه سرگیجه اش از این باشه.
   ضربه ای به سرش نخورده ؟
   فورا ببرید دامپزشک

 11. سلام خسته نباشید من یک مرغ مینا دارم پنج ماهشه خودم از وقتی جوجه بوده مواظبش بودم ولی نمیدونم برای چی اصلان دهنشو باز نمیکنه انکار به زور غذاهاشو میتونه بخوره نوکش اصلان باز نمیشه قبلان بهش انگور میدادم درسته قورت میداد ولی الان غذاهای خودشم نمیتونه دهانشو باز کنه بخوره علتش چی میتونه باشه

  1. سلام غذاش بد بوده !
   انگور براش خوب نیست . به دامپزشک مراجعه کنید تا از نزدیک معاینش کنه . پلت مخصوص مرغ مینا از برند تاپ فید یا پادوان براش تهیه کنید با اب جوشیده مخلوط کنید مثل سرلاک بدین بهش تا از گرسنگی نمرده

 12. سلام وقت بخیر
  من دوتا مرغ مینا دارم که هر دو ۵ماهشون هست
  از کوچیکی باهم بزرگشون کردم و همیشه پیش من بودن
  قفسشون هم جدا کردم اما پیش هم نگه میدارم توی اتاقم و باهمم بیرونشون میارم بازی کنن
  یکی از میناها خیلی وقتا حسودیش میشه فکر میکنم چون به اون یکی هم توجه میکنم و نوک میزنه دستمو ،حتی اگه بهشون توجه هم نکنم
  اما خب این به صورت مداوم و شدید نیست.(اما بعضی موقع خیلی عصبانی میشه درحدی که دستم رو خون میاره و من از درد عقب میکشم،غیر از صورت سعی میکنم دستمو عقب نکشم)
  بنظرتون باید چیکار کنم که نوک نزنه؟

 13. سلام من مرغ مینا دارم 5 سالشه میزارمش رو شونم نک میزنه به چشمم خیلی هم مینا احلی با من دوست لطفا بگید چرا
  هم من میترسم تو پارک ولش کنم خیلی باهام دوسته ولی میترسم فرار کنه لطفا بگید ولش کنم فرار میکنه؟

 14. سلام خسته نباشی.من مرغ مینا 7ماه گرفتم از کسی الان 2ماه دستم ولی خودش به قفس میزنه وقتی سمتش میرم.میخواستم بدونم تا کی ادامه میده .از نظرغدا هم غذای که مخصوص مرغ مینا میدم باید چیکار کنم تا آروم بشه

 15. پرنده من خیلی نوک می زنه من این رو وقتی سه ماهش بود گرفتم و خیلی صاحب آن مغازه با پرنده من بدی کرده مرغ مینای من به چیز های براق و چیز های قرمز دست زده است بلکه من فکر کردم او وسیله را دوست دارد و خوشش آمده است فکر می کردم باعث آرامش او باشد و من الان که تمام چیز ها را در باره پرنده مینا خواندم و دیدم که تمام کار های من اشتباه شده است من به پرنده ام بدی کردم من وقتی او دست مرا نوک می زد دستم را بر عقب می کشیدم. لطفاً بگید چه کار کنم

  1. الان پرندتون درچه وضعیتیه ؟
   سنش چقدره ؟
   چه غذایی بهش میدید؟
   ایا از شما هنوز هم میترسه ؟؟؟؟

   اگر چیز جدی( مپل بیماری ، افسردگی ، پرخاشگری و . . .) وجود نداره نگران نباشید ، به مرور زمان و با ایجاد محیط اروم و انجام ندادن کارهای قبلی رفتار پرندتون اصلاح خواهد شد

   1. سن او هفت ماهش است
    سالم سلامته
    غذا تافید یا اوشکایا هست
    فقط خیلی نوک می زنه جوری که دست و پاهای من خونی می شود من خیلی خیلی به توجه می کنم ولی بیشتر پرخاشگر می شود پرواز بلده حرف می زنه تازه بهش خیار وسیب رنده شده هم می دهم بعضی روز ها سفیده تخم مرغ هم می دهم خیلی کم بهش نون هم می دهم من فکر می کنم حالش بده یعنی ممکنه کبدش چرب شده باشه در همین روز ها می خواهم به دانپزشکی ببرم ایا شما می دانید پرنده من چه کارش است

    1. غذاش که افتضاحه فقط همون تاپ فید یا کی کی یا پادوان از برند های معتبر بخرید و حتما روی بسته بندیش دقیت کنید نوشته باشه مخصوص مرغ مینا
     مقاله رو کامل مطالعه کنید . اصلا دستتون رو عقب نکشید یا داد نزنید وقتی نوک میزنه
     تخم مرغ و نون و سیب و … باعث کبد چرب و مرگش میشه!
     فقط و فقط غذای مخصوص مرغ مینا
     فضلش چه رنگیه ؟ سبز رنگه ؟
     ماهی یک روز به جای آب چای سیاه بدین بهش

  1. وقتی میزنه چه واکنشی نشون میدید ؟
   بهتره ارامش خودتون حفظ کنید ، صدای بلند اون لحظه نداشته باشید و پزخاش نکنید
   اگر یه مدت بتونید هیچ واکنشی به زدنش نشون ندید از سرش میپزه

 16. سلام من مرغ مینا تازه خریدم اصن حرف نمیزنه یعنی یه جیغ نمیزنه از مرده که خریدم گفت هشت ماهشه حرف نمیزنه چه کار باید کنم خیلی میپره بالا پایین تازه دوروز خریدم قفس باز کنم

 17. سلام
  مرغ مینای من اصلا پرخاشگر نیست اما هر از گاهی به طرف چشمم حمله میکنه حتی دو بار چشم رو زده چکار کنم؟؟؟

 18. سلام من مرغ مینام خیلی آروم بود از وقتی پر ریزی کرده خیلی وحشی شده میریم سمت یخچال با پاهاش رومون حمله میکرد تازگی یاد گرفته با نوکش حمله میکنه انگار یخچالمون رو قلمرو خودش میدونه
  بعد اینکه همش کاغذ و نخ میبره بالا یخچالمون اگه هم نباشه از توی قفسش روزنامه میکنه می بره در قفسش هم اگر بسته باشه گل های مامانم رو میکنه و میبره
  همش هم توی قفس غر میزنه و بالا و پایین میپره که بیاریمش بیرون وقتی هم میاریم اگر داخل ظرف شویی ظرف کصیف باشه که یکم داخلش آب باشه میره توش آب بازی میکنه به نشونه ی اعتراض هم توی غذاش مدفوع میکنه خیلی شیطون شده باید چکار کنم؟؟

 19. سلام مرغ مینای من از دیروز یکم بیحال شده بعد امروز مدفوعش ابکی سفید شد و خیلیییی بیحال زیاد هم چرت میزد غذاشم نمیخورد بهش یکم نون دادم یهویی اشتهاش باز شدزیاد خورد و شروع کرد جنب و جوش کردن زیاد کم کم مدفوعش سبز شد بعد کم کم قهوه ای و سفت شد و قهوه ای ایش پررنگ شد چشماشم گاهی یکی میبنده یکی باز میکنه همش تو گوشه قفسه وقتی چرت میزنه گردنش یکم متمایل میشه یا به چپ یا به راست (یکمه زیاد نیست مثل اون علائم تشنج نیست)
  من خیلی بهش میرسم.جوجه است و غذا فقط دون خودشو بهش میدم چیز دیگه ای تا به امروز بهش ندادم به جز نونی که امروز خورد
  مولتی ویتامین و اینا هم داره برای خواب رفت رو چوب قسمت بالایی قفس‌ سرشو فرو کرد تو خودشو خوابید
  بیماریش حاده باید بره دکتره؟؟

  1. دانی که میدید حتما باید مخصوص مرغ مینا باشه و حتما از برندهای معتبر بخرید
   از کم بودن میزان اهن پلت مطمئن بشید ، در غیر این صورت پرنده تون رو از بین میبره

 20. سلام مینا من از فرش لوله شده می‌ترسه و هر موقع ببینه جیب میزنه بنظرتون برای چی هست؟

 21. سلام مرغ مینا من یکی از بچه های فامیل رو نوک میزد اون هم داد میزد فرار میکرد بعد از اون به بعد هی جیغ می‌کشه باید چیکار کنم

 22. سلام من مرغ مینام ۷ماهشه چندروز خونه تنهابد الان نوک برای چشم میندازه کسی میدونه باید چیکار کنم؟

 23. سلام من مینای من ۷ ماهش هست و هر موقع میرم سمتش خودشو به در و دیوار می‌کوبه و می‌ترسه و اینکه ۲ ماه هست آوردمش خانه راه حل چیه؟

 24. سلام من مرغ مینام با هر مینای دیگه باشه اونو نوک میزنه ولی اون پرنده ماری نمیکنه فرار میکنه ازش با اینکه ازش بزرگتره خیلی چیکار کنم

 25. سلام من یک مرغ مینا 4/5ماهه دارم ولی از جمعه تا حالا از روی چوب به کف زمین می افتد و شروع به بال زدن می کند نمی دانم چه اتفاقی برایش افتاده و هی خودش را نمی دانم تمیز می کند یا می خواراند و از جمعه دیگر شنا نمی کند چرا اینجوری شده است؟

 26. سلام من مرغ مینا نزدیک دوسالشه تقریبا ولی جدیدا یکدفعه به من نوک میزنه میترسم نوه هام میان کوچکتر نوک بزنه به بچه ها بیشتر علاقه داره ولی جدیدا بخاطر نوک زدن نگرانم بعد که باهاش حرف میزنم دهانش را باز میکنه حالت اعتراض حرف میزنه وباد میکنه وشروع به سوت زدن میکنه در ضمن موقعی که مشغول خوردن غذا میشیم با صدازدن مامان مجبور میکنه تا از قفس بیرونش بیاریم فقط از اینکه جدیدا نوک می‌زند نگرانم میشه لطف کنید دلیلشو بگید متشکرم. آیا نیاز به جفت داره؟؟؟؟

  1. سلام چه غذایی بهش میدین ؟
   اگر براش جفت تهیه کنید ممکنه دیگه حرف نزنه با شما
   وقتی بهتون حمله میکنه واکنش نشون ندین تکون شدید یا صدای بلند بیشتر تحریکش میکنه اگر بتونید
   ارامش خودتونو حفظ کنید کم کم از سرش میره

 27. من یک مرغ مینا گرفتم یک سال و نیمش هست و
  همش نوک میزنه بعضی وقت ها که با دست براش غذا میبرم میخوره ولی بیشتره موقع ها میپره تو دستم و فقط به دستم نوک میزنه غذا نمیخوره . کسی هم نیست که اذیتش کنه البته الان دو روز بیشتر نیست که گرفتمش دلیل خاصی داره این کاراش؟

 28. سلام مینای من ۶ و نیم ماهشه از ۳ ماهگی داره هی نوک میزنه اهلی هست میاد رودستم‌ولی تا میاد میزنه
  نمیدونم چی کار کنم اروم شه محیطش ارومه سر و صدا نسیت شلوغ نیست چیزی نیست که ازش بترسه
  بعد من دستمو میبرم سمتش میگیره پوست دستمو تا یه حدی میکنه ولی من دستمو نمیکشم عقب بعد ول میکنه بعد چن ثانیه دوباره میزنه
  چی کار کنم این کارو دیگه نکنه؟

  1. بهتر که با گاز گرفتن عادتش ندید
   توی دستتون اینقد بهش غذا بدید مخصوصا غذای مورد علاقش
   تا کاملا گاز گرفتن رو فراموش کنه
   مقاله رام کردن مرغ مینا رو بخونید تا دیر نشده بتونید اهلیش کنید

 29. سلام من یه مینای دو سال و نیمه دارم چند روزه وقتی درش میارم خودش رو نوک میزنه، شما میدونید چرا؟

  1. احتمالا شپش یا قارچ داره
   با اب ولرم استحمام بده و برای تهیه دارو به دامپزشک مراجعه بشه
   بعد از استحمام ، محیط رو گرم کن که سرما نخوره

 30. مرغ مینا رو چی میخابه؟؟؟حس میکنم پاهاش رو چوب خسته میشه رفتم براش جای خواب خریدم ولی اصلا نمیخابه روش ولی میارمش بیرون یا رو میز عسلی پهن میشه میخوابه یا رو من…

 31. سلام من یک مینا 5ماهه خریدم الان 1ماهه پیش من هست یکی دو هفته اول خوب بود تو دستم بهش میوه میدادم می‌گرفت ولی الان یک هفته هست که بخاطر مشغله کاری باید 4 ساعت تنها باشه و الان وقتی میرم سمت قفس خودشو میزنه به قفس و مثل قبل باهام دوست نیست ازم یکم انگار می‌ترسه دستمو تو قفس میبرم می‌ترسه غذاشم دونه پارس فله ای میدم😕

  1. براش تو قفس اسباب بازی بگذارید تا مشغول باشه ویا براش یه جفت تهیه کنید. چون تنهایی باعث افسردگیش میشه

   1. دیگه از دستم چیزی نمیگیره بعد براش اسباب بازی بزارم مثل قبل باهام خوب میشه؟ ممنون اگه اینم جواب بدین

 32. سلام من من دو تا مرغ مینا ۴ ماهه دارم ‌که یکیشون به شدت پرخاشگره به شدت دلیلش هم اون یکی مرغ میناس که تو دوران ۲ ماهگی به این مرغ مینا حمله میکرده و وحشیش کرده . این مرغ مینام که وحشی شده قبلا خیلی اروم بود بخاطر کتک های ای یکی مرغ مینام پرخاشگر شده لطفا کمکم کنید اگه نتونم اصلاح کنمش مجبورم رهاش کنم . خیلی ترسو شده . ممنون

 33. مرغ مینای من چند بار صاحبش عوض شده و هر دفعه تو اون خانواده به آقایون علاقه مند می‌شده اصلا با خانما خوب نیست و در صورتی که روسری داشته باشی حمله می‌کنه و …
  الان چیکارش کنم به خودم علاقه مند بشه نه به بابام

  1. با یک دامپزشک که رفتارشناسی پرندگان میدونه مشاوره کنید. به صورت آنلاین هم اگه جستوجو کنید مشاوره میدن

 34. سلام
  مرغ مینای ما یه ۳ ساعت پیش بود کلی خودش و زد به قفس بعدش افتاد ته قفس داشت می مرد همسرم گرفتش بهش اب داد گذاشت بیرون بمونه ولی خوب نمیتونست راه بره اصلا حالش خوب نبود دوباره پر زد خودش و زد به دیوار و افتاد روزمین چند بار این کارو میکنه،۴ ساله داریمش تازه بدنیا اومده بود آوردیمش پیش خودمون،دونه مخصوص خودش و میدیم برنجم خیلی دوست داره میخوره
  تورو خدا راهنمایی کنین،فکر نکنم تا صبح دووم بیاره،همه دامپزشکی هام زنگ زدیم گفتن متخصص پرنده هامون نیستن😔

  1. دونه خودش چه مارکی ؟ و نمی دونم چرا همه به مرغ مینا برنج میدن. الان عصر تکنولوژیه حداقل در مورد حیوان خانگی تون یکم مطالعه کنید. گناه دارن این زبون بسته ها. اکیدن برنج ندین و هر مواد غذایی دارای آهن. به جای آب یه مدت روانه یکی دو ساعت چای سرد بگذارید تو قفس

  2. مرغ میناتون کبدش چرب شده ،نباید بهش برنج و نون و چیزهایی که ضرر داره بدید،مرغ مینا من هم یه بار این جوری شده بود غذاش رو عوض کردم و دون خارجی کیکی یا پادوان براش گرفتم و قطره تقویتی ،دیگه هم چیزهایی که براش مضرره بهش ندادم زودی خوب و سرحال شد

 35. سلام من مینا تقریبا 3ماهشه از جوجگیس دست خودم بوده خیلی خوب بود بامن خیلی خونه رو عوض کردم جای دیگه خریدم ،یه هفته بعد رفتم مسافرت مینا رو دادم دست کسی برام نگه داره از وقتی اومدم بهم نوک میزنه ،،همش خودشو باد می‌کنه ممنون میشم راهنمایی کنین

 36. سلام خوبین مینای من آبان ماه سال گذشته از بین رفت ولی من هنوزم دلتنگشم و بهانه اش رو می گیرم با این که من خودم سرم رو گرم می کنم ولی باز هم دلتنگی می کنم. حالا برای اینکه این دلتنگی از بین بره من چه کار کنم؟ لطفا راهنمایی ام کنید. من بیشتر از مینام بهش وابسته بودم

  1. دان مخصوص مرغ مینا استفاده کنید. مناسب مرغ مینا نیست معمولا کسایی که استفاده کردن پرندشون تلف شده

 37. سلام خسته نباشیدازسایت بینظیرتون بی نهایت تشکرمی کنم.
  من می خواهم یک پرنده سخنگوبخرم ولی نمی دونم چی بخرم لطفامنوراهنمایی کنید.
  واینکه آیامیناامکان داردصاحبش رابرای همیشه ترک کند؟
  واینکه شمابین عروس هلندی ومیناکدوم راپیشنهادمی کنید؟
  باتشکرفراوان.

  1. نگهداری مرغ مینا حساسه خصوصا باید در مورد نحوه تغذیه اش اطلاعات کامل داشته باشید. به نظر من عروس هلندی بهتره. ولی کیفیت تقلید صداش مثل مرغ مینا نیست.
   در ضمن اگر در صورت بیماری پرنده امکان بردن به دامپزشک رو ندارید. توصیه میشه خریداری نکنید. به خاطر بسیاری از کامنتهایی که میاد میگم معمولا انتظار دارن پرنده با عرق نعنا و چهار تخم خوب بشه.
   حیوان خانگی نگهداری کردن مسئولیت پذیری میخواد

   1. بی نهایت ممنون که جواب دادیدخداخیرتون بده که درراه نگهداری ومراقبت ازحیوون هااین همه زحمت می کشید

 38. سلام ببخشید من نشیدم که مینا صورت رو نوک بزنه انسان قارچ سیاه میگیره آیا این درسته لطفا بگید خیلی استرس دارم

  1. کاملا مضرره . غیر از غذای مخصوص خودش و میوه هایی که آهن و ویتامین سی ندارن بدین و میلورم هم میتونید بدین ولا غیر

 39. سلام مینای ما خودشو یهو تندتند میزنه به در و دیوار قفس جوری که فک میکنی داره جون میکنه به پشت میوفته تعادل راه رفتنم نداره دائمم با نوکش بدنشو میخارونه همشم چرت میزنه میشه بگین دلیلیش چیه؟

 40. سلام ، من یه جوجه مینا دارم که تازه دو روزه رفتار خشنی از خودش نشون میده (البته بگم اینو که بخاطر یه دلیلی دو روز کامل داخل قفسش نبوده ) ولی روز سوم که گذاشتم داخل و بعد بیرونش اوردم شروع کرد به نوک زدن و صدا خشن در اوردن☹️ من الان باید چیکار کنم

 41. سلام خسته نباشید من یه جوجه مرغ مینا یکی دو روزه گرفتم از همین الان هم ازادش گذاشتم و دیگه خیلی نمیترسه از غذا گرفتن از من یا اومدن پیشم ولی همش درحال نوک زدنه دست منه منم عقب نمیکشم یا کاری نمیکنم میزارم نوک بزنه تا نترسه اما دست از نوک زدن برنمیداره

   1. فک نمیکنم اعتراض داشته باشه آب برای حمام آب و غذا برای خوردن براش گذاشتم حیوون دیگه ای هم نداریم اون اذیتش کنه
    هرچی بیشتر میزارم نوک بزنه محکم تر نوک میزنه و گاز میگیره این مشکلی نداره

    1. از کسی که خریدین سوال کنید ببنید قبلا هم همین عادت رو داشت. اگر نه چون تازه اومده بهتون هنوز کامل اعتماد نداره.

 42. سلام وقت بخیر
  مینای من ۴ سالشه
  و جدیدا منو نوک میزنه خیلی زیاد
  وقتی سمت قفسش میرم خودشو میزنه به قفس تا بیاد سمت من تا منو بزنه امروزم انقدر نوکم زد که ناخون خودش کنده شد
  فقطو فقط جیغ میزنه
  میخواستم ببینم راه درمانش چیه ؟

  1. احتمالا به خاطر بیماری کبد باشه چون باعث عصبی شدن مرغ مینا میشه. ولی برای اطمینان بیشتر بهتره به دامپزشک مراجعه کنید

 43. سلام من یه جوجه مینا دارم دون خوره میاد پیشم میشینه رو شونم می شینه کلا بچه خوبیه ولی خیلی گاز میگیره هرچی میبینه گاز میگیره مخصوصا انگوشتامونو چیکار کنم گاز نگیره

 44. سلام مرغ مینای من کوچیکه امروز پاشو زخم کرده همش روزنامه داخل قفس رو نوک میزنه انگار حرص داره عصبانیه.بعد ما بهش برنج پخته شده ویکمم نون دادیم مریض میشه بنظرتون؟؟

  1. صد در صد مشکل کبد داره . قبل قبول مسئولیت نگهداری از یک حیوان خانگی باید نحوه نگهداریش رو یاد بگیرید. با این شرایط جانشو به خطر میندازین. براش دان مخصوص مرغ مینا تهیه کنید. و چای سرد بدون هیچ افزودنی بدین. اگه درست نشد به دامپزشک مراجعه کنید. اکیدا نون و برنج هم بهش ندین

 45. بعد یه سوال.یه پرنده نر دو و نیم ساله گرفتم برای ماده یک ساله و خورده ای ام.یه سال دیگه میخوام جفت بزنم نیاز به چی دارم؟ممنون از شما

 46. سلام
  یه مینای ماده یکساله دارم غذاش پلت سپهردانه هست.دو روز یه بار شنا میکنه.مدفوعش هم قهوه ایه.ولی متاسفانه دوماهه که از قفس درش میارم شروع میکنه به نوک زدن نوک بالش.تمام پر های بالشم یه دور کندم.دو سه تاش در نیومد ولی باز هم به خودش حمله میکنه.خیلی حالمو بد میکنه.همش زخمیه.نمیدونم انگار یه چیز تو بالش هست عصبیش میکنه.به جفت بالش هم حمله میکنه انگار میخواد پراشو بکنه.کوچکتر که بود یه داداش دارم همش میترسوندش.حدود هفت هشت ماه پیش همش میترسوندش.راهکار بده بهم چیکار کنم خدا خیرت بده

  1. اول اینکه اذیت کردنش باعث پرخاشگر شدن و عصبی بودنش میشه. و احتمالا این رفتارش هم به خاطر عصبی بودنشه. به دامپزشک مراجعه کنید تا راهکار بهتری ارائه بدن. در ضمننباید اجازه بدین که اذیت بشه. برادرتون رو اصلاح کنید.

 47. سلام وقت بخیر من مرغ مینا را 4 ماه دارم دو هفته است مو سرش ریخته و تو قفسش جنب وجوش دارد کی به حرف زدن خواهد آمد

 48. سلام شبتون بخیر باشه
  میخواستم بدونم عفونت چشم پرنده رو چطور میشه تشخیص داد وچه دارویی میشه استفاده کرد.؟ممنون از راهنماییتون

 49. سلام وقت بخیر مینا ما الان 2 روز هست که میاریش بیرون میپره داخل صورتم
  داداشم اذیتش کرد باهاش وحشی‌ شد
  رودستمم میاد اما نوک میزنه
  راستی مینا باید ساعت چند بخوابه مینا ما ساعت 1 شب یا 2 می‌خوابه

  1. خوب اذیتش کردین عصبانی شده. باید باهاش مهربون باشید تا دوباره بتونه بهتون اعتماد کنه. بهتره که ساعت 10 -11 بخوابه و محل استراحتش باید ساکت و آروم باشه عدم استراحت کافی هم در اخلاقش تاثیر داره

 50. سلام علیکم یک مینادو وزپیش اوردم اهلیه حرف میزنه من گرفتم بالاشوقیچی کردم الان پرنده فقط بشدت به ماحمله میلنداماداخل قفص ارومه بنزرشمابایدچکاری براش بکنم که دگه به ماحمله نکندازدست هم غذامیخردیدفه انگشتمانوگازمیگیردممنونم ازراهنمای دوستان

  1. قیچی شدن بال باعث افسردگی مرغ مینا و پرخاشگری میشه. باید تحمل کنید تا دوباره بهتون اطمینان کنه. باهاش مهربون باشید چون مرغ مینا پرنده فراموش کاری نیست.

 51. سلام ببخشید چند یه مینا از بچگی بزرگش کردیم الان ۶ سالشه ولی بابام چند وقت پیش یه مینا دیگه آورده نمی‌دونیم نره یا ماده ولی مینا اولیه نره الانند وقته خیلی مامانم رو میزنم ولی مامانمو از همه هم بیشتر دوست داره ، میزنه و میوفته دنبال آدم

  1. مرغ مینا ها پرنده های حسودی هستن و اگه جلو چششون با یه حیوان دیگه بازی کنی عصبانی میشن. ممکنه به دلیل حسادت باشه رفتارش

 52. سلام دیروز مرغ مینا را بردم دام پزشکی برای کوتاه کردن ناخوناش از وقتی برگشته خیلی اولش عصبی بود زده ران خودش و زخم کرده و دیگه اصلا وی چوبش نمیشینه آب و غذا هم کم میخوره

 53. سلام مرغ مینای من امروز خیلی عصبانی بود توی خونه اکثرا آزاده امروز هم آزادش کردیم و خیلی عصبانی بود جیغ های بلندی میزد روی شونه داداشم مینشست و گوششو میکشید (البته داداشمو بیشتر همه دوست داره)بعد مثلا یکم آروم میشد تا میرفت جلوی آینه یهو دوباره جیغ جیغش شروع میشد دلیلش چیه؟

 54. سلام مرغ مینای من یه دوروزی هست از قفس که میارمش بیرون خوبه ولی یهو حمله یا خودش رو به این ورو اون ور میزنه یا به صورتت یا به پاهات حمله میکنه
  چیکار کنم ؟؟

     1. سلام منم یه مینا دارم ک خودش اومده تو خونمون اول ترسو بود اما حالا به هرچی ک میبینه و من نوک میزنه شدید
      اسم غذاشم baby bird هستش

     2. به مرور زمان بیشتر عادت میکنه اگه عصبانیش نکنید و باهاش وقت بگذرونید وابسته میشه

 55. سلام من یک مرغ مینا دارم که خیلی ناآرام هستش همش خودش رو به دیوارهای قفس میزنه چی کار کنم آروم بشه؟؟؟

    1. این مدل نگهداری اصلا درست نیست
     باید با مرغ مینا رفیق بشی وگرنه افسرده میشه خیلی سریع
     هر چقدر هم داخل قفس بمونه بیشتر وحشی میشه !

 56. سلام ما یه جفت مینا داریم امسال هم تخم گذاشتن…جدیدا ماده به نوک نره نوک میزنه و میترسم بلایی سرش بیاره میشه بگین این نشونه چیه که نوک میزنه.

 57. باسلام خسته نباشید ببخشید من میناموازموقعی که گوشتی بودخریدم خودم بزرگش کردم الان سه ماه کامل داره دستیه ازدست عذامیخوره ولی رودست نمیشینه صداازخودش خیلی درمیاره ولی الان یه هفته‌ است وقتی درش میاریم بیرون خیلی وحشیه همش حمله میکنه روزی یک ساعت درمیارمش بیرون بعدخودش میره توقفسش َبرای پرخاشگریش چیکارکنم ممنون ازراهنماییتون
  روزی یک ساعت صدای ضبط شده براش باصدای متوسط میزارم باتشکر

  1. سلام
   پرخاشگر نیست ، میخواد بازی کنه ! جر نوک هم ابزار دیگه ای نداره ، بهتره تحمل کنی و دستت رو کنار نکشی

   1. سلام مرغ مینای من دور چشش قرمز میشه نمیدونم چرا بردیم پیش دامپزشک قطره داد میداختیم چشش چشش خوب شد بعد الان دوباره قرمز شده دلیلش چیه ممنون

    1. به دامپزشک متخصص پرندگان زینتی مراجعه کنید نه هر دامپزشکی. این یا به خاطر عفونت داخلی میتونه باشه یا آلوده بودن محیط و ورود گرد و غبار

 58. سلام ما دوتا مرغ مینا داریم نمیدونیم که دوتاشون نر یا نر ماده هستن تازگی خیلی همدیگه میزنن جوری که میترسم هم رو بکشن چکار باید بکنم

  1. سلام
   نگهداری دو مینا کنار هم کار درستی نیست
   نمیشه گفت که نرن یا ماده ، اصلا مهم نیستن چون شما نمیتونی تو قفس از اینا جوجه بگیری ! دیدت به مرغ مینا باید با مرغ عشق و عروس هلندی کلی فرق کنه !

 59. سلام مینای ما الان دو سال و نیمشه و چند ماهی پیش ماست صاحب قبلیشم اومده ناخن اینو کوتاه کنه زده دو تا از ناخناش رو قطع کرده واسه همین دستی نیست این چند ماه که پیش ما بوده ما اصلا بهش دست نزدیم چون میترسه اما رابطش با هامون خوبه میاد رو سر و شونه مون میشینه ولی مریض شد دامپزشک گفت یکی نگهش داره یکی بهش دارو بده پدرم به زور گرفتش این خیلی ترسید نزدیک بود سکته کنه الان که پدرم رو می بینه خیلی میترسه و عصبی میشه چکار کنیم که دیگه نترسه و رابطش با پدرم مثل سابق بشه؟

  1. سلام
   کاری جز صبر نمیشه کرد
   میتونید برای تست گاها غذا رو روی دست پدرتون بزارید که از اونجا بخوره
   هیچ وقت نباید سعی کنید مرغ مینا رو دستتون بگیرید چه این مرغ مینا چه پرنده های دیگه ، اگرم روزی خواستید دکتر اینا ببرید گفتن دستتون بگیرید ، کاری کنید که شما رو نشناسنه ! راهشم سادس ، ماسک و عینک دودی !

 60. ازنظر زدن مشکلی نداریم خودمون باهاش بازی میکنیم اینقدر میزنه خسته میشه،دنبال همسرم داد میزنه،وقتی همسرم هست صداش در نمیاد،در کل حیوون حیلی خوبیه،کاش داد زدناش حذف میشد،قفسش بزرگه،اصلا توقفس نیست مگر مهمان اومدنی،متوجه شدم لونه میخواد تا حدی که نیازش برطرف بشه درست کردیم،کاش میشد فیلمشو میفرستادم براتون

  1. بسیار عالی
   متوجه مشکل هستم ، ولی راهکاری مشخص نداره ، رفتارهای اینچنینی بخصوص در پرنده هایی که سنشون میره بالا مشاهده میشه ولی علت یابی دقیقی نشده و نمیشه هم دلیلش رو مشخصا پیدا کرد و گفت فلان کارو بکن سریع حل میشه چون پرنده ها هم احساس دارن و همه مثل هم نیستن ، در کل به نظرم تحمل کنید با تغییر فصل ممکنه رفتارش متفاوت بشه

   1. بی نهایت سپاسگزارم،از اینکه وقت میگذارید وراهنمایی میکنید،امیدوارم درصحت وسلامت کامل به سر ببرید

     1. سلام من یک جوجه مینا اوایل از خودسرانه صدا در میآورد جیغ میزد ولی بعد از چند روز اصلا هیچ صدایی نمیده ساکت علتش چیز همو جیغ طبیعی خودش نداری و

 61. سلام روزتون بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه.ببخشید مینای ما۳ساله،که پیش ماست،حدودا۵سال داره،نمیدونیم نر هست یاماده،دنبال همسرم جیغ میکشه،ناازسرکار بیاد،اوایل شاید ۷،۸ساعت داد میزد ولی الان ۳،۴ساعت شده،نمیدونیم باید چیکار کنیم،تا۴ماه پیش بینهایت نون وبرنج وبیسکویت میخورد،ولی تواین۴ماه پادوان وتاپ فید فقط میخوره،همسرم میخواد ببره باغ پرندگان راضی نیستم ،امکان خریدن جفت رو هم نداریم،توروخدا بگید چیکار کنم

  1. سلام
   اگه ماده بود تا حالا کی تخم پوچ گذاشته بود !
   نیازی به جفت نیست
   بهرحال نگهداری از هر پتی این مشکلات رو هم داره ، نمیشه راهکار صدردصدی داد
   قفس بزرگ میتونه کمک کنه بهش ، راهکار دیگه ای به ذهنم نمیرسه ، وقتی میفته دنبال کسی نباید فرار کرد یا پرنده رو از خودت ترسوند ، بازر اینقدر نوک بزنه که خسته بشه !

 62. سلام خسته نباشید من یه مرغ مینا دارم نوک یکم شکسته بود خیلی عصبی شده بود همش نوکش رو می‌مالید به فرش و زمین الان قسمت شکسته شده کنده شده تغییری هم تو نوکش ایجاد نشده طبیعیه؟

  1. سلام
   بستگی به نوع شکست داره ، حتما باید ببری به دامپزشک ، در طبیعت مرغ مینا با نوک زدن به درخت و اینجور چیزا نوکش رو سعی میکنه کوتاه کنه ! ولی در خونه یا باید ببری دامپزشک یا پرنده فروش ماهر وگرنه مشکل ساز میشه

 63. سلام وقت بخیر من ی مرغ مینا دارم به دسم نک میزنه وقتی ازاد هست میاد گوش منو گاز می گیره یا به صورتم عمله می کنه راه حل چی هست که حساس بودنش بر طرف بشه

  1. سلام
   این نشون از علاقه به شماست ! وگرنه خودشو خسته نمیکرد که بیاد گوش شما رو گاز بگیره ! میخواد بازی کنه !
   صبور باش و کیش کیشش نکن ! فقط جلو صورتت رو بگیر با دست

 64. سلام‌ببخشید‌‌مرخ‌مینای‌من‌همش‌روی‌یک‌پاش‌وای‌می‌یه‌وبعدظهر‌هم‌میخوابه‌روی‌چوب‌قفسش‌مب‌شی‌نه‌وتکون‌نمی‌خوره‌‌اوازی‌که‌می‌خونه‌صدای‌جیغ‌داره‌،‌لطفا‌کمکم‌کنید

 65. سلام من یک جوجه مینای سه ماه دارم از بیست روزگی که اونو دارم کم وبیش دارم باهاش کار میکنم ولی چند روزه که خیلی بازیگوش شده وگوش نمیده به آموزش کمی هم عادت به نوک زدن داره درضمن ما یک مرغ مینای سخنگو داریم که خیلی سرو صدا میکنه وحرف میزنه میخواستم ببینم وجود مینای کنار جوجه اشکالی نداره در سخنگو شدن جوجه مینا

  1. سلام
   بله حتما تاثیر میزاره ، حتما وارد استرس میکنه هر دو تا رو
   هیچوقت توصیه نمیشه دو تا رو کنار همدیگه نگهدارید ، ممکنه کسی اینکارو کرده باشه و موفق باشه ولی 1 به 100 هم نیست نسبتش ! در مورد پرندت هم بهتره صدای اونیکی رو نشنوه ، صبور باش تازه زمان یادگیریش هست ، 3 4 ماهگی یادگیری شروع میشه

 66. سلام خسته نباشید وقت تون بخیر ..مینا نوک شو خیلی ب قفس میزنه ولی اصلا زخمی نکرده فقط نوک میزنه. یک چند باری هم وقتی میاد بیرون ب اطرافیان ک نزدیکش میشن نوک میزنه حمله ور میشه فقط با خودم بهتره حتی توی قفس نزدیکش میشن شروع ب حمل و نوک میگیره

 67. سلام‌من‌ی‌مرغ‌مینا‌دارم‌تا‌دستامو‌میبینه‌سری‌نوک‌میزنه‌‌وهمش‌
  اطسه‌میکنه‌‌چه‌کار‌باید‌بکنم

  1. سلام پنج روزه که مرغ مینا خریدم در این مدت خیلی نوک خود رابه قفس و چوب زیر پایش میزند و گاهی خودش را باد میکنند. به ماگفتن حرف میزنید اما این اتفاق رخ نداده چکار کنم. ممنون راهنمای کنید

   1. سلام
    ترسیده صبور باش به قفسش ضربه نزن !
    اگه اوردی از قفس بیرون اصلا دنبالش ندو
    مرغ مینا مدلش اینجوریه که حرف رو برای کسی که یادش داده یا اطرافیان اون میزنه ! پس الان بره پیش صاحب قبلیش حرف میزنه ولی قرار نیست پیش شما هم حرف بزنه ! باید بهش یاد بدی ، اگه سنش مناسبه یاد بده

 68. سلام
  ی مرغ مینا پیدا کردم فکر کنم حدود ۲ماهشه خیلی کوچیکه ی قفس بزرگ براش تهیع کردم ولی باز خودشو به درو دیوار میزنه غذا هم میوه جات و سبزیجات و غذا مخصوص مرغ مینا میزارم براش ولی زیلد نمیخوره گاهی دوتا نوک میزنه چطور میتونم اهلیش کنم؟
  یدونه دیکه اهلی براش تهیه کنم بهتره؟

  1. سلام ازتون میترسه زیاد به قفس نزدیک نشید و بهش دست نزنید
   براش غذای مخصوص مرغ مینا از برند تاپ فید یا پادوان تهیه کنید میوه و سبزی ندین
   شاید هنوز خودش نمیتونه تغذیه کنه و لازم باشه با سرلاک تغذیه بشه. غذاش رو با کمی آب جوشیده هم مخلوط کنید شاید خورد
   فعلا پرنده جدید نگیرید ممکنه به هم آسیب برسونن بعدش هم پرنده اهلی نباید در کنار پرنده وحشی قرار بگیره

 69. سلام وقت بخیر
  چند روزهیتش که مرغ مینا موهای گردن و گوشش مثل عکس بالا سفید شده علتش چی هستش؟

  1. سلام غذاش چیه ؟ فضلش چه رنگیه ؟ آبتنی میکنه ؟ منظورتون از سفید شدن تغییر رنگه یا شوره و حشره ؟
   توضیح کامل بدین در مورد نحوه نگهداریش

 70. سلام من مینا مو از چند روزگی بزرگ کردم الان نزدیک به دوماه داره،توقفس نمیره ،وقتی میزارم اینقدر خودشو به قغس میزنه نوکش خونی میشه،چیکا کنم .همش تو خونه دوست داره باشه
  از دیش کردنش خسته شدم

  1. سلام کنار قفس بشینید و باهاش وقت بگذرونید غذای مورد علاقشو تو قفس بهش بدین براش اسباب بازی بذارید . قفس بزرگی براش تهیه کنید
   بهتره آزاد باشه اسیر بودن رو دوست نداره طبیعیه

 71. سلام من به مرغ مینا پیدا کردم که خیلی کوچیکه و نمیتونه پرواز کنه و خودش غذا بخوره از وقتی آوردمش تو قفس معمولا صبح خودش رو به قفس میزنه تا جایی که زخمی بشه و وقتی هم که غذا میخوره بعد از غذا ۸یا۱۰ ساعت میخوابه این عادیه؟ ۳ روزه پیداش کردم.

  ممنون

  1. سلام طبیعیه دوست نداره توی قفس باشه . اگر شرایطش رو دارید بذارید آزاد بمونه . هر دو ساعت یکبار سعی کنید بهش غذا بدین
   حتما غذای مخصوص مرغ مینا از برند تاپ فید یا پادوان تهیه کنید براش. طبیعی نیست که 8 ساعت میخوابه . فضلش چه رنگیه ؟ یعنی کلا در روز دو سه بار غذا میخوره ؟

  1. سلام متوجه منظورتون نشدم . رو فرش نمیخوابه ؟ خب شاید دوست داره جاهایی بشینه که ارتفاع زیاد باشه

 72. سلام ی مرغ مینا که سنش دوسالو نیم هست بعد پارسال اصلا پراش زیاد نریخت ولی امسال خیلی دارع پر میریزه

  1. سلام گاهی بعد از رسیدن به سن بلوغ وارد دوره تو لک میشن . غذاش چیه ؟ فضلش چه رنگیه ؟
   این هارو بفرمایید که بتونیم تشخیص بدیم ریزش پر به خاطر بیماری نباشه

    1. سلام فضله سبز رنگ نشانه بیماری کبدیه . براش حتما غذای مخصوص مرغ مینا از برند تاپ فید یا کی کی یا پادوان تهیه کنید . هیچ غذای دیگه ای ندین بهش
     تا سه روز بهش چای سیاه بدین به جای آب ببینید ریزش پر اگر بهتر شد حتما دچار بیماری کبدی شده

 73. سلام مرغ مینا ۳ ساله داریم روی سر و شونه و پاهام میشینه ولی وقتی دستمو میبینه با حرص نوک میزنه حتی دستمم نمیکشم کنار باز جوری نوک میزنه که خون میاد

  1. سلام حرکتی کردین که از دستتون ترسیده ؟ مقاله رو دقیق بخونید
   حتما قبلا به زور با دست گرفتنش که الان میترسه
   غذاش چیه ؟

 74. مگه این غذا که بهش میدادم ( سنگدان مرغ) آهن داشته؟ خود فروشنده گفت اینو بهش بدم،
  در ضمن ممکنه سرما خورده باشه؟

  1. کامنت جدید باز نکنید کامنت قبلی رو ریپلی کنید
   بله سنگدان مرغ و گوشت آهن داره و خوب نیست . فروشنده هم اشتباه گفته
   اگه محیط سردی بوده یا در مقابل باد سرد بله امکانش هست

  1. هنوز سنش کمه در کنار غذایی که بهش میدین توی قفسش ظرف غذاش رو هم بذارید یهو غذا دادن رو قطع نکنید
   معمولا تا سه ماهگی دونخور نمیشن

 75. سلام. یه جوجه مینا خریدم. الان نزدیک یک ماهش هست و با دست غذا بهش میدم.
  از دیروز صدای جیک جیک کردنش ضعیف شده و دهنش رو کامل نمی بنده و یکم باز نگه می داره، علتش چیه؟ غذا هم دونه پرسی با سنگدان چرخ شده مرغ قاطی میکنم و بهش میدم.

  1. سلام غذاش خیلی بده
   اگه سریعا این غذا قطع نشه پرندتون تلف میشه
   براش غذای مخصوص مرغ مینا از برند تاپ فید یا کی کی یا پادوان تهیه کنید . چند روز به جای آب بهش چای سیاه سرد شده بدین

 76. سلام من مرغ مینام یه مدت پر هاش میریخت و شوره سفید ازش خارج میشد..کلا پرنده اهلی فقط شبا موقع خواب داخلل قفس میزاریمش از محبت توجه کم نذاشتیم همیشه پیش خودم یا مادر پدرم..دیروز ناگهانی اومد خودش زد به دیوار و به اون ضربه فوت کرد من فقط علت این حرکتش میخوام بدونم که چرا باید اینجوری کنه..میشه بهم بگیدد؟واقعا دلیل این حرکتش نمیدونم مثل خودکشی بود

   1. اگه بخوام شرح بدم از وضعیتش ۴ ماهش بود خیلی اهلی بود یعنی از محبت و توجه هیچکدوممون کم نمیذاشتیم دکتر چکاپ بردیم سالم بود ف۳ط علت اینکه باید خودشو بزنه به دیوار نمیفهمم..بعد ضربه به دیوار ۵ دقیقه ای حالش بد شد پاهاش از کار افتاد و مرد ولی هنگامی که داشت نفس اخر میکشید اسمشو که صدا میکردم میخواست بیاد کنارم یعنی تا همون لحظه اخر دوستمون واشت

 77. سلام خسته نباشید ما یه مرغ مینا دو ساله داریم یه ساله پیش ماست به جز دون با دست زیاد بهش میوه دادم از اول ولی همیشه خواهرم درش میاورد امروز که من درش اوردم دستکش دستم نبود دستکش رو از کف زمین برداشت و باهاش بازی کرد بعد من با دست به آب توی تشتش زدم که ببینه آبه و بره آب بازی کنه ولی به دستم حمله کرد ناخوناش رو کرده بود تو دستم و با نوک میکند روی دستم رو بعدش اومد رو شونم گرفت خوابید ممکنه یه وقت به صورتم حمله کنه؟ حرکتش به خاطر عصبانیت بوده؟ چه کار کنم دیگه اینکارو نکنه؟

  1. سلام چه غذایی بهش میدین ؟
   همیشه با دستکش آزادش میکردین ؟ دستتون براش غریبه بوده شاید ترسیده یا اینکه دستتون رو سریع حرکت دادین
   وقتی نوک بزنه اصلا جیغ نزنید یا دستتون رو سریع نکشین . خیلی آروم باشید تا از ذهنش پاک بشه

   1. از همین دون های مخصوص مرغ مینا سپهر دانه بهش میدیم در طول روزم بهش سیب و کاهو و گاهی خیار و هویج و خیلی کم انگور و گیلاس میدم همیشه خواهرم درش میاورد ولی چند روزه رفته مسافرت و به من مجبورم درش بیارم روز اول دستکش دستم بود روز دوم نه وقتی هم داشت دستم رو میکند واکنشی نشون ندادم تموم دستم رو زخم کرد ولی دستم رو نکشیدم جیغم نزدم ممکنه درش بیارم دوباره کارش رو تکرار کنه؟

    1. مرغ مینا جز غذای مخصوص نباید هیچ چیزی بخوره وگرنه تلف میشه !
     براش غذای مخصوص مینا از برند تاپ فید یا کی کی یا پادوان تهیه کنید . هیچ میوه و سبزی ای بهش ندین
     اول غذاش رو عوض کنید
     اگه به دستکش عادت کرده از دستکش استفاده کنید مقاله رو بخونید باقی نکات اومده

 78. سلام ببخشید من مرق مینام تقریبا دو ماهشه و دو روزه یهویی کاملا گردنش رو میاره عقب و رو پشتش بال بال میزنه خیلی نگرانشم همش از پشت میوفته و بال بال میزنه سرشو کاملا میچرخونه عقب

 79. سلام روزتون بخیر من یک مرغ مینا دارم دوسالش هست هرزمان که من خانه هستم آزادهست یه مدت از تو حیاط چوب جمع میکنه تو اتاق یه گوشه جمع میکنه هرکسی وارد اتاق میشه نوکش میزنه اصلا دوست ندارم داخل قفس باشه با خودم مسافرت وبیرون آزادانه میبرمش الان بخاطر شرایط نوک زدنش نمیتوانم زیاد آزادش کنم چون به دیگران آسیب میزنه نمیدانم نر هست یا ماده که براش جفت بگیرم نمیدانم الان باهاش چیکار کنم خیلی دوستش دارم وبرام سخته که زندانی باشه ممنون راهنمایی کنید

  1. سلام پرندتون داره برای لانه سازی چوب جمع میکنه احتمالا ماده است .
   آزادش کنید تا افسرده نشه نباید جلوش رو بگیرید . درب اتاق رو ببندین و موقع نوک زدن واکنش نشون ندین پرخاشگریش عادیه توی این شرایط
   به یه دامپزشک یا پرنده فروش با تجربه مراجعه کنید تا از جنسیتش مطلع بشین
   ناگفته نمونه که با خریدن جفت پرندتون دیگه دستی نیست و صمیمیتش با شما کم میشه . شاید هم به خاطر عادت به شما اصلا جفت نخوره با پرنده دیگه

 80. سلام وقت بخیر من یه مینا دارم تقریبا ۴ ماهشه وحدوددوماه هست که من خریدمش غذاش سپهردانه است الان چند روزه براش دیگه سرلاک درست نمیکنم و پلیت بهش میدم خیلی جدیدا نوک میزنه و تمام پرهای ومش هم کنده نمیدونم چیارش کنم به ناخن های دستامون نوک میزنه ب گوشواره هامون نوک میزنه واگه نون روی زمین ببینه برمیداره و فرار میکنه میره یه گوشه دیگه نمیتونم نون و ازش بگیرم میشه راهنمایی کنین

  1. سلام برای درمان پرخاشگری مقاله رو کامل بخونید . این پرنده علاقه زیادی به اشیای براق داره . اصلا بهش نون ندین از دسترسش خارج کنید وگرنه پرنده خدایی نکرده تلف میشه
   غذای مخصوص مرغ مینا از برند تاپ فید یا پادوان یا کی کی تهیه کنید. به غیر از پلت هم هیچ غذا و میوه دیگه ای بهش ندین

 81. سلام ما یه مینا داریم دو سال و نیمشه تقریبا یه سالم هست که پیش ماست صبح زود بیدار میشه و وقتی همه خوابن جیغ میزنه یا اگه تنها بمونه جیغ میزنه اگه ببینه باهاش حرف نمیزنیم جیغ میزنه چکار کنیم این عادت جیغ زدن از سرش بیافته؟🤦🏼‍♀️

  1. سلام مینا پرنده اجتماعیه
   کاملا عادیه حرکاتش دوست داره باهاش معاشرت کنید همینجوری هم اسیره پس تنهاش نذارید

 82. سلام من یه مرغ مینا دارم که نزدیک به ۵ سالش هست
  چند وقتیه مامانمو میزنه
  و ازدیشب نمیدونم چش شد داشت برام حرف میزد بعد اومد سمت رو دستم بعد شروع به نوک زدن کرد و محکم انگشتامو میگرفت و نوک میزد
  بعد شروع کرد بپره توصورت و بین نوک زدن اون یذره سر نوکشون ک بزرگ میشه شکست بسکه نوکم زد
  دهنش پرخون شد ک سریع کردمش توقفس ک اب بخوره فک کردم زبونشو گاز گرفته ک دیدم نه نوکش بوده ک شکسته
  حس میکنم دردش گرفته چون از اون موقع به بعد بدتر شد و امروز بشدت توصورت میپره و یا به دستم اویزون میشه و ناخناشو فرومیکنه تودستم و تند تند و محکم نوک میزنه
  جوری که صورت و دماغ و لپ و انگشاتم همه زخمی شدن
  تاقبل ازین و تاحالا تواین ۵ سال اینجوری نشده بود
  حتی منو میبینه جیغ میزنه و خودشو باد میکنه توقفس و خیز میگیره ک بیاد بزنه و خودشو میکوبه به قفس
  و چند روزی هم بود ک مدام جیغای بدی میزد حتی وقتی ک آزاد بود
  بهش نون هم ک میخوام بدم نمیخوره میگیره از دستم میندازه و به دستم نوک میزنه
  لطفا یه راهکاری بدین بهم
  اگر منو چند روزی نبینه خوب میشه؟

   1. پلت های مخصوص ک قبلا از دکتر گرفتم براش اونارو بیشتر میدمش
    یه چند دقیقه پیش هم هی سرگیجه میشد و میفتاد ۳ بار اینجوری شد ولی الان ارومه
    این عصبی بودنش و گیج رفتش از چیه

    1. احتمالا دچار بیماری کبدی شده . فضلش چه رنگیه ؟
     براش پلت مخصوص مرغ مینا از برند تاپ فید یا پادوان تهیه کیند
     هیچ چیزی جز این غذا بهش ندین
     به جای آب چند روز بهش چای سیاه سرد شده بدین

     1. ازهمین مارک تاپ فید محصوص مرغ مینا دوسالی هست ک بهش میدم
      امروز بردمش دکتر .گفت نیوکاسل عصبی هست
      میشه توضیحی درباره این بهم بدین

     2. در این باره اطلاعات کامل رو از دکترش بپرسید اما چون بهش نون هم میدادین ممکنه بیماری کبدی باشه
      چای سیاه بهش بدین همونطور که گفتم. فقط پلت بدین بهش
      فضله سبز و تشنج از علائم بزرگ شدن کبد مرغ میناست
      این مقاله رو بخونید
      درمان بیماری کبد مرغ مینا

 83. سلام ۲ هفته میشه که یک مرغ مینا خریدم هر وقت که از قفس بیرون اش کنم به جای اینکه بشینه تو دستم میپره تو شانه و سرم چی باید کنم

 84. سلام‌یک‌مرغ مینا دارم که تازه خریدمش وقتی ازاده میاد پیشم‌میشنه رو سرم ولی تا بزارمش تو قفس شروع میکنه به‌پریدن‌نک‌میزنه به قفس چرا دلیلش چیه راهی هست‌که مینا داخل قفس اروم بگیره و زیاد نپره

  1. سلام خب دلیلش اینه که پرنده نباید اسیر باشه
   اگه امکانش هست بذارید آزاد باشه
   غذاهای مورد علاقش رو بذارید تو قفس بیشتر باهاش وقت بگذرونید اسباب بازی بذارید براش

 85. سلام من مرغ مینام ۸ ماهشه وقتی دست ب قفسش میزنیم نوک میزنه، روزی ۲-۳ ساعت میاریمش بیرون رو دست میشینه غذارو میگیره بد حمله میکنه با ناخناش ب دستم ،الان ۳ ماهه ک دارمش علت پرخاشگریش چیه؟

 86. سلام من دوتا مرغ مینا دارم نر و ماده از وقتی جوجه بودن اون هارو خریدم الان تقریبا 1 ماه هست دارمشون زیاد هم بزرگ نیستن چند وقت قبل اروم بودن یهو میپریدن رو کارتون الان تو قفسن وقتی میخام غذا بدم یهو میپرن بیرون تا سیر شدن هر کدومشون بال میزنن فرار میکنن میرن و اینکه توی قفس که هستن اینقدر اینور اونور میرن و سر و صدا میکنن که مغز ادمو میخرن اصلا این حرکاتاشون به نظرم عادی نیست!

  1. سلام هر یک ساعت یکبار باید بهشون سرلاک بدین شاید به دلیل گرسنگی و سرما سرو صدا میکنن
   به نظر من اسیر کردن پرنده هم خیلی عادی نیست!

   1. خب الان تقریبا 2 ماهشون هست وقتی بیشتر ازادشون میکنم خیلی بهترن
    اگه توی یک قفس باشن مشکلی ایجاد نمیکنه؟ یعنی همیشه دوتاشون پیش هم توی یک قفس باشن؟
    مشکل منظورم از نظر حرف زدن یا هار شدن
    و اینکه در اینده هم جفت میکنن یا نه

    1. خب طبیعیه دوست دارن آزاد باشن . مرغ مینا حداقل باید سه ساعت در روز آزاد باشه تو محیط
     اگر قصد سخنگو کردن دارید بهتره یدونه باشن . چون اگه با هم جفت بخورن اصلا اهلی نمیشن و حتی حرفم یاد بگیرن سریع فراموش میکنن و پرخاشگر میشن
     اگه قصد جوجه کشی دارید نباید اهلی بشن
     در ضمن براشون غذای مخصوص مرغ مینا از برند تاپ فید یا پادوان هم تهیه کنید تا کبدشون چرب نشه

 87. سلام مرغ مینام ۸ ماهشه بعضی روزا خیلی پرخاشگر میشه نمیذاره دست ب قفسش بزنیم نوک میزنه بیرونم از قفس میاد میشینه رو دست ولی حمله میکنه !۳ ماهه دارمش علتش چیه؟

 88. سلام خسته نباشید ببخشید الان من یه مرغ مینا تقریباً ۲ ماهه دارم الان ۳ روزه شروع کرده به نوک زدن نمیدونم چشه یهو میاد میزنه اولش یواش نوک میزنم بعد یهو دیگه با حرص نوک میزنه تقریباً ۴ الی ۵ روز سریلاک دادم الان دیگه نمیدم علتش می‌تونه بخاطر این باشه غذاشم فقط دونه پارس میریزم بهش روزی نزدیک ۲ ساعت بیرون

  1. سلام یهو نباید سرلاک رو قطع کرد همزمان هم سرلاک بدین هم پلیت مخصوص
   غذاش رو عوض کنید ببینید چی میشه غذای مخصوص مرغ مینا از برند تاپ فید یا کی کی یا پادوان تهیه کنید.

 89. سلام مرغ مینا هی با نوک میزنه به پاش انقدر زده پاش زخم شده بعد خیلی میپره تو قفس اینور اونور عصبیه شده انگار چه راهی داره اوکی شه؟

 90. سلام ببخشید من مرغ مینا رو تازه گرفتم و نمیدونم سنش چقدره و نمیدونم حرف میزنه یانه البته صاحب پرنده فروشی گفت حرف میزنه ولی چون خیلی ها از تو قفس اذیتش کردن ساکت شده حالا چیکار کنم میشه راهنمایی کنید

  1. سلام فقط براش آب و غذای مخصوص مرغ مینا بذارید تو قفس و زیاد بهش سر نزنید
   اجازه بدین یکی دو هفته به محیط عادت کنه اگه حرف زدن رو فراموش کرده باشه و سنش زیاد باشه بعیده مجدد حرف بزنه

 91. سلام مرغ مینای من هر روز با نوک خودش به آینه میکوبه اونقدر محکم که نوکش عاسیب دید

  1. سلام آینه گذاشتن برای پرنده کار خوبی نیست چون وابسته میشه
   به بلوغ رسیده به همین دلیل اینکارو میکنه . آینه رو بردارید بهتره براش جفت تهیه کنید
   اگه براش جفت تهیه نکنید و آینه رو بردارید افسرده میشه.

 92. مرغ مینای من الان یه مدت هسه که فقط وقتی قفسش رو میبریم توحیاط حرف میزنه و اواز میخونه .جلو قفسش میشینم و کلمه سلام رو بهش یاد میدم ولی فورا چشماش رو میبنده .قبلا اینجوری نبود .

  1. سلام چه غذایی بهش میدین ؟
   اینکه چشماش رو می بنده دلایل زیادی میتونه داشته باشه . یا بیماری یا اینکه داره به حرفاتون گوش میده

   1. داداش یه سوال من جوجه مینامو چند روزی تویه خونمون ول نگه داشتم حالا براش قفس خریدم تو قفس یه سانیه ام نمیمونه هی خودشو میکوبه ب قفس صدا در مباره تا دلم بسوزه بیارمش بیرون نمیدونم چیکار کنم لطفن یه راه حل بگو

    1. اگه امکانش رو دارید بذارین آزاد باشه
     حتی توی قفسم بذارید لازمه که روزی 3 تا 4 ساعت ازادش کنید
     میتونید براش اسباب بازی و غذا بذارید تو قفس و همش کنار قفس باهاش حرف بزنید اما عادیه که دلش نمیخواد اسیر باشه

 93. سلام یک سوال داشتم من از قفس میارم بیرون وقتی می‌خوام بیارم تو قفس چیکار کنم آخه میترسم وقتی بگیرمش بالش بشکنه یا صدمه ببیند

 94. سلام وقت بخیر من مرغ مینا به مرغ عشق و قناریم حمله میکنه حتی امروزم یکی از فنچ هامو کشت به خودمم حمله میکنه دلیلش چیه

  1. سلام مرغ مینا طبیعتش اینه نباید این پرنده ها تو یه محیط باهم نگهداری بشن
   مینا پرنده حسودیه وقتی میبینه شما به اونا محبت میکنید یا غذا میدین بهشون حمله میکنه
   بهتره تو اتاقای جدا نگهداری بشن

 95. سلام خسته نباشید من مرغ مینام ی مدتیه تا از قفس میاریش بیرون حمله میکنه به پاهای آدم و نوک میزنه هیچ کار خاصیم باهاش نکردیم ک بگم از اونه یجوری شده ک دیگه نمیخوام بیارمش بیرون تا میاد بیرون حمله میکنه به پاها هم پای منو هم مادرم هم داداشم پای همرو میزنه جز بابام چیکار کنیم این عادت از سرش بیوفته تا من از سرکار میام خوشحال میشه شروع میکنه به خوندن و شادی کردن ولی تا میاد بیرون میزنه اول فکر میکردم داره بازی میکنه ولی دیدم نه به قصد کشت میزنه راهی هست از سرش بیوفته این رفتارش؟؟؟

  1. مقاله رو کامل بخونید جوابتون توی مقاله هست
   ترسیده
   وقتی نوک میزنه نباید جیغ بزنید یا پاتونو سریع بکشین وگرنه بیشتر تحریک میشه
   یه مدت جوراب بپوشید تا پاهاتون رو نبینه اینجوری شاید از سرش بیفته
   وقتی میخواین بذارینش تو قفس دنبالش میکنین ؟

   1. آخه چیز خاصی نشده که بترسه از رو جورابم میزنه نه قفسو میگیری جلوش خودشو میره تو قفس.

    1. حتما وقتی نوکتون میزنه پاتونو میکشید یا جیغ میکشید عقب این باعث میشه خوشش بیاد از این کار

    1. هیچ واکنشی نشون ندین انگار اتفاقی نیفتاده . قربون صدقش برید که بیشتر تشویق میشه

 96. سلام مرغ مینای من چند وقتیه که تا من نزدیکش میشم همش نوک میزنه و پرخاشگر شده وقتی از قفس بیرونش میارم سمت پاهام میاد و فقط میخواد نوک بزنه حتی صورتم هم نوک زده وقتی هم در قفس هست همش جیغ میزنه چکار کنم که مثل قبل آروم بشه
  رفتار بدی باهاش نکردم فقط چند بار دستمو سمتش حرکت دادم که ساکت بشه فکرمیکنم به خاطر این ناراحت شده

  1. سلام احتمالا به خاط همون حرکتتون پرخاشگر شده
   وقتی بهتون حمله میکنه یا جیغ میزنه هیچ واکنشی نشون ندین
   کامل مقاله رو بخونید

 97. سلام. وقت بخیر. ببخشید من مدتی درگیر کارهام بودم حدود 3 ماه و واقعا نتونستم مینام رو که 1 سالشه ازاد کنم.چند روزی بود که دیدم شروع کرده به نوک زدن به بالهاش و یکی یکی میکندشون. حدس زدم از تو قفس موندن زیاده. الان هر روز صبح تا عصر ازادش میکنم ولی همچنان به بال چپش فقط نوک میزنه و بال هاش رو یکی یکی بیرون میکشه و در اخر میکنه اینقدر که حتی دهنش از خستگی نوک زدن بازه.ممنون میشم راهنمایی کنید که بتونم پرندم رو از این عادت نجاتش بدم خیلی نگرانم میترسم اینقدر بکنه که هیچ پری براش نمونه…

  1. سلام پرنده شما شدیدا افسرده شده . لازمه به دامپزشک مراجعه کنید تا بیشتر به خودش آسیب نرسونده
   حتما براش وقت بذارید باهاش بازی کنید و براش سرگرمی درست کنین تا از فکر کندن پرهاش در بیاد
   آزاد کردنش به تنهایی جواب نمیده
   براش پروبیوتیک مخصوص پرندگان زنتی بگیرید تا استسرش کمتر بشه
   باز هم میگم به دامپزشک مخصوص پرندگان زینتی مراجعه کنید تا تلف نشده

 98. سلام مرغ مینای من یک سالشه و تازگی فقط وقتی من میرم نزدیکش به نرده های قفسش میپره و پاهاشو نوک میزنه جالبه که فقط برای من اینکارو میکنه.من مینا رو از قفس بیرون نمیارم و همیشه تو قفس هستش.

  1. سلام نزدیک قفسش حرکت ناگهانی کردین یا صدای بلندی که بترسه ازتون ؟
   بهش غذاهای مرود علاقشو بدین
   تغذیش چیه ؟ فضلش چه رنگیه ؟ اگه به پاهاش زیاد نوک میزنه میتونه مشکل کبدی باشه

 99. ببخشید مرغ مینای من العان داره میشه یه سالش تا یک ماه بیش خیلی آروم بود رام بود ولی الان داره پرخاشگر میشه به صورتم حمله میکنه گوشیمو به شکل وحشیانه ای نوک میزنه به پاهای خودش نوک میزنه و بعد یه جوری پاهاشو میکوبه زمین انگار پاهاش میخاره
  سه هفته آزادش نکردم چون میترسم
  من دوتا عروس هلندی هم دارم که مرغ مینا میبیندشون
  دلیل این پرخاشگری چیه راه درمانی داره ؟

  1. سلام تغذیش چیه ؟ فضلش چجوریه ؟
   یکی از دلایل پرخاشگریش فصل جفتگیری و رسیدن به بلوغه بقیه دلایل هم به طور کامل توی مقاله اومده.
   اما اینکه پاهاشو نوک میزنه میتونه به خاطر بیماری کبدی باشه . چه غذایی بهش میدین ؟

 100. درود.من مرغ مینام در یک هفته دوبار شروع به بال بال زدن کرده وچندین بارهم کف قفس نشسته وپاهایش راجمع کرده ،کارهایی که هیچ وقت نمی‌کرد. منم بلافاصله بااین حرکت درقفس رابازمیکنم که پرواز کنه.درضمن درروز حتما یک ساعت بیرون قفس هستش.من فکر میکنم انرژیش کم شده.
  خواهش میکنم مراراهنمایی بفرمایید.بینهایت سپاسگزارم.

   1. باسلام..بنده ميناي سخن گوی دارم تقریبا یک سال گذشته تا چند وقت پیش خیلی ارام بود واصلا نوک نمی زد مدتب هست که ددست به قفس بزنم شروع به نوک زدن وپزخاشگری کردن حتا موقع غذا دادن دستم توی قفس که میکنم شروع میکنه به دستم نوکهای محکم زدن ویا با پاهای خود به دستم حمله میکنه وناخنهای خودرا به دستم فرومیکنخ که خون جاری میشه وقتی دستم خارج میکنم ارام میگیره وشروع به حرف زدن میکنه سلام .خوبی واز این حرفهاخواهش میکنم راهنما یی بفرما چکار کنم از این عادت دست بردارد .غذا هم بسته بندیمخصوص مینا بهش میدم وگاهی سیب ..باتشکر

    1. سلام حرکت ناگهانی اطرافش انجام ندادین یا اینکه با صدای بلند حرف بزنید ؟
     مینا پرنده حساسیه
     اصلا به نوک زدنش واکنش نشون ندین
     سعی کنید غذای مورد علاقش رو بهش بدین و محیط رو آروم کنید براش
     مقاله رو کامل بخونید

 101. سلام ببخشيد من يه سوال مهم دارم، ميناي من ١١ سالشه . من پر هاش رو هيچ وقت نميچينم. امروز پنجره باز بود رفته بيرون. آيا راهكاري واسه برگشتش هست؟ چه كارهايي ميشه كرد، پروازش عاليه اما ميترسم جايي بشينه گربه بگيرتش. ميشه كمكم كنين؟ مسير يابي ميناها خوبه؟

  1. سلام
   گربه که مرغ مینا نمیتونه بگیره ! خیالت راحت
   مسیر یابیش خوبه به شرط اینکه قبلا هم رفته باشه بیرون
   راهکار خاصی نداره مگر اینکه قبلا عادتش داده باشید به یه اسم خاص که با اون اسم صداش کنید برگرده

 102. سلام من یه مینا ۱ ساله دارم که از بچگی بزرگش کردم .خیلی باهوش هست و الان تقریبا ۱۰۰ کلمه حرف میزنه .غذاش از اول کیکی و پادوان بوده .اخیرا شروع به ناخن پاش نوک زدن این حالت زمانی که از قفس بیرون هست بیشتر میشه روی انگشت دست هم به هیچ عنوان نمیشینه .تا اینکه روی ساق هر دو پاش گوشت اضافی به رنگ سفید آورد و شدید ساق پاش میخوارونه. سفیدی چشمش گاهی قرمز میشه
  و رنگ مدفوعش هم گاهی سبز هست و گاهی قهوه ای بردمش دامپزشک متخصص پرندگان ۴ قطره و پروبیوتیک داد و گفتتپ معاینه هیچ اثری از بزرگی کبد نداره و اگر گوشت اضافی ساق پاش بیشتر شه باید رادیولوژی شه .سوالی که برای من پیش اومده این پرنده از اول روی تغذیش حساس بودم و غذاهای بدون آهن و مخصوص خودش دادم چطور پس کبدش مشکل پیدا کرده ؟تنها چیزی که شک دارم اینه که روزی نیم ساعت بیشتر از قفس بیرون نبوده یعنی این میتونه دلیلش باشه؟سوال بعد اینکه گفتین کشمش برای مینا سم هست پس چطور توی غذای پادوان مخصوص مینا کشمش هست؟و اینکه آیا میتونم از قرص لیور گل استفاده کنم و به چه میزان؟

  1. سلام
   کشمش میزان اهن بالایی داره و مضر هست . اگه داخل غذاش اینو داره اون غذا رو حذف کن به مدت 1 ماه ، به جاش بهش تاپ فید همراه با کی کی بده . میلورم هم بده
   نیم ساعت بیرون هم خیلی کمه باید فعالیت داشته باشه میتونه به این هم ربط داشته باشه .
   لیورگل برای انسان هست و من ندیدم برای مرغ مینا تجویز بشه چون ممکنه باعث اختلالات دیگه ای در پرنده بشه
   بهتره به مدت 1 ماهی که پادوان رو قطع میکنی ، به جای اب بهش چای سرد شده بدی

   این موارد رو رعایت کن ببین چی میشه

  2. سلام
   مینای من حالت سرگیجه گرفته
   همش احساس میکنم میخواد پس بیوفته
   کسی میدونه علتش چیه؟؟

 103. سلام مینا ی من رو چند روز پیش ها که خونه نبودم و ، وقتی که پرنده بیرون بوده خواهرم کنجکاو میشه و مثل اینکه پوست ساق پای پرنده ، همون قسمتی که به شکل کاغذ مانند هست رو با انبر دست میگیره و میکنه ، یعنی دور پاش یک قسمت از پوست کنده میشه و میگن که خون میاد ، الان یک جوری شده پرنده که هر کسی که میاد سمتش ازش فرار میکنه و میخواهد به هر طریقی ازش دور بمونه مثلا میره زیر تخت یا جاهای دیگه
  حتی با من که خیلی خوب دوست بود ، که من هر جا میرفتم روی شونه ی من می یومد الان ازم فرار میکنه نمیدونم دقیقا چه بلایی سرش اومده تغذیش هم یک مقدار کمی کم شده و همچین لاغر هم شده

  1. سلام
   عجب !
   یعنی واقعا نمیدونی که دقیقا چه بلایی سرش اومده ؟! مشخصه که چه بلایی اومده !!
   میترسه عزیز خیلیم میترسه !
   بزار داخل قفس و مدت خیلییییییییییییییییییییی طولانی اجازه نده خواهرت نزدیکش بشه شاید بلکه خوب شد
   پاهاش رو بررسی کن ببین عفونتی نکرده باشه

 104. سلام ،مرغ مینای من ناخن هردوتا پاشو کنده ،البته ناخن بزرگه رو که پشت پاشه
  خواستم بدونم مجدد این ناخن در میاره؟

 105. سلام مرغ مینای من خیلی خودش رو میخارونه
  میشه بفرمایید دلیلش چیه؟ ممنون میشم
  و نوک زده در چشم خواهرم باید چیکار کنم؟

  1. سلام
   چک کن بدنش رو ببین موجودات ریز سفید که حرکت میکنن تو پرهاش هست (ریز سفیدی که حرکت نمیکنن اگه باشه نشان از خشکی بیش از حد هواست)
   فضلش چه رنگیه ؟ غذا چیا می خوره ؟

 106. سلام خدمت شما
  من یه مرغ مینا دارم که الان تقریبا یک سال هست که دارمش و از جوجگی پیش خودم بوده .با سرنگ بهش غذا میدادم .تا همین دو هفته پیش خیلی با من خوب بود ولی یک دفعه نمیدونم که چی شد از دو هفته پیش با من بد شده .وقتی میارمش بیرون همش میخواد به چشمام و دهنم و پاهام نوک بزنه .چکار کنم ؟

  1. سلام
   اگه فقط همین مشکل رو داره که باید دلیلش رو تو رفتار خودتون یا تغییرات در محیط پیدا کنید
   ولی اگه به خودشم ضربه میزنه یا چشمش قرمز شده ، پرریزی غیر معمول داره ، قش میکنه ، فضلش سبز شده و … ممکنه مشکل کبدی هم داشته باشه ، وقتی مشکل کبدی پیدا میکنن عصبی میشن

 107. سلام خسته نباشید،ببخشید یه سوالی که داشتم اینه که دستشویی همراه با آبه و متاسفانه سفیده،
  یکم سرما خورده،به نظرتون باید چی کار کنم؟

  1. سلام
   بهتره ببری دامپزشک حیوانات خانگی
   در مرغ مینا من ترجیح میدم دارو برای سرماخوردگی تجویز نکنم چون امکان خطا در تشخیص خیلی زیاده !

 108. سلام خسته نباشید،مرغ مینای من ۱ سالش هست،دچار میخچه شده که خداروشکر زود فهمیدیم و داریم از پماد تتراسایکلین استفاده میکنیم،که داره بهتر میشه،
  امروز هم دیدم متاسفانه داره پوسته ی ساق پاش رو میکنه،ولی خونی نمیاد یا زخم هم نمیشه،
  قبلا دیده بودم یکم ساق پاش کناره های پاش انگاری از هم جدا شده و گوشت داره میزنه بیرون،ولی امروز که دیدم نگرانش شدم،
  مشکلی هم توی تغذیه یا صحبت کردن یا دستشوییش نداره،فقط مواقعی که بهش یکم سیب میدیم،دستشویی شل میشه،
  لطفا راهنمایی ام کنید،ممنونم

   1. غذاش همون سپهر دانه هست که پلت هست،فضله اش هم سبزه و یکم لایه ی روییش سفیده ولی چسبنده نیست.

    1. خوب این متاسفانه بر مواردی که گفتی به امکان 90 درصد دچار بیماری کبدی هم هست.
     همین امروز تغذیش رو عوض کن ! تاپ فید ، پادوان یا کی کی بهش بده و جز اینا چیزی نده، نون و اجیل و … اصلا !

     یه مدت به جای آب ، بهش چای سرد شده بده بخوره

 109. خب وقتی که بیرونه همش روی فرش ها م مبل های خونه مدفوع میکنه راهکاری نیست بهش اموزش داده بشه که ، روی سرامیک ها این کارو انجام بده

  1. عزیز من مجسمه که نخریدی ، وقتی میگرفتیش باید فکر اینجاشو میگردی
   مقاله زیر رو بخون شاید بتونه چند درصدی کمک کنه ، ولی همه ی کسانی که پرنده نگهداری میکنن باید قبل از اقدام به خرید دردسرهاشو به جون بخرن وگرنه هم خودشون اذیت میشن هم اون زبون بسته :

   آموزش دستشویی کردن مرغ مینا به دستور شما در یک محل خاص

 110. سلام مینای من 3 سال و نیمش هست که من از کسی گرفتمش هنوز 1 ماه نیمه که دست منه الان دیگه اهلی شده و خیلی وابسته که وقتی که من نیستم خود را به در و میله های قفس میزند و همینطور دادو بی داد های مظلومانه انقدر جیغ میزنه که همه عاصی میشن جوری که خودش حلاک میشه و اینکه به ولگردی ادت کرده همش دوس داره بیرون از قفس باشه .
  خیلی ممنون اگه راهنمایی کنید که به خودش اسیب نزنه .🌹

  1. سلام
   اجازه بده بیشتر بیاد بیرون ! موجود زندست نیاز داره به ازادی
   تنها راهکارش همینه

 111. سلام روزتون بخیر ،ببخشید،میگو خشک شده برای مینا مضره؟اگه مضرنیست چقدر میتونه بخوره؟ممنون از راهنمایی شما

 112. سلام
  ما چند روز پیش یک مینای چشم آسمونی از یکی از آشناهامون گرفتیم که تقریبا یک سالشه
  روز اول خیلی باهامون خوب بود و حرف می‌زد
  فرداش ازاداش کردیم و خیلی خوشحال بود پیش همه میرفت و بازی میکرد ولی ما هرکاری میکردیم نمیتونستیم ببریمش داخل قفس(یعنی بلد نبودیم)
  پدرم سریع گرفتش و داخل قفس بردش و خیلی اعصیانی شد و از همون روز دیگه باهامون حرف نمیزد باید حتما جلو تلوزیون باشه تا حرف بزنه و اصلا جوابمون رو نمیده ولی آواز میخونه
  میشه بگید چیکار‌ کنم تا دوباره باهامون حرف بزنه؟

  1. سلام
   اجازه بده بیشتر بیاد بیرون
   شب وقتی خواستی بگیریش ، چراغارو خاموش کن ، بی حرکت میشه و یواش بگیر و سریع بزار داخل قفس
   اینجوری بگیرش و هر وقت هم خواست نوکت بزنه مقاومت نکن ، بزار تا میتونه بزنه ! بیخیال میشه بعد یه مدت

 113. سلام مجدد روزتون بخیر وخوبی ببخشید بیسکویت ساقه طلایی هم برای مینا مضر هستش؟نون رو دارم قطع میکنم خیلی داد میزنه،اذیت میشه،بیسکویت هم مثل نون هست؟

  1. سلام
   بله بسیار هم مضر هست
   همون نونه ! هر 100 گندم سبوس دار توان تامین 58 درصد آهن مورد نیاز بدن انسان رو در یک روز داره !!

 114. پاهاش دونه زده آقای دکتر.العان دارم پاهاشو میشورم با صابون بعد پماد آ دِ چشمی میزنم براش،قفسش و چوبهای داخلشم دائم تمیز میکنم براش.نه چشماش خاکستری رنگه رنگش همیشه این بوده،فضلش قهوه ای کمرنگ و یکمم سبز و سفیده.چه غذایی بهش بدم آقای دکتر.دونه پرسی اوشیکایا ندم بهش؟

  1. نه یه مدت اوشکایا نده ، تاپ فید یا پادوان بگیر
   سیب هم بهش بده
   میلورم بسته بندی شده هم اگه پیدا کردی بده (مارک خوبی باشه)
   به جای اب هم بهش چایی بده ، چایی سرد شده
   یه هفته اینجوری برو جلو ببین فرقی میکنه

 115. درود بر شما آقای دکتر.من یه مینا دادم حدود ۲ساله از بچگم خودم بزرگش کردم.با من خیلی خوب بود همش میومد روی شونم روی سرم مینشست،غذاش میدادم بوسم میکرد،کامل هم صحبت میکنه حدود ۲۰ تا کلمه حتی بیشترم میگه،العان یه چند ماهیه با خودم خیلی بد شده،من تکون که میخورم دلش میخاد قفسشو بشکنه بیاد تیکه تیکم کنه،هی به دمبشم نوک میزنه،بیرونم که میاد فقط منو نوکهای شدید میزنه،جراعت تکون خوردن ندارم وقتی بیرون، چون همیجور دستمو نوک میزنه میگه تو از جات بلند نشو تا همیجور روی پاهات بشینم،من باید مثل مترسک بشینم تا شوهرم بکنتش داخل قفس،بخاطر همین کمتر میارمش بیرون،غذای اصلیشم اوشیکایا هست،کنارش بهش،سیب،کرم زنده،نون،کاهو،گوجه،خیارسبز،تخمک و… اینارو میدم.چیکار کنم باهاش که پرخاشگریش کمتر یشه.بعد چه غذایی بهتره،اشکایا خوب نیست؟

  1. سلام
   به نظر میرسه این پرخاشگری از بیماری باشه
   نان + کرم زنده + گوجه + تخمه به هیچ وجه نباید بهش داده بشه حتی به صورت تفننی
   الان فضلش چه رنگیه ؟ چشمش قرمز هم شده ؟ به پاهای خودش هم نوک میزنه ؟

 116. سلام ما یه هفته هست که یه مرغ مینا رو از یکی از آشنایان گرفتیم اوردیم پیش خودمون…رفتارش آرومه ولی گاهی اوقات یدفه وحشی میشه شروع میکنه نوک زدن…وقتیم بیرون میاریمش حدود یه ساعت بیرونه بعد باید به بدبختی بگیریمش برگردونیم قفسش…برای این کاراش چیکار کنیم؟

  1. سلام
   طبیعیه
   اولا تازه اومده، صبر کن یه مدت به خونه عادت کنه بعد دنبالش کن !
   دوما اصلا نباید دنبالش کنی وگرنه ممکنه تا سالها بدبینانه نگات کنه و تا اخر هم اهلی نشه
   شب بیارش بیرون و وقتی خواستی ببریش داخل قفس ، چراغارو خاموش کن ، هیچ جایی رو نمی بینه ، اروم بگیر و ببر بزار داخل قفس

 117. سلام روز خوش مینای ماحدودا۵سالشه،۳ساله پیش ماست،سالی دوبار پرهاش میریزه وسریع در میاد،ولی از اردیبهشت پارسال که مژه هاش ریخته،دیگه در نیومده،و۳ماهی میشه که پرهای زیرچشم چپش ریخته،خیلی خالی شده،درضمن غذای خودش رو نمیخوره،پادوان خریدیم اصلا لب نمیزنه،روزی دوبار له میکنم با سرنگ بهش میدم،نان ازاول زیاد میخورد،مشکل در نیومده مژه ها وپرهای زیر چشم هست،خواهش میکنم راهنمایی کنید،غذاش از اول که خریدیم همین بوده🙏🙏

  1. سلام
   مهم نیست غذاش از اول خریدی این بوده یا نه ، این نون رو ادامه بدی تلف میشه
   قرار نیست که مشکل در غذا همون لحظه خودش رو نشون بده ، کم کم داخل بدن رو داغون میکنه و در انتها که خودش رو نشون داد هیچکاری از دستت برنمیاد .
   مشکل این غذا هست و بیماری کبدی به امکان 90 درصد
   نون به هیچ وجه نباید بخوره ، تاپ فید + میلورم بسته بندی + سیب بهش میتونی بدی

   1. ممنون از راهنماییتون امیدوارم بتونم نان راحذف کنم

    سلام مجدد ببخشید میلورم نوعی کرم خشک شده است؟ماقبلا کرم خشک شده در بسته هایی که دون مخصوص هم داشت خریدیم،به هیچ عنوان نمیخوره،راهی هست برای خوراندن به مینا؟اگه بخواهیم کرم زنده بدیم ازکجا باید تهیه کنیم؟ازهرجا میپرسیم ندارند،لطفا راهنمایی کنید

    1. نان رو حذف نکنی میمیره ! تضمینی !

     از یه جا دیگه بگیر ، اره همون کرم های خشک شده هست ، زنده نه نده بهشون ، زنده ی اینا رو خرده نمیفروشن تو کارهای مختلف استفاده میکنن.

     1. یک دنیا ممنون شرمنده دکتر باید ببرمش؟توروخدا ببخشید مدام سوال میکنم؟اگه میلورم رانخورد چطوری بهش بدم؟

     2. اگه دامپزشک حیوانات خانگی میشناسی ببر پیشش ، مولتی ویتامین مخصوص میده بهش باعث میشه که اشتهاش باز بشه اونوقت میخوره
      یه چکی هم باید فضلش بشه که احیانا مشکلی نداشته باشه
      چون مینا اینقدر هم هیچی نخور نمیشه ، غالبا موجود پرخوریع ! مولتی ویتامین در مورد پرنده ی شما به امکان زیاد راهگشا میشه

     3. بی نهایت ممنون خدا عمرطولانی وباعزت بهتون بده،ممنون از وقتی که برامون گذاشتین🙏🙏🙏

 118. سلام
  خسته نباشین
  من ی مرغ مینا دارم خیلی کنجکاوه
  همش به فرش و پاهایی ک میبینه نوک میزنه اگه هم پامونو نکشیم عقب شروع ب قار قار میکنه وکلا عصبیه
  ولی توی قفس آرومه
  تایم آزاد کردنش کلا بین ۱ تا ۲ ساعت هست و غذاش پادوانه
  نزدیک یک سالش هم هست و درست حرف نمیزنه
  چیکار کنیم آروم شه
  مرسی برای اطلاعاتتون ❤️
  در ضمن حدود ۴ ماهه پیش ماست قبلش پیش صاحب قبلیش بود
  وقتی خریدیمش آروم بود و یکم مریض بعد خوردن پادوان اعصابش بد شد و البته حالش هم خوب شد

  1. سلام
   مشکل رفتاری داره به نظر نمیرسه بیمار باشه
   بیشتر بزار بیاد بیرون
   خواست نوک بزنه تحمل کن تا متوجه بشه که با نوک زدن به چیزی نمیرسه
   بیشتر باهاش وقت بگذرون ، داخل قفس که هست بهش اموزش حرف زدن بده

 119. باعرض سلام واحترام..مرغ مینای سخنگو دارم که مدتی است وقتی به قفس اونزدیک میشوم برای پرکردن ابخوری یا دادن غذا شروع به نوک زدن میکند
  خواهشمند راهنمایی بفرماییید برای جلو گیری از نوک زدن چه باید کرد …با تشکر

 120. سلام مرغ مینای ما دو روزه اصلا حرف نزده و هیچ صدایی از خودش در نیاورده و یه لحظه خیلی به این طرف ان طرف میپره و پرهاش گاهی میریزه دلیلش چی میتونه باشه؟؟

 121. سلام خسته نباشید
  بنده مرغ مینا رو از یک ماهگی دارمش و الان حدودا ۱۰ ماهه که دارم ازش نگهداری میکنم
  روزی ۲۰ دقیقه میارمش بیرون و یه روز در میون حموم میبرمش
  ولی حدود یه هفته اس که یهو به صورت بنده و اعضای خانواده حمله می‌کند و شده چندبار لب بنده رو زخم کرده و یه بار هم به چشم من حمله کرد و نوک زد
  الان با مرغ مینا باید چه رفتاری بکنم که دیگه به صورت حمله نکنه؟

  1. سلام
   روزی 20 دقیقه رو بکن 5 6 ساعت
   وقتی میخوای بگیری به هیچ وجه دنبالش نیفت
   وقتی اومد طرفت کیش کیش نکن !
   و صبور باش حل میشه

 122. سلام من یه مینا دارم از 1 ماهگی پیش خودم الان تقریباً یه 1 سال و خورده ای داره اصلا از قفس بیرون نمیارم قفسشم خیلی بزرگ اول ها خوب بود میومد بیرون الان میارم بیرون مدام ناخونش گاز میگیره برای همین دیگه نمیارشم جدیدا تو قفسم داره ناخونش رو رو گاز میگیره بعد وقتی میاد بیرون اصلا بر نمی‌کرده تو قفس کلت مونده چیکار کنم هم پرنده داره اذیت میشه هم من

  1. سلام
   شیوه نگهدرای شما بسیار بده
   اینجوری پرنده نه تنها رفتارش عوض نمیشه بلکه وحشی تر میشه
   وقتی پرنده ای به پای خودش ، به بالهای خودش یا به انگشتاش نوک میزنه اونم نوک های شدید ، دلیلش این نیست که ازاد هست ! دلیلش اینه که اون قسمت بیماره و مشکل داره !!

   اینکه وقتی میومد بیرون اینکارو میکرد نشون از این داشته که دغدغه ی اصلیش این بوده که بیاد بیرون ! بعد به فکر پاهاش میفتاده !!!

   شما نباید اذیت بشی ! اینکه بهت نوک میزنه طبیعیه ! پرنده گرفتی عروسک که نگرفتی ! در ثانی اون پرنده باید ازاد باشه باید جنب و جوش کنه تا بتونه سوخت و ساز بدنش رو تنظیم کنه وگرنه حتما بیمار خواهد شد

 123. سلام ،من ۳ الی ۴ ساله یه مرغ مینا دارم که وقتی باهاش صحبت میکنم یا صداهایی ک از خودم در میارم سریع دمشو میلرزونه و خم میشه و من راحت بهش دست میزنم و نوازشش میکنم و در غیر این صورت نمیذاره بهش دست بزنم ،علتش چیه ؟به نظر شما ماده هست ؟

  بعد الان ۳ الی ۴ماهه یه مرغ مینا دیگ اوردم ک کلا توی یه قفس جدا هست و نر هم هست و بعد این ۳ ماه انداختمش تو قفس مینا خودم و الان این مینا نر به شدت پرخاشگر شده طوری ک نه میتونم به قفس دست بزنم و نه میتونم از قفس بیرونشون کنم چون به محض این که میاد بیرون دنبالم میکنه و منو میزنه ،علتش چیه ؟
  تغذیه:از پلت مخصوص مرغ مینا و کرم میلورم خشک شده و میوه جات استفاده میکنم ،آبتنی هم بهشون میدم

  1. سلام
   ماده باشه تو این سن باید تخم میزارشت ! تخم پوچ
   مورد بعدی هم اینه که اون شرطی شده ! حالا خواسته و ناخواسته شده بهرحال

   مورد دوم که مینای دیگه اوردی کاملا اشتباه هست ! مگه عروس هلندیه که اینجوری اضافش کردی ! اینا جفت نمیشن ! مرغ مینا برا جفت شدن یه جای خیلی بزرگ مثل اتاق میخواد نه قفس !

   در اولین فرصت درش بیار و از خونه خارج کن بده یکی دیگه نگهش داره ! اینجوری شک نکن که پرنده ی خودت اسیب میبینه !

   اسم پلتش چیه ؟

 124. سلام ببخشید مینای من یک سال و هشت ماهش هست و اینکه شنیدم پلت براش بده از پادوان میکس براش استفاده میکنم حدودا یک هفته هست اما اول بهش پلت های بسته بندی شده ی پرنده فروشی ها رو دادم الان از پلت سیاه استفاده میکنم و کم کم دارم به پادوان میکس اضافه میکنم مینام ی خورده عصبی شده و پای خودشو نوک میزنه هر از گاهی زیر شکمش رو نگاه میکنم انگار ی چیزی میبینه بعد بپر بپر می‌کنه و پراش رو تکون میده و آزادیش هم یک ساعته و شبه قبلا بیشتر آزاد میشد
  اگه میشه بگید مشکلش چیه من برطرف کنم و توی زمان مشخص هم آزاد نمیشه

  1. سلام
   اول بگم که پلت ، به نوع تولید مواد غذایی میگن ، یعنی دستگاهی هست که مواد رو فشرده میکنه ! پس مهم نیست که پلت باشه یا نه ، مهم مواد داخل پلت هست ! برای مرغ مینا پلت باید فاقد آهن باشه ، پلت های تاپ فید مناسبه
   پادوان هم که عالیه
   در کنارش نباید نون بخوره ، نباید پرتقال یا موادی که دارای ویتامین سی هستن بخوره ، گردو پسته کشمش و … کشنده هست براش

   این از تغذیش

   مورد عصبی شدن هم ممکنه به خاطر همون پلت هایی باشه که میدی ، اسم پلتی که میدی چیه ؟ فضله ی پرندت چه رنگیه ؟

 125. سلام مرغ مینای من نزدیک 3 سالشه از یه هفتگی خودم بزرگش کردم از همون موقع اصلا سفیده تخم مرغ نخورد خیلی به چیزهای شیرین حلوا و بیسکویت و نون علاقه داره و هر روز یکم بهش نون سنگک میدم حتی قفس رفتنی هم باید بهش بیسکویت بدیم تا بره تو قفس. روزی دوبار تو بالکن میذاریمش که هوا بخوره ولی الان دو روزه وقتی میذاریمش تو بالکن یکسره بالا و پایین می پره و خیلی وحشیانه می پره. غذای اصلیش اوشکایاست و فضله اشم سفید و گاهی سبز فسفریه این دو روزه . علت پرشهای عصبیش چیه؟

   1. سلام من یه مرغ مینا گرفتم الان چندروزه خیلی حرف میزنه هرروزازقفس بیرون میارم آبتنی میکنه بعدزودمیکنم تو قفس خانمم خیلی باهاش حرف میزنه اونم جوابشو میده امروزتااومدبیرون سریع حمله کردبه خانمم طوری که بنده خدافرارکرد سمت اتاق رفت دروببنده مرغم موند لای در طوری که الان نمیتونه پاهاشو بزاره زمین همون لحظه مدفوعش سفیدشدالان دیگه فقط ساکت کنج قفس نشسته غذاش هم شبیه دونه پارس ازاین کرمهای خشک شده هم داخله خود فروشنده بهم داد بایه بسته ازاین کرمهای خشک شده تورو خدابگین چکار کنم اگه دوباره حرف نزنه میگیرم

    1. سلام
     تغذیش که بده
     تاپ فید یا کی کی یا پادوان بخر
     ولی اینکه اسیب دیده پرنده یا نه باید ببری دامپزشک حیوانات خانگی معاینه کنه عکس بندازه همینجوری نمیشه گفت
     همینجوری هم خود به خود خوب نمیشه باید ببری حتما دامپزشکی حیوانات خانگی

     پلنگ نیست که حمله کنه ، برای اهلی کردن هر حیوونی باید با ناملایمتیهاش راه بیای وگرنه اهلی نمیشه بدترم میشه

 126. سلام مرغ مینای من 3 ساله که ولی الآن 2 ماهه افتاده به جون پاهاش تمام پوست پاشو کنده دائم با بتادین براش ضدعفونی میکنم با پمادم میزنم عفونت نکنه ولی تا پاش خوب نشده دوباره نوک میزنه پوست پاشو میکنه خونی میکنه دامپزشکم بردم گفته قطره آرام بخش که هرجا هم میرم ندارن، موندم باهاش چیکار کنم

  1. سلام
   ارتباطی با قطره ی ارامش بخش نداره ! باید ببینی دردش چیه !
   غذا چی میدی بهش ؟ فضلش چه رنگهی؟ چشمش هم قرمز میشه ؟
   روی پاهاش سفیدی ایجاد شده ؟
   کف پاش جوشی زخمی چیزی داره ؟

  2. سلام .من یه مرغ مینادوماهه خریدم .همش دوست داره توقفس باشه به زوربایدبیارمش بیرون ..خیلی هم نوک میزنه بایدچیکارکنم که راحت بیاد بیرون ونوک نزنه

 127. سلامیک مرغ مینا دارم ک یک سالو نیمشه ۲۰ کلمه هم حرف میزنه دوماه هست ک دارمش اولاش که اوردیمش خیلی اروم بود بعد علان خیلی وحشی شده حهی ب دست و پای مادرم نک میزنه و در نبودش هم انقدر جیق میزنه
  چی کارش کنیم درست شه

  1. سلام
   مشکل در نحوه نگهداریش داره
   باید توضیح بدی که چطور نگهداری میکنیش ، دنبالش میکنی ، چقدر میاری بیرون از قفس ، وقتی میخوای بزاری تو قفس چطور رفتار میکنی و …

   1. سلام ن اصلا دمبالش نمیکنم روزی ۵ یا ۶ بار وقتی هم میخوام بکنمش داخل قفس میاد رو دست بعد میکنمش داخل

 128. سلام مرغ مینا کسی بهم داده یک هفته میشه که پیش منه امروز همش با نوکش میله های قفس و میگیره میپره بالا پایین علت چیه

  1. سلام
   اگه خدا بخواد میخواد بیاد بیرون ! میبینه که شما براش درو باز نمیکنی خودش اقدام کرده !

 129. سلام
  خسته نباشید
  من دیروز یه دونه مرغ مینا تهییه کردم یک سال و نیم داره
  تنها هم که هست خیلی خوب صحبت می‌کنه
  از قفس هم که بیرون میاد خیلی خوبه میاد روی سر و شونه میشینه
  مشکلم اینه دیروز وقتی رفت توی قفس(بادست نگرفتیم خودش رفت) دائم خودش رو به قفس میزنه غذایی که استفاده می کنه غذای بدون آهن بلو هست مدفوعش هم گاهی سفید هست گاهی رنگ های دیگه اما سفید بیشتره،به نظرتون چکار کنم؟

 130. سلام وقت بخیر!!
  من یه مینا دارم از یه هفتگی که بچه بوده خودم بزرگش کردم، الان تقریبا دو سالش میشه،وقتی حدودای یه سالش بود، از قفس که بیرون میومد همش پاهاشو نوک میزد در صورتی که وقتی توی قفس بود اوکی بود باخودش؛ به همین خاطر تایم بیرون اومدنش رو کمتر کردم، بعد چن وقت وقتی میومد بیرون چن باری حمله کرد به صورتم؛ بعد اون چن وقتی از قفس بیرونش نیاوردم بلکه یادش بره این کار با این اوصاف الان 7، 8 ماهی میشه که خیلی خشن شده،هم به پا نوک میزنه هم یهویی حمله میکنه به صورت و خیلی شدتش از قبل بیشتر شده، یه روز در میون از قفس میارمش بیرون و دائم دستامون روی صورتمونه که حمله نکنه یهو،یه داداش کوچیک هم دارم که وقتی میبینه اونو شروع میکنه به جیغ زدن که مدتی میشه نمیزارم اصن نزدیکش بشه که جیغ نزنه!!
  آبتنی و ایناهم اوکیه، غذای خونگی هم نمیدم بهش به هیچ وجه، غذای مخصوص خودشو میخوره فقط مارک غذاش قبلا سپهردانه بود چن ماهی میشه مارکشو عوض کردیم، گاهی هم میوه و تخم مرغ بهش میدم؛
  میخوام ببینم راهی هس بتونم این پرخاشگری رو کنترلش کنم؟
  از این شیلد های محافظ بگیرم که دستمو از صورتم بردارم که این عادت بیوفته از سرش؟!
  امیدی هست اصلا؟!

  1. سلام
   روش نگهداری شما بسیار نادرست بوده ، تغذیه اوکی هست ولی نگهداری نادرسته
   نباید روش قهری انجام بدید ، بهتره باهاش دوست باشید ، بزارید تامیتونه به دست و پاتون نوک بزنه، هیچ عکس العملی نشون ندید ، هیچی ! اون نوک میزنه شما میترسی اونم کیف میکنه بیشتر میزنه !!

   1. سلام، مرغ مینای من دقیقا همین حالته و منم همین روش قهر رو انجام دادم، چند روزه میزارم نوک بزنه و تمام دستامم خونیه و خب خدا نکنه پامو ببینه
    چقدر طول میکشه معمولا؟ امیدی هست؟

    1. سلام
     قابل تشخیص نیست ، اشکال نداره صبور باش ، باور کن وقتی میخوان اسب وحشی رو رام کنن ممکنه یه لگد چسپناک بخوره تو صورتشون ولی صبر میکنن و تلاش میکنن ! پس صبور باش ، نوک مرغ میناست دیگه شمشیر نیست که !

 131. سلام میشه منو راهنمای کنید مینای من حرف میزنه ولی از اون روزی که درآوردم از قفس آب تنی کنه بعدش تو قفس نمی رفت با دست گرفتمش دیگه بامن حرف نمی زنه ولی با کسی دیگه حرف میزنه اگه میشه راه نمایم کنید

  1. سلام
   اشکال نداره چون بزور گرفتیش اینجوری شده
   دیگه اینکارو نکن
   فقط هم خودت بهش غذا بده کم کم خوب میشه، عجله نکن

  1. اگه جفت بگیری نه تنها 1 درصد خوب نمیشه بلکه 100 درصد بدتر میشه و شما هم توان نگهداریش رو نخواهی داشت چون جفت مرغ مینا نیاز به اتاق داره ، یه اتاق دربست نه یک قفس !

 132. سلام
  ببخشید من یه مرغ مینا دارم دو سه ماهه گرفتمش خیلی اهلی بود وقتی درش میآوردماصلا از روم تکون نمی خورد نمیدونم چی شد که یهو همه چی تغیر کرد دیگه رو شنوم نمیشینه غذای خودش رو نمیخوره بیشتر نون و چیزای دیگه گرفتنش خیلی سخت شده
  برای حرف زدنش هم خیلی باهاش تمرین میکنم ولی فقط یه کلمه ی بیا و میو رو یاد گرفته دیگه چیزی نمیگه
  خیلی برخاشگر شده
  توسط برادرم هم اذیت میشه
  لطفا راهنمایی کنید

  1. سلام
   نون حتی یه ذره هم نباید بخوره
   فقط غذای خودش + سیب + میلورم بسته بندی شده
   اونم غذای خودش باید مارک خوب باشه

   نباید کسی اذیتش کنه وگرنه مشخصا رفتارش تغییر میکنه
   اصول نگهداریت کلا خوب نیست ، همه ی پستهایی که نوشتیم رو بخون

 133. سلام مرغ مینای من ۱ ساله پیشمه و جوجه نیست
  همیشه میاد بیرون و قفسو میگیریم جلوش میره تو اما از صب تا حالا میره تو قفس خودشو میزنه به در و دیوار قفسش و هیچ وقت اینکارو نمیکرد باید چیکار کنم؟

 134. سلام بزرگوار. برا مرغ مینام که نر هست ،یه ماده خریدم ،علت خریدمم این بود که زیاد به مرغ عشقها نگاه میکرد و جلو آینه بازی میکرد گناهم اومد.متاسفانه من ازهمون اول انداختمشون تو یه قفس.الان ۳ روزه راه نمیان.خاستم ببینم منتظر باشم را بیان یا جدا کنم مدتی.۳ روزه باهمن.ممنونم

  1. سلام
   کار درستی نکردی
   میتونی جدا کنی ولی جفت مرغ مینا با جفت مرغ عشق خیلی فرق داره
   مرغ مینا بهتره داخل اتاق باشن و ازاد ، قفس به دردشون نمیخوره

 135. سلام من یه مینا تازه خریدم مغازه دار می‌گفت حرف میزنم ولی الان قفس و عوض کردم و آوردم تو خونه هیچی نمیگه بعد بخوام اینو بزارم تو خونه برگرده چجوری بگیرمش دوباره

  1. سلام
   بارها اینو من به دوستانی که قصد خرید پرنده دارن گفتم ، مرغ مینا قرار نیست چیزی یادبگیره بلکه فقط تقلید میکنه ! در نتیجه اگه پیش اون صحبت میکرده قرار نیست پیش شما هم صحبت کنه ! شما هم باید بهش یاد بدی !! فوقش ممکنه زمانی که تنهاس اون کلمه هایی که قبلا بهش یاددادن رو تکرار کنه !

   در مورد گرفتنشم ، اولا سعی کن شبا درش بیاری ، وقتی خواستی ببریش تو همه ی چراغارو خاموش کن و بگیرش و ارورم و سریع بزار داخل قفس

 136. سلام. مرغ مینا دارم تقریبا ۲ سالش شده سهو شروع کرده یه نوک زدن به پاش تمان پوست پاشو برده.هر روز قفسش رو می شورم و به زخمش تتراسایکلین میزنم وبی یاز یه پاش نوک میزنه اینقدر که روی پاش نمیتونه بایسته

   1. بهش گوجه فرنگی و سیب میدم با دات مخصوص و کرم سیب.اللن نوک زدنش کم شده ولی کف پای چپش احساس میکنم متورم هست و با پای چپش نمیتونه بشینه رو میله.مدفوعش الان عادی هست

    1. اسم دان مخصوصش چیه ؟ کرم سیب چیه ؟ از کجا میگیری این کرم رو ؟ زندس ؟!
     فضله عادی یعنی چی ؟ نگفتم عادی هست یا غیر عای پرسیدم چه رنگیه ؟

     1. دان رو از همون کبوتر فروشی گرفتم گفت مخصوص مینا هست.کرم هم از داروخانه دام پزشکی گرفتم مرده هستند.فضلش اول سفید بود آلان خاکستری رنگ هست

     2. دان مرغ و خروس داده بهت ! براش از پت شاپ یا اینترنتی تاپ فید یا پادوان بگیر
      نمیتونم دقیقا بگم چشه باید معاینه بشه ، برای درمانش نمیتونم چیزی بگم چون شرحالش بیمار هست ولی نشانه های اشکاری نداره
      بهتره ببریش دامپزشکی حیوانات خانگی تا حضوری بررسیش کنه

     3. بردمش دامپزشکی یه انگشتش سیاه شده بود قطع کرد ولی الان بدتر شده نوک نمیزنه ولی خیله زخم هاش بد شده.دو شبی هست عسل میزنم خیلی بهتر شده وای فکر میکنم انگشت دیگش هم سیاه شده

     4. ببرش همون دامپزشک باید قرص بخوره که عفونت نگیره ، کرم مخصوص عفونت هست اگه نیاز بود از اون بده بهت ، همین امروز 100 درصد برو پیشش

 137. سلام مینای من 3.5 سالشه و کاملا اهلیه ولی چن وقتی هست اگ من جاش نباشم انواع جیغارو میکشه میپره رو دیوارای قفس حتی وقتی ازاده منو صدا میکنه با سوت و وقتی میرم جاش میره پی بازیش ی لحظه طاقت دوری نداره چکارش کنم حتی اگ بهش نگاه نکنم برای حرف زدنش جیغ میزنه

 138. سلام من یک مرغ مینا دارم و وقتی میارمش بیرون فقط به من نوک میزنه ولی با بقیه خوبه چند بار هم نزدیک بود به صورتم نوک بزنه چیکار کنم خوب بشه

 139. سلام من یه مرغ مینا 7ماهه دارم فکر میکردم نره ولی چند روز پیش تخم گذاشت و امروز تخم خودش رو خورده بود الان خیلی خودش رو به قفس میزنه و اگه از قفس بیاریمش بیرون به سختی میشه بگیریش و خیلی هم نوک میزنه الانم چند روزه این کاراش بیشتر شده و خیلی خودش رو میخارونه منم نمیدونم چیکار کنم و به جز غذای خودش چه غذاهایی میتونم بهش بدم و اینکه صدا های زیادی در میاره ولی حرف نمیزنه لطفاً راهنماییم کنید

  1. سلام
   اجازه بده بیشتر بیاد بیرون
   الان افسرده شده ! مخصوصا اگه نزاری بیاد بیرون بیشتر افسرده میشه
   غذای خودش اسمش چیه ؟

 140. سلام من می خوام مرع مینای که دارم ازادش کنم البته ۷ ساله اس می تو نه تو طبیعت از خودش مراقبت کنه ممنون می شم جواب بدهید

  1. سلام
   اگه شرایط نگهداری نداری آزاد کن
   اینکه بتونه نتونه که فرقی نمیکنه ، نباید از همون اول نگهش میداشتی که الان بخوای ازادش کنی ، فقط ادم نیست که به حیوانات وابسته میشه اون حیوان هم به ادام وابسته میشه و فقط هم به همون ادم وابسته میشه !

 141. سلام غذاش دان ویژه مرغ مینا باGranPateee uniVerselleاین و GranPatee این فلش هم سبز سفید من در قفس رو باز میکنم ولی نمیاد بیرون تو اتاق من میاد بیرون ولی تو جاهلی دیگه نه دیروز آوردمش بیرون که بردم ناخونش رو بگیرن ولی به زور اومدبیرون

  1. سلام
   الان مشکلش چیه ؟ فقط اینه که نمیاد بیرون ؟

   اگه قبلا کامنت دادی باید همونو ریپلای کنی وگرنه متوجه مشکل نخواهم شد

 142. سلام مرغ مینای من یک سال و نیمش هست.خیلی به دخترم عادت کرده حتی یک لحظه از پیش مینا جایی میره شروع میکنه به صدای دلخراش در آوردن و این طرف و آن طرف قفس پریدن طوری که همه رو با صداش آزار میده، به نظرتون باید چیکار کنم که این صدای دلخراشو در نیاره؟

 143. سلا من یه مرغ مینا دارم تقریبا ۲سالشه همش پاشو نوک میزنه منم نوک میزنه رو دستم نمیمونه از قفس هم بیرون نمیاد

  1. سلام
   تغذیش چیه ؟ فضلش چه رنگیه ؟ اصلا نمیزاری از قفس بیاد بیرون یا خودش نمیاد ؟ اخرین باری که اومد بیرون چیکارش کردی که الان نمیاد ؟

 144. سلام من یک مرغ مینا دارم تقریبا ۲سالشه خیلی پاشو نوک میزنه اصلا هم رو دست من نمیاد از قفس هم بیرون نمیاد همش منو نوک میزنه چیکار کنم

 145. سلام من یک مرغ مینا دارم بعضی وقتها به پا مون حمله میکنه چند روز پیش یه میخ ریز برداشت به دنبالش کردم تا اینکه از دهنش افتاد

  1. سلام
   نباید بزاری اینجور چیزا در دسترسش باشه
   حمله به پا هم مهم نیست ، حمله کرد پاتو نکش ! بهرحال باید با یه چیزی بازی کنه !!

 146. سلام من مرغ مینام 6 ماهشه نوک میزنه حمله میکنه
  چی کار کنم دیگه نوک نزنه تازه اینطوری شده

  1. سلام
   چه تغییری در رفتار باهاش ایجاد شده که اینجوری میکنه ؟ دنبالش کردی گرفتی ؟ محیط زندگی عوض شده ؟
   تغذیشه چیه و فضلش چه رنگیه ؟

   1. سلام وقت به خیر
    مینای من دوسالشه وخیلیم آروم وحرف گوش کن هس تمامی مواردگفته شده توش رعایت میشه ولی بیست تاکلمه بلده وخودشم به خوبی صحبت میکنه متاسفانه وقتی که توقفس تنهاهس رودرو باهامون اصلاصحبت نمیکنه وقتیم نگاش میکنی موقع حرف زدن سریع قطع میکنه حرفاشو. خیلی دوس دارم رودروصحبت کنه باهامون ممنون میشم راهنماییم کنی چیکارکنم

    1. سلام چون سنش بالاست شاید نشه کاری کرد.
     احتمالا با صدای ضبط شده حرف زدن یاد گرفته . بیشتر باهاش تمرین کنید رو به روش بشینید و آروم یک کلمه رو چند بار بگین

 147. سلام من الان یه هفته هست که دارم تازه گرفتم اون موقع ها نوک نمی زد ولی الان میزنه میشه بگید چکار کنم

  1. جانور ؟! نه اقا
   اگرم شپشی چیزی بگیره از کثیفی محیطش هست که اونم شما باید حواست باشه و همیشه تمیز نگهش داری

  1. سلام
   طبیعی هست کسی به صورت داوطلبانه نمیره زندون !
   قفس بزرگی براش در نظر بگیر و غذاش رو فقط داخل قفس بده بهش

 148. سلام مرغ مینای من 8 ماهشه حدود 100 کلمه حرف میزنه ورااااااج :دی حتی جواب های صحیح به سوالاتم میده داستان مبگه خیلی باهوش. تنها مشکلی که داره اینه که از دهان بهش غذا دادیم و لب دهنمون رو نوک میزنه … علاقه بسبار زیادی به همسرم داره اگر همسرم نباشه یه کلمه هم حرف نمیزنه ولی صورتش رو 7 روزه هر روز زخمی میکنه چون روی صورت هم هست نمیتونیم واکنش نشون ندیم کلا اگر چیزی باب میلش نباشه میشینه روی صورتش تند تند میزنه نمیشه جداش کرد از صورت . یه چاره ای راه کاری چیزی بدید ممنون میشم .چون از ترس به فکر ازاد کردنشم .

  1. سلام
   خوب این برمیگرده به نحوه نامناسب تربیت این بیچاره وگرنه تقصیر اون نیست
   یه مدت بزارش داخل قفس ، ممکنه کمتر حرف بزنه و کمتر بهتون واکنش نشون بده ولی یه مدت مثلا 2 هفته بزار داخل قفس و بیرون از قفس نیارش ، داخل قفس هم غذاش رو بریز تو ظرف غذاش ، به امکان زیاد رفتارش تغییر میکنه ، بعد از 2 هفته هم که اوردیش بیرون اصلا اجازه نده بیاد رو صورتت ! امکان اینکه این رفتارش رو فراموش کنه با این روش زیاده

  2. سلام من دوتا مینا دارم مینا بزرگه همینجوری هم بیاد بیرون حمله ور میشه به صورتم حتی بعضی وقتا ازعینکم آویزون میشه که نوک بزنه یک جای سالم برای صورتم نداشته از چشم وبینی هم زخمه اگه همین کاری که گفتین براش انجام بدم نتیجه میگیرم یانه یک سال ونیم سن داره ولی اون کوچکه اینجوری نیست

   1. سلام
    نباید دو تارو تو یه خونه نگهداری ، این باعث شده بزرگه عصبی بشه
    نمیدونم تست کن شاید جواب داد

    1. اینقدر به هم وابسته شدن که بعضی وقتا میبرم تو اتاق اینقدر سروصدا میکنه تا بیارمش بیرون ساکت نمیشه قبلا که مینو داشته باشم همین جور بود

     1. صبور باش کمی بزرگ بشن در اون شرایط خواهی دید که چی میشه !
      استفاده از تجربه ی دیگران در چنین مواردی باعث کاهش هزینه ی های تجربه توسط خود آدم میشه !!

 149. سلام وقت بخیر ما مرغ مینامون که نر هم هست و شش هفت ماهشه تازه یعنی حدود یک هفته ای میشه که خریدیم و بعد دو روز باهامون خو گرفت و توی خونه آزاد می چرخید و روی دست هامون میپذیرد خلاصه رام رام بود بعد یک شب کلا عوض شد و شدید نوک زد از اون روز دیگه از قفس نیاوردمش بیرون ولی بازم از دستم غذا میخوره و باهامون حرف میزنه ولی به محض اینکه میاد بیرون فقط شدید نوک میزنه دلیلش چی میتونه باشه؟؟؟ چون با مطالعاتی که داشتم نه سرش داد زدم نه به نوک زدنش واکنش نشون دادم.لازم به ذکر که وقتی میرم سمت قفسش این ور انور می پره و بازیگوشی میکنه که بیارم بیرون

  1. سلام
   دوست داره بازی کنه ! بزار هر چقدر میخواد نوک بزنه ! یه مدت بعد بیخیال میشه
   اینکه میزاریش داخل قفس باعث میشه افسرده بشه و در نتیجه خشن تر میشه

 150. سلام ببخشید جدیدا مرغ مینا من همش نوک می زنن و مخصوصاً وقتی نماز می خوانیم و به دست و چشممان و پا یمان حمله می کند چرا؟

  1. سلام، مقاله رو بخونید. ممکنه عادت کرده باشه و از واکنشی که شما به نوک زدنش نشان دادین خوشش اومده.

 151. سلام من یه مرغ مینا که یک ماهه بود گرفتم از اون موقع ۴ ماه میگذره هرروز باهاش بازی میکنم حرف میزنم هر دو روز اب میزارم جلوش خودشو میشوره
  وقتی دستمو میبرم جلوش سینش میاد رو دستم ولی وقتی رو دستمه انگشت شصتمو میبینه نوک میزنه از همون بچگی نوک میزد چیکار کنم عادتشو ترک کنه ؟ از کی حرف میزنه؟ ۲ ماه پیش پرای سرش کم شدن و بعد رشد کردند هر روز یک الی سه تا پر میریزه پریزیش کی تموم میشه؟

  1. سلام، اگه عادت کرده باشه خیلی سخته که ترک کنه. فقط واکنش نشان ندید تا بلکه نوک زدنش کمتر شد.
   در مورد زمان سخنگو شدنش چیزی نمیتونم بگم بستگی به مهارت شما و شخصیت پرنده داره.
   پریزی اش در چه حدی هست ایا خیلی شدیده؟ اگه کمه پرریزی اولیه طبیعی تا وقتی بالغ میشه، تازه بعد بلوغ هر سال پرریزی کامل دارن.

 152. سلام مرغ مینای من بعضی شبا یه دفعه خودشو میندازه کف قفس وغلط میخوره میزنن خودشو اینو اونور مترسم یه چیزی بشه گردنش برمگردونهچکارکنم براش لطفا راهنمای کنید ممنون از لطفتون وخسته نباشید…

  1. سلام، سریع ببرش دامپزشک. اختلال عصبی داره که به کبد یا به کمبود ویتامین و مواد معدنی ربط داره. البته یه سری بیماری ها هم این علائم رو دارند ولی باید معاینه بشه.

 153. سلام من یه بچه مینا دارم ۸ ماهشه و هر روز میارمش بیرون اب تنی میکنه و غذا بخوره ولی زیاد نوک میزنه مثلا بعضی وقت ها میاد روشونم گوشمو نوک میزنه شده حطا داشته چشمم نوک میزده قبلا کمتر میزد اما الان خیلی بیشتر میزنه اگه میشه بگید باید چیکار کنم

  1. سلام، ممکنه عادت کرده باشه به نوک زدن چون شما واکنش نشون دادین. بهتره مراقب باشین ترک این عادت خیلی سخته برای مینا.

 154. سلام من مینا دارم از جوجگی پیشم بود الان ۱۵ماهش اما الان میاد از قفس بیرون نوک میزنه بعدش یه چیز دیگم هست اصلا وقتی من هستم حرف نمیزنه اما فضا اروم باشه کلی حرف میزنه چیکار کنم درست شه

  1. سلام، ممکنه از شما دلخور شده باشه. رفتارهای مختلفی دارن یه روز با یکی خوبن بعد یه مدت بد میشن باهاش. شما بهتره اذیتش نکنید و بهش یه مدت بی توجه باشید ولی رسیدگی کنید.

 155. من یه مرغ مینا دارم پیشش وسایل قرمز و براق گذاشتم به نظرتون فکر خوبیه ?ممنون میشم بهم بگید ??

  1. سلام، اصلا کار خوبی نکردین. مرغ مینا علاقه زیادی به این وسایل داره و ممکنه به خودش آسیب برسونه مخصوصا اگر بُرنده یا کوچیک باشن میبلعه.

 156. سلام وقت بخیر من مرغ مینا دارم از بچگی خودم بزرگش کردم قفس هم ندارع کلا برا خودش ازادع خونمون هم بزرگ و ویلاییی هست برا خودش عشقو حال میکنه شبا هم تو بقلم میخوابع غذاشم بهترین نوع پادوان هم میکس حشرات بش میدم هم میوه و سبزی جات خیلی هم دوسم دارع
  ولی جدیدا مثلا وقتی میخوام از خطری دورش کنم.
  یا مثل چیزی رو ازش بگیرم به طرز وجیعی به صورتم حملع میکنع طوری که خون مالی میشم
  نمیدونم پر رو شده مثلا اولین بار میخواستم برم تو حیاط میگفت باید منم ببری. چن بار پرش دادم از رو سرم که نیاد بام تو حیاط حمله کرد به صورتم طوری که دماغم مثل اب ازش خون میومد
  جدیدا ازش میترسم
  ولی خو جونش به جونم بستس لطفاااااا رهنماییم کنید

 157. سلام. من یه مینا دارم که از وقتی اوردمش نوک میزنه سنشو نمیدونم ولی خیلی نوک میزنه چجوری رام کنمش ولی فکر کنم مینام نوجوان باشد

  1. سلام، فعلا اصلا نه باهاش بازی کنید و نه سمتش بروید چون از شما میترسه. فقط غذای مخصوص مرغ مینا که اهن نداره براش تهیه کنید. طوری رفتار کنید که انگار مرغ مینا اونجا نیست تا بدونه شما خطری برای او ندارید بعد چند هفته عادت میکنه خوب میشه. ولی اگه خیلی وحشی و بالغ باشه رام کردنش سخت و حتی نشدنی است

 158. سلام. مرغ مینای من الان نزدیک 9 ماهشه. ولی اصلا پرای بدنش و سرش پر نشده. موهاش مخصوصا سرش تنک هست. کی در میاد؟. داروی تقویتی چی بهش بدم.؟ با مرغ مینا وقتی صحبت کردن کار کنیم از چند ماهگی شروع به حرف زدن میکنند

  1. سلام، حتما یه مشکل یا بیماری داره تا 9 ماهگی بدنش پر میشه. تغذیه اش چطوره چی هبش میدهید؟ ایا خارش داره؟ وضعیت پرهاش چطوره منظم و تمیز هستن؟
   در مورد حرف زدن مرغ مینا پست زیر رو بخونید:
   آموزش حرف زدن به مرغ مینا

 159. سلام وقت بخیر
  من یک مرغ مینا دارم تازه با پدرم خوب شده
  ولی وقتی میارمش بیرون حمله ور میشه به طرف پاهای بابام و نوک میزنه مشکلش چیه؟!
  ابراز احساساتشون هست؟ ?
  1سالش هست

  1. سلام، خیر ابراز احساسات نیست پرخاشگری تو ذات مینا هست ولی وقتی میترسه یا بدی میبینه پرخاشگر میشه.

 160. سلام مرغ مینای من یدفعه بال بال زد افتاد بردمش دکتر پرندگان بعداز یع سری آزمایشات مدفوع وعکس گفت پیش معدش بزرگ شده که یه نوع ویروسه ۳ماه دارم خورد همراه ب کمپلکس شکر خدا درمان شد مشاوره پزشک این بود که ازمیوه ها سیب گلابی موز انبه براش خوبه تخم مرغ ماهی مرغ آب پز هفته ای یکبار جعفری که جانان من فقط از میوه سیب قرمز وتخم مرغ خوشش اومده ونوش جان میکنه وبا مرغ عشق وگربه وسگم میونه خوبی داره چون جوجه بود که گرفتمش وخیلی هم به من عادت داره طوری که اگه چندساعتی نباشم روی فریز میشینه پنجره رو نگاه میکنه تا برگردم خونه بله گاهی پرخاشگر میشه نوک میزنه گاهی جیغ میزنه که همه اکثر اوقات طبیعی مثل ما انسانها گاهی حوصله خودمون نداریم حتی یبار تو چشمم نوک زد کارم به اورژانس چشم کشید وقتی برگشتم فهمیده بود کارش اشتباهه چون خیلی باهوشن تازمانی که توخونه راه میرم دنبالم راه میاد یعنی آزاده تو حیاطم میاد دنبالم ازم دور نمیشه راستی وقتی آب سیب بهش میدم مدفوعش آب میشه نگران نباشید بدبختانه عاشق غذای انسانی موقع غذا خوردن خیلی اذیت میکنه ولی باهاش مدارا میکنم چون مسولیتش قبول کردم عادت کرده جز اعضای خانواده شده یدفعه بی حوصله نشین آزادش کنید یا واگذارش کنید که دق میکنه فکر کردم شاید برا خیلیا این گفته ها مفید باشه

  1. سلام، خیلی ممنون از شما بابت اشتراک گذاری تجربیات خود با بقیه کاربران و این حس خوب حیوان دوستی که دارید.

 161. سلام خسته نباشید ما یه مرغ مینا گرفتیم که اصلا انگار به قفس عادت نداره همش خودشو میکوبه به قفس تا دربیاد و هم اینکه اگه بریم اطرافش خیلی میترسه و خودشو میکوبونه به قفس حرف هم نمیزنه و صدایی درنمیاره نمیدونم باید چیکار کنیم به نظر شما اهلی میشه یه روزی میشه خریدیمش

  1. سلام
   هیچ پرنده ای به قفس عادت نمیکنه ! بال داره که پرواز کنه چرا باید عادت کنه ؟
   یه روز خریدید انتظار دارید همه کارم بکنه :دی اون الان ترسیده
   تا 3 هفته طول میکشه که ترسش بریزه و به شما و محیط عادت کنه
   توجه هم داشته باشید قرار نیست صحبت کنه ! باید صحبت کردن رو یادش بدید ! اگه سنش مناسب باشه سریعتر یاد میگیره
   مطالعه ی بیشتری در مورد مرغ مینا کنید ! البته بهتر بود قبل خرید مطالعه میکردید ولی الان هم مطالعه کنید مفید خواهد بود !

   اهلی کردن مرغ مینا
   سخنگو کردن مرغ مینا
   تغذیه مرغ مینا
   بیماری های مرغ مینا

 162. سلام وقتتون بخیر
  مرغ مینای من حدودا ۱۰ ماهشه و فقط میتونه بگه مینا.که زیادم واضع نیست…
  دو روزه وقتی از قفس ازادش میکنم خیلی از سرو کلمون میره بالا و وقتی میاد رو شونه من بعصی وقتا ک مستقیم نگاش میکنم یهو لبامو گاز میگیره و بطور وحشیانه ای میکشه علتش چیه
  هیچ حرکت پرخاشگرانه ای نداره و منو خیلی دوس داره اما علت این حرکتشو نمیدونم
  یعنی از من ناراحته؟

 163. سلام من مرغ مينا پيدا كردم . اوردم خونه نميدونستم چجوري ببرم تو قفس با پتو ميگرفتمش و ٢.٣ روز اينكار كردم بعدش ياد گرفتم چجوري ببرمش .الان ٣ ماهه با من بد شده من باشم باهام حرف نميزنه و جالب اينه با بقيه اونم خانوما خوبه ازادش ميكنم خانوم باشه باهاش خوبه ولي من باشم بهم حمله ميكنه نميدونم چيكار كنم كه با من خوب بشه الان حدود ٣ ماهه دارمش ولي با من خوب نميشه .

  1. سلام
   ربطی به خانوم و … نداره ! بسته به رفتار طرف مقابله ! خوب وقتی با پتو میگرفتیش چه انتظاری داری انتظار داری علاقه هم داشته باشه بهت :دی
   الان چطوری میگیریش ؟ اصلا چرا میگیریش ؟

 164. سلام من یه مرغ مینادارم ۸ ماهش است یه بار مادربزرگم اومد خانه ما بعد مرغ مینام راازقفس دراوردم بعد مادربزرگم راهی نوکمی زد به چشمش و لبش

 165. سلام خسته نباشید
  من یک مرغ مینا دارم ولی دستانم رو خیلی نوک میزنه انقدر نوک میزنه که از دیتم خون میاد چیمار کنم تا باهام مهربون بشه و دیگه دستم رو نوک نزنه

 166. سلاممن یه مرغ مینا دارم ۴سالشه می خواستم بپرسم راهی هست که مینام نوک نزنه آخه یه بار بالاش رو گرفتیم دیگه از اون موقع نوک میزنه فکر کنم ۲ سالش بود چیکار کنم

 167. درسته حق با شماست. باهاش هم حرف میزنیم اما اون تکرار نمیکنه.چند مدت پیش صدای مرغ عشق کنارش رو تقلید میکرد و به خاطر شپش های توی بدنش یه شب افتاد کف قفس و شروع به بال زدن کرد و بعدش براش پودر گرفتم و زدم به بدنش، الان دیگه هیچی شپش نداره، ولی از اون موقع به بعد دیگه صدای مرغ عشق هم در نمیاره، این طبیعی هست، دوباره شروع می کنه؟ شماره ای دارید که بتونیم باهاتون تماس بگیریم و تلفنی صحبت کنم لطفا؟

 168. سلام خسته نباشید ما یک مرغ مینا تقریبا پنج شیش روزه خریدیم دوسه روز اول حرف میزد اما دو روزه دیگه حرف نمیزنه باما نه با شوهرم نه باخودم ولی با وقتی مادرم میاد خونمون با اون حرف میزنه علتش چی میتونه باشه حتی براش غذا هم میزارم نوک میزنه دستمو میشه راهنمایید کنید لطفا.

 169. سلام،
  چند روزه ی مرغ مینا خریدم و خیلی خوب حرف میزنه ولی از من دوری میکنه و خیلی میترسه ولی با خواهرم خیلی خوبه و تا به قفسش نزدیک میشه شروع میکنه حرف زدن باهاش ،
  چکار کنم این رفتارش عادیه؟

 170. سلام و درود. مرغ مینای من الان نزدیک 9 ماهش هست و حرف نمی زنه. از چه سنی شروع میکنند به حرف زدن.؟ و اینکه قفسش کنار قفس مرغ عشق هست ایراد نداره؟

  1. سلام
   قرار نیست خودش حرف بزنه ! بچه ادمم بفرستی جنگل تا 100 سالگی هم نمیتونه حرف بزنه ! باید بهش اموزش بدی
   کنار مرغ عشق هم ایراد داره ، اگه شروع کنه به دراوردن صدای اون ممکنه دیگه صحبت نکنه

 171. سلام من یه مرغ مینا ۱ ساله دارم ارومه حرف
  میزنه مشکلی هم نداره نوک هم نمیزنه. ولی اصلااا اجازه نمیده من نوازشش کنم.به نظرتون دلیل خاصی داره؟

  1. سلام
   اره خوب ، مرغ مینا همینجوریه ! اون عروس هلندیه که اجازه میده راحت نازش کنی ، مرغ مینا ها اصولا اعصاب درست حسابی ندارن و به نوازش کردم هم خیلی حساسن :دی

 172. سلام وقت بخیر
  من دو سال پیش دوتا جوجه مینا گرفتم که خیلی هم خوب باهم کنار میومدن و البته گاها حسودی میکردن ولی بارم کنار میومدن بعد شیش ماه پیش یه جوجه مینای دیگه گرفتم بازم هر سه تاشون خوب بودن چون اون دوتا نر بودن و این یکی ماده اصلا باهاش دعوا نمیکردن
  اما الان یه جوجه مینای دیگه آوردم که حرف میزنه و خیلی شیطونه و دستی و قبلا شنیدم با بچه ها زیاد بازی میکرده و خیلی اجتماعی و خوب بوده اما از دیروز که اومده خونه ی ما پرخاشگری میکنه با اون دوتا جوجه ی دیگه م دعوا میکنه اگه بیان سمتم اما اونا دنبال دعوا نیستن
  وقتی با بقیه حرف میزنم به صورتم حمله میکنه و به بقیه هم حمله میکنه صورت پدرمو زخمی کرده خودمم وقتی میترسم به صورتم حمله کنه دستمو جلو صورتم میگیرم که عصبانی تر میشه و به دستم نوک میزنه همه‌ش هم دوست داره بیاد بیرون قفس اما می‌ترسیم بزنه هربار مادرمو میبینه بهش حمله میکنه حتی صداشو میشنوه میپره رو سرش این درحالیه که صاحب های قبلیش میگن خیلی خوب بوده اصلا پرخاشگر نبوده و نوک نمیزده
  حرفم میزنه و بیشتر از ۱۵ تا صدا رو تقلید میکنه
  دو سالشه و دنبال راه حل واسه کنترل کردن پرخاشگریشم امکان داره بشه یه جوری آروم تر بشه ؟ من باید چیکار کنم درش بیارم از قفس یا نه ؟ خیلی خودشو به دیواره های قفس میکوبه که بیارمش بیرون لطفا بگین چیکار کنم براش که با جوجه های دیگم کنار بیاد و خودشم اذیت نشه
  نمیخوام ولش کنم اما میخوام پرخاشگریش از بین بره لطفا راهکار بدین لطفا

  1. سلام
   2 ساله که جوجه نیست ! 2 ساله بالغ شده ، هم به فکر جفت گیری هست و هم به فکر تعیین قلمرو
   نگهداری این کنار میناهای دیگه کار بسیار نادرستیه
   از قفس هم در نیاری وضعش بهتر نخواهد شد که هیچ صدددددرصد بدتر خواهد شد
   راهی نیست در کل

 173. سلام اصن نباید به مرغ مینا برنج داد؟ من شنیده بودم اگه روغن نداشته باشه مشکلی نداره مینام هم عاشق برنجه . مشکلی نداره بهش بدم؟

  1. سلام
   پیشنهاد میشه که زیاد برنج ندی و برنج غذای اصلیش نشه
   در کنار غذاهای دیگه به صورت هفتگی یا 3 روز یبار میتونی بدی بهش
   زیاد دقت نکن که دوس داره یا نه ، اون الان از هی چی بیشتر، اینو دوس داره که قفس رو باز کنی ، درم باز کنی ، تا بره سراغ زندگیش !

 174. سلام خسته نباشید
  شبی وقتی میخواستیم بخوابیم روی قفس مینا مو انداختم که سرما نخور ی دفعه ی صدای این که خودش رو بزنه به قفس میاد روش رو که برداشتم دیدم داره پاهاش رو نک میزنه در قفس رو باز کردم امد بیرون ولی خیلی عصبانی هست چیکار کنم که آروم بشه
  فکر میکنم واسه این که ی خرگوش گرفتم ان رو توی بغلم میگیرم و اینکه توی اب و غذاش جیش میکنه هی عوض میکنم ولی یه چند روز سرم به کار هایم بند شد دیر به دیر عوض میکردم و جا شو عوض کردم

  1. سلام
   اگه شرایط نگهداریش رو نداری و اینقدر نگرش داشتی که اینجوری رفتار کرده ، ازادش کن بره در غیر این صورت مسئولیت پذیر باش و بهش برس و گرنه افسرده میشه و تلف خواهد شد

 175. سلام مرغ مینای من سه سالشه همیشه از صبح تا شب بیرون قفس بود یه دوهفته هم کاغذ و چیزای دیگه رو جمع میکر میبرد یه جا میزاشت ولی الان پرخاشگر شده هم از قفس میارمش بیرون حمله میکنه به چشمام و دستام نوک میزنه وقتیم جلوی دیدش نیستم جیغ میزنه میخواستم ببینم علت این پرخاشگریش چیه

  1. سلام
   بهرحال در دوره بلوغ هست و نیاز به جفت داره
   الان هم به امکان زیاد با این کار جمع کردن وسایل داره لانه رو برای تخم گذاری اماده میکنه (اگه ماده باشه که تخم پوچ میزاره ، نر هم باشه همینه دنبال ماده میگرده !)
   در کل صبور باش و تحملش کن

 176. سلام مرغ مینا ی من 5ماهه شه الان دیدم یکی از مدفوع های طوسی و سبز مایل به سیاه هست
  می خواستم ببینم مشکلی داره

   1. سلام وقت بخیر
    مرغ مینام تعادل نداره و،وقتی میارمش تو قفس خودشو میکوبه و دیواره های قفس ولی وقتی میارمش بیرون پیش خودم آروم میشه هیچ کس هم نمیتونه بیاد سمتش به همه حمله میکنه
    یک سالش هست.

 177. سلام ببخشید باز مزاحم شدم الان از آشپزخونه آوردم تو حال از دستم غذا گرفت دلیلش بودنش تو آشپز خونه بود

  1. سلام
   ببرش دامپزشکی حیوانات خانگی
   ممکنه بیماری کبدی گرفته باشه باید علائم بیشتر بررسی بشه

   1. تعادل خوبی هم نداره از اون اطلاعاتی که من دارم یعنی احتمال اینکه برای کبدش باشه بیشتره؟؟
    میشه راه درمانی برای کبدش بگید
    ممنون از سایت خوبتون که جواب میدید واقعا دستتون درد نکنه.

    1. خوب نداشتن تعادل امکان بیماری کبدی رو بیشتر میکنه
     در بیماری کبدی امکان قرمزی چشم ، نوک زدن به خودش ، نداشتن تعادل ، فضله سبز رنگ ، خشن شدن پرنده ، اینکه بیفته زمین و بال بال بزنه ، صحبت کردنش رو ترک میکنه و … وجود داره

     درمان، در صورتی که دیر نشده باشه، اینه که تغذیش رو عوض کنی و دامپزشک حیوانات خانگی برای مولتی ویتامین مخصوص بنویسه . دلیل اصلی و حتمی این بیماری هم تغذیه ی نادرست هست

     بخش بیماری کبدی رو در پست زیر مطالعه کن :
     بیماری های مرغ مینا

 178. سلام من یک مینا 1 ساله دارم که با عضا کل خانواده خوبه وقت فقط به مادرم برخاشگری میکنه خاستم بدونم علتش چیه هیچ بی محلی هم بهش نمی کنه از ماهم بیشتر حواس ش بهش هست وقتی میخواد نون بده هم بهش نوک میزنه یا از قفس میاد بیرون سی میکنه به چشمش نوک بزنه ممنون میشم اگه جواب بنده رو بدید

 179. سلام دلیل حباب در مدفوع مینا چیه
  و مدفوعش وقتی چیزی نمیخوره سفید کامل
  وقتی تغدیه مختلف داره سبز تیره
  دونه میخوره قهوه ای با روکش سفید
  اگ مشکلی داره داروش رو بگید
  چون دکتر پروبیوتیک داده تغییری نکرده زیاد

  1. سلام
   اسهاله !
   سفید کامل هم نشان از بیماری گوارشی داره
   دارو رو باید دامپزشک بده من نمیتونم بدم
   ببرش یه دامپزشک حیوانات خانگی دیگه

   1. فقط صبحا اینطوره چون شکمش خالیه
    اخه شبا غذا واسش نمیزارم
    کم کم غذا که میخوره عادی میشه
    و ی سفیدی هست دور چشم مینا
    اون بعضی وقتا یکم سرخ میشه از چی میتونه باشه
    و اگر مینا از خونه بپره زنده میمونه؟

    1. الان تغذیش دقیقا چی هست و چیا میدی بهش ، اگه دونه ای چیزی میدی دقیقا اسمش رو بگو

     اره زنده میمونه ، البته باز بستگی به محیط زندگی هم داره ولی محیط معتدل با شبهای سرد (نه خیلی سرد) باشه زنده میمونه

     1. تغذیش سپهردانس
      با مرغ و تخم مرغ و میلورم
      سیب ک بهش میدم مدفوعش خمیری میشه

     2. سپهردانه رو کلا حذف کن و فقط بهش تاپ فید بده ، بعد از یک ماه ببین تغییری ایجاد شده درش یا نه
      مرغ اصلا و ابدا نده
      نون به هیچ وجه نده
      تخم مرغ هفته ای دو بار فقط
      میلورم خوبه
      سیب هم مشکلی نداره ولی وقتی اسهاله سیب نده

      اگه احیانا قصد داری ازادش کنی، صبر کن و اسفند ماه ازاد کن، چون بیرون نبوده سخته این مدت برای خودش لونه ای چیزی پیدا کنه و سرمای هوا باعث میشه به مشکل بخوره

   1. سلام وقتتون بخیر مرغ مینای ۹ ماهه دارم به شدت پرخاشگر شده و پرهاش و میکنه یه روز صبح تا شب تنهاش گذاشتم از اون روز پرهاش و میکنه چند روز پیش مهمون داشتیم اذیتش کردن الان هم پرهاش و میکنه هم نوک میزنه لطفا کمکم کنید چیکار کنم مثل قبل بشه

 180. سلام روزخوش
  ببخشید خواستم بپرسم میناها همیشه باید تنها زندگی کنند؟یامیشه جفت براشون اورد؟مینای ماحدودا ۴سالشه از یک ونیم سالگی اوردیم پیش خودمون

  1. سلام
   نه
   اتفاقا پرنده های زینتی همه میتونن جفت داشته باشن و با جفتشون هم زندگی بهتری خواهند داشت. فقط اگه جفت بگیری از حالت دستی بودن خارج میشه و صحبت هم نخواهد کرد
   برای مرغ مینا اگه خواستی جفت بگیری یا باید یه قفس بزرگ براش طراحی کنی و یا اینکه یه اتاق در اختیارش بزاری

  1. سلام من یه مرغ مینا تازه گرفتم حدودا 6 ماهس نره خوبه بی آزاره یکم اواز میخونه فقط مینا میگه با ادای حیوانات رو درمیاره چجوری میتونم اهلی کنم فراریه اصلا سمتمون نمیاد دستمم سمتش میبرم جیغ میزنه ولی مجبورم حداقل ناخونشو بگیرم…دوست دارم بیاد سمتم حدودا 2 ماهه داریمش تو خونه ازادش میکنم یکم بگرده راستی جدیدا به قفش نوک میزنه البته بیشتر شبا وقتی موقع خوابه خستس برقو خاموش میکنیم واسه خواب خوب میشه میشه کمکم کنین اطلاعاتی ندارم

 181. سلام مینای من هر شخصی به من نزدیک بشه یا حرف بزنه حمله میکنه مخصوصا به برادرو خواهر و همسرم فکر میکنم علتش حسودی باشه مینای من از صبح زود از قفس بیرون هست تا اخر شب تو حیاط و روشاخه درختها میشینه هروقت گرسنش بشه یا دم ظهر برای خوابیدن روی دستم بالا میاد

 182. سلام وقت بخیر ببخشید مینای من امروز خیلی دیووانه وار دست منو نوک زد حتی به سرو صورتم حمله کرد یهویی وحشی شد میخواستم بدونم علت خاصی داره؟

  1. سلام
   علت رو باید در رفتار خودتون یا تغییر و تحولی که در محیط اتفاق افتاده پیدا کنید
   از دور نمیشه نظری داد

 183. سلام
  مینای من بهم وابسته شده چه کار کنم وابستگیش رفع بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  و برای به حرف آوردنش باید چه کار کنم ؟؟؟؟؟؟
  دون پارس بهش بدم ؟؟؟؟؟؟
  سفیده ی تخم مرغ براش بده؟؟؟؟؟

  1. سلام
   خیلیا اینجا دنبال اینن که پرندشون بهشون وابسته باشه ! ولی نمیشه ! حالا شما که از این موهبت برخورداری چرا میخوای ازش دل بکنی ؟! اگه اینکارو بکنی ممکنه افسرده بشه و تلف بشه !
   توضیحات صحبت کردن پست مقابل : آموزش سخن گفتن به مرغ مینا
   نه ، دون مخصوص به خودش بده ، تاپ فید ، پادوان و …
   سفیده تخم مرغ هفته ای یبار

    1. وابسته شده الان و بهتره زیاد حساس نباشی ، اجازه بده زمان بیشتری بیرون باشه کم کم با سایر اعضای خانواده هم اخت میشه
     کلا پرنده ها همینجوری هستن اگه وابسته بشن و بعدا از این وابستگی جداشون کنی افسرده میشن و عمرشون کوتاه میشه

 184. سلام خسته نباشید
  من یه مرغ مینا دارم فکر کنم ۱ سالش شده باشع ۳ماهش بود من خریدمش
  هرچی باهاش کار میکنم حرف نمیزنه یه مشکل دیگش که منو نگران میکنه اینه که بعضی وقت ها دیوونه میشه و جیغ میزنه و خودش رو به در و دیوار میزنه و هی گردنش رو بدجور میچرخونه من مرغ مینام رو تا حالا نتونستم بگیرم ففط یک بار شد اصلا نمیاد پیشم که نازش کنم تا دستم رو به سمتش میبرم حالا چه آزاد باشه چه توی قفس فرار میکنه و جیغ میزنه

  1. سلام
   نحوه ی آموزش و نحوه ی دستی کردن صددرصد اشتباه بوده ، حالا نمیدونم به پرنده شوک وارد میشده ، سروصدا زیاد بوده ، بچه کوچیک بوده کنارش گریه میکرده جیغ میزده ، اینارو شما بهتر میدونی ، فقط اونچه که مشخصه اموزش نادرست بوده
   الان دیگه بعیده بتونه با همین رویه صحبت کنه
   باید اجازه بدی زمان بیشتری بیرون از قفس باشه و ارامش هم داشته باشه
   فضلش هم نباید سبز یا زرد پررنگ باشه وگرنه بیماری کبدی گرفته

 185. یک مینا دارم ۳ماهشه به حرکت انگشتای دست پا خیلی حساس نوک میزنه دستمو کنار نمیکشم ولی بازم کارشو انجام میده یک مدت بابام دستشو میبرد کنارش هی میترسوندش باهم بازی میکردن از اون موقه همین جوری نوک میزنه چیکار کنم فراموش کنه دیگه به انگشتا حساسیت نشون نده

  1. فقط میخواد بازی کنه حسایتی نشون نمیده ! یکم تحملش کن !
   اگرم نمیخوای بازی کنه تا یه مدت که مدتشم مشخص نیست دستو پاتو نکش و بزار نوک بزنه

 186. سلام
  مرغ مینای من اصلا به دست نوک نمیزنه اما پا که میبینه جیغ های بد میشه و خیلی بد نوک میزنه دلیلش چی می‌تونه باشه؟

  1. سلام
   نمیدنم شاید تجربه ی بدی داره ! باید به رفتارت باهاش یا رفتاری که قبلا باهاش صورت گرفته توجه کنی

 187. عرض سلام و خسته نباشید.
  تو بدن مرغ مینای من یه موجودات ریزی هستند که وقتی نازش میکنیم بعد که مینا رو میزارم تو قفس می بینم رو دستم دارند حرکت میکنند، برای اینا باید چیکار کنم، مشکلی براش بوجود نمیارن،؟

  1. سلام
   حتما مشکل ایجاد میکنن
   داخل قفس مرتب باید تمیز بشه
   پرنده مرتب باید ابتنی کنه
   در این مورد باید براش اسپری مخصوص دفع شپش پرنده های زینتی بخری ، از پت شاپ یا کلنیک دامپزشکی بخر (اگه دسترسی به دامپزشک حیوانات خانگی داری حتما ببرش چکاپ)

 188. سلام وقت بخیر
  خسته نباشید
  من یه مرغ مینا دارم حدود یکسال نیم هست
  البته قبلا جای دیگه بوده الان حدود یک هفته هست آوردمش خونه خودم روز اول تو ماشین خیلی صحبت کرد اکثر کلمه ها رو هم میگه
  خونه هم‌که آوردمش همینجوری اولش با بچه هام خیلی صحبت کرد
  ولی بعد کلا ساکت شد البته قفسش عوض کردم قفس خودش کوچیک‌بود
  از لحاظ رسیدگی هم خيلی میرسم بهش ولی نمیدونم چرا ساکت شده
  اگر سه راهنمایی کنید ممنونم

  1. سلام
   نگران نباش دوباره شروع میکنه
   چون هم جاش عوض شده ، هم قفس عوض شده و هم اینکه ادمهای تازه دیده ، از چند جهت بهش شوک وارد شده و چند هفته حداکثر 3 هفته طول میکشه تا خوب بشه

 189. سلام. مرغ مینای من خیلی نوکش دراز شده، ناخنش هم همچنین، چجوری کوتاهشون کنم، لازم هست کار خاصی انجام بدم؟ یا طبیعی هست؟

  1. سلام
   کوتاه کردن این دو مورد نیاز به تجربه داره ، برای نوک بهتره کاری نداشته باشی و فقط یه کنده ی درخت براش بزاری تا خودش نوک بزنه بهش
   برای ناخن هم بهتره بار اول ببری پرنده فروش یا دامپزشکی حیوانات خانگی و یادبگیری که چطور اینکارو میکنن ، چون داخل ناخل یه اروئلی هست که گوشتیه و نباید قطع بشه ، باید دقت کنی به این مورد

   1. سلام. چشم برای نوکش همین کار رو میکنم. یعنی کنده درخت بزارم و بهش نوک بزنه، نوکش کوتاه می شه؟
    برای ناخنش هم یکبار خودم دو تا از ناخن هاش رو.کوتاه کردم چیزی نشد، اما ناخن سوم حواسم نبود و خیلی از ته چیده شد و کلی خون اومد، آیا دوباره ناخنش در میاد یا نه؟ مشکلی پیش نمیاد اون اروئل چیده شده؟

    1. سلام
     در طبیعت به همین شیوه خودشون کوتاه و تنظیم میکنن ! بهرحال همه ی پرنده ها که دسترسی به دامپزشک ندارن :دی
     ناخن درمیاد ولی اونجایی که خون اومده باید پماد تتراسایکلین بزنی تا عفونت نکنه، اره اونجا ارئول بوده و گوشت رو زدی.
     پیشنهاد میکنم بعد از اینکه ناخن رو گرفتی حتما سوهان هم بکش تا احیانا وقتی میخواد خودش رو بخارونه اسیبی به خودش نزنه

 190. سلام من یه مرغ مینا دارم وقتی پیشش هستم اروم اما همینه که می رم و از دیدش خارج میشم فوری صدام میکنه و اینکه بعضی وقتا که من حموم هستم خودشو به قفس می زنه و فوری ازادش می کنیم اما کنار نوکش پرش ریخته این دوباره پر در میاره یا ن و اینکه مینا من یک سال و ۷ ماهشه

  1. سلام
   خوب طبیعی هست بهت وابسته شده ، بهتره از خودت تردش نکنی چون افسرده میشه
   در مورد مو هم درمیاد ، الان فصل پرریزی هست

 191. سلام مرغ مینای من 1سالشه و اینکه بعضی وقتا تقریبا ماهی 1بار یا 2ماه یبار به ناخوناش نوک میزنه جوری ک ناخونش نصف میشه و خون میاد بعد تا 1هفته پاشو زمین نمیزاره از درد وقتیم به ناخونش نگاه میکنه از ترس فرار میکنه

  1. سلام
   کف پاش رو یه چکی بکن ببین جوش داره ؟
   فضلش چه رنگیه ؟
   غذا بهش چی میدی ؟
   توی چشمش قرمز میشه هر از گاهی ؟

  1. سلام
   قابل تشخیص نیست
   اگر داخل چشم هم سرخ بشه ممکنه به دلیل مشکلات کبدی باشه
   اگه نه فقط بیرون یه قسمت سرخ شده ممکنه سرشو زده باشه جایی ! به اون خاطر اینجوری ضربه خورده (مثلا میله های قفس)
   در کل باید بررسی بشه و معاینه بشه اینایی که گفتم حدسیات هست

 192. سلام من دو تا مینا دارم که که نژادهاشون باهم فرق داره یکی افغانی کام سیاه که سه ماهشه و اون یکی هم نمیدونم چیه نژادش تموم بدنش خاکستریه وقتی قفس هاشون رو از هم دور میکنم خودشونو به قفس میزنن و اونی که افغانی نیست خیلی پرخاشگری میکنه و نمیتونم از قفس بیرون بیارمش خیلی دست رو نوک میزنه وقتی دستم رو توی قفس میبرم دستم رو نوک میزنه و ول نمیکنه تا از قفس نبردم نوک میزنه وقتی باهم آزاد میکنم روی هم دیگه میرن و جيغ میکشن و از همدیگه نمیتونم جدا کنمشون چیکار کنم که خوب بشه راستی چند روز پیش مینایی که افغانی یک کار اشتباهی کرد و دعواش کردم و خیلی کمتر حرف میزنه

  1. سلام
   دوست عزیز پاسخ کامنتت رو دادم اخه چرا اینقدر این کامنت رو تکرار میکنی ! بگرد پیداش کن

 193. مرغ مینا من ۵ماهشه و انرو از یکی ۵ما گرفتیم و زیاد چیق نه صدای معمولش رو هی بلند تکرار میکنه

 194. سلام من یه مرغ مینای هفده هجده ماه دارم دوسه ماه هستش که خریدمش قبلابیرون میاوردمش بعدداخل میزاشتمش عادی بودتازگیابیرون آوردمش بعدگزاشتمش توقفس خیلی خودشوبه قفس میزنه حتی تامنومیبینه تا۲،۳ساعت هم طول میکشه تادوباره بیارمش بیرون خیلی هم به پاهاش نوک میزنه دلیلش چیه فقط هم روی سرم میشینه نوک میزنه جاهای دیگه نه ممنون میشم زیادم باهوش بعدازتکرترچندبارکلمه بلافاصله اونومیگه شایدحدود۴۰تاکلمه رومیگه ممنونم

  1. سلام
   تغذیش چیه ؟ فضلش چه رنگیه ؟

   مورد داخل قفس که خودشو میزنه اینور اونور روانی هست و دلش میخواد بیاد بیرون ! دلیل خاصی نداره این مورد !

 195. سلام خسته نباشید ببخشید مینا من یکسال ۱۰ ماهشه .چند وقت وقتی آزرده من چند دقیقه نیستم مثل موقع حمامم میام بیرون دنبالم میکنه با نوک میزنه یا همنجوری یک دفعه ای دنبالم میکنه با نوک میزنه.علت چیه من کاری باهش نکردم ازم ناراحت بشه

 196. سلام، من یه مرغ مینای ۶ ماهه دارم.تقریبا ۱ ماهه که پر های گردن مینا داره شروع به لیختن میکنه و پر های سرش هم پس از رشد تیره تر شده!
  به نظرتون این کاملا طبیعیه؟

  1. سلام
   الان فصل پر ریزی هست ممکنه که طبیعی باشه به شرطی که اون قسمت رو نخارونه یا قرمز نشده باشه (در کل اذیت نشه از اون نقطه)

 197. سلام خسته نباشید،مرغ مینای من تقریبا ده کلمه حرف میزنه و خیلی بانمکه و نسبت به بیرون اومدن علاقه نشون میده ولی وقتی میاریم بیرون مدام پاهامون رو نوک میزنه و خون میندازه.
  به نظرتون طبیعیه؟

  1. سلام
   بله طبیعیه
   بیشتر بزار بیاد بیرون و وقتی نوک میزنه هیچ عکس العملی نشون نده
   بیخیال میشه

 198. سلام خسته نباشید
  چند تا چیز در مورد مرغ مینام خیلی اذیتم میکنه اینه که به خودم خیلی وابسته شده و وقتی میرم تو اتاق مدام جیغ میکشه.

  حرف میزنه ولی چن تا جمله نامفهوم سر هم کرده معلوم نیس چی میگه هی تکرار میکنه و یه مدت زنگمون صدای بدی داشت اونو یاد گرفته هر کاری میکنیم از سرش نمیفته

  1. سلام
   خوب اینا همگی برمیگرده به اموزش نادرست شما !
   اون زنگ و که از یاد نخواهد برد تا یه مدت ! حرف زدن هم کار کن باهاش خوب میشه
   جیغ رو هم سعی کن رفتی اتاق ببریش یا همون کارایی که کردی به تو عادت کرده به سایر اعضای خونه بگو که انجام بدن به اونا هم عادت کنه

 199. سلام مرغ مینام مدفدعش سفیده و دکتر بهش پروبیوتیک داد ولی بعد دو روز هیچ تغییری نکرده چی کنم

  1. سلام
   قرص یدوکینول از داروخانه براش بخر
   به چهار قسمت تقسیم کن و هر 12 ساعت بهش بده
   ببین فرقی میکنه یا خیر

 200. سلام مرغ مینا من تقریبا شش ماهه هستش بیرون که میارمش خودش میاد پیشم ولی موقعی ک بازی میکنه میرم طرفش فرار میکنه،چیکار باید کرد که خودش بره داخل قفس،میخوام بگیرمش لامپ رو خاموش میکنم یا اینکه دنبالش میکنم تا مکان ارومه حرف میزنه تا باهاش حرف میزنم جواب نمیده ولی همون حرفا رو ساعت هفت صبح بازگو میکنه،مدفوعش نیمی سفید نیمی قهوه ی مشکلی نداره،پلتش تاپ فیلده،ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام
   خوب مشخصه ! چون دنبالش میکنی که بگیرییش ، فکر میکنه وقتی میری دنبالش میخوای بگیری ببری تو قفس !
   ضبط صوت میزاری براش برای یادگیری ؟

   1. سلام ضبط صوت نه حرفای خودمو میزنه،مثلا امروز بهش میگم دوست دارم فقط گوش میکنه،فردا صبح که خونه سروصدا نداره همون حرف رو بازگو میکنه،کنار تلوزیون بوده از جوجگی،جای دیگه خونه ببرمش هیچی نمیگه،اگه بیاد بیرون راه حلش چیه ک خودش بره تو قفس،الان خودش یکی از درهای قفس رو میده بالا میاد بیرون ترسیدم یوقت فرار کنه در قفس رو با بند بستم

    1. سلام
     عجیبه ! این مشکل بیشتر تو ضبط صوت یا گوش دادن به تی وی و … پیش میاد که حرفای اونارو تکرار میکنه
     اینکه حرفای شما رو وقتی نیستی تکرار میکنه عجیبه
     وقتی پیش خودت صحبت کرد بهش تشویقی میلورم بده (بسته بندی شده بگیر)
     راه حلی برای اینکه خودش بره تو قفس وجود نداره ، اگه از دو سه ماهگی بهش یاد میدادی مثلا غذارو فقط تو قفسش بخوره میشد کاری کرد ولی بزرگ بشن نمیشه

 201. سلام مشکل من اینه مرغ مینای من دو سالشه بعد ما از دیوار پیدا کردیم خریدیمش صاحبش کلماتی ک بلد بود و گفت ماام قبول کردیم الان نزدیک ب یه ماهه خریدمش ولی هیچ حرفی نمیزنه اصلااا فقط یه بار گفت هانیه خیلی ام باهاش تمرین میکنمم هر روز باهاش بازی میکنم بهش یاد میدم ک بگه سلامم ولی نمیگه فقط صدا در میاره خودشم جدیدا خیلی پرخاشگر شده لطفا راهنماییم کنید

  1. سلام
   مینای دو ساله درصد اینکه یاد بگیره کلمه ی جدید بگه کمه ! سنش زیاده و از طرفی هم وارد دوره بلوغ شده

 202. سلام من یه ماه و نیمه که یه مرغ مینای یه سال و نیمه گرفتم گفتن واسه نوکش سنگ پا بذارید ولی ظاهرا صاحبای قبلیش اینکارو نمی کردن چون اصلا سمت سنگ پا نمیره براش سنگ کف دریا گرفتم بازم سمتش نرفت براش سنگ کلسیم گرفتم فقط بیرون قفس که باهاش بازی کردم و سنگ رو تکون دادم بهش نوک زد. گذاشتمش که تو قفس باز سمتش نرفت. چکار کنم که به سنگ کلسیم نوک بزنه؟

 203. سلام مینا من 3ماه هست خیلی نوک میزنه به زمین دهنش باز هست غذا سهپر دانه هست مخصوص مینا فضله اش سپیده

 204. سلام حدود سه ماه میشه مرغ مینا گرفتم اولش رام و اهلی بود ولی الان که بزرگتر میشه و میخاد حرف بزنه بسیار پرخاشگر شده ازقفس که میاد بیرون با گاز گرفتن انگشتم یا حمله به صورتم وحشی تر میشه نمی‌دانم چیکار کنم ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. سلام
   مشکلی نیست بزار هرچقدر نوک میزنه بزنه ، دستت رو بگیر جلو صورتت ولی کیش کیشش نکن ! یا دورش نکن از خودت
   میخواد بازی کنه و بفهمه چی براش خوبه چی بده

 205. سلام خسته نباشید مرغ مینای من الان حدودا هفده ماهشه ماده است ودوتا تخم بدون جفت گیری گذاشته من باید چکار کنم یکی میگه تخماشو بردار که افسرده نشه ممنون میشم بهم جواب بدین

    1. دوست عزیز پیغام های اسپم نفرس ! گفتم که میزان مشخصی نداره هر چقدر خواستی بده زیاده روی نکن !

 206. سلام خسته نباشید یا ۶ یا ۷ ماهی هست که مرغ مینا رو گرفتیم اوایلش اروم بود ما تو خونمون سر صدا زیاد داریم خیلی هم باهاش حرف میزنم ولی حرف نزده هروقت که میاد بیرون از قفس هی به اشیا نوک میزنه و ناخن و انگشت پارو هی گاز میگیره چون خیلی خیلی پرواز میکرد شاه بالشو گرفتیم از اونموقعه خیلی وحشی تر شده چیکارش کنیم راستی بعضی وقتا میگیرمش به زور هی فرار میکنه سرشو ناز میکنم و بوس میکنم این مشکل داره؟

  1. سلام
   دقت کنید که همه ی پرنده ها مثل هم نیستن ، مرغ مینا هم شباهتی به کفتر نداره و بیشترشون بدشون میاد که کسی بهشون دس بزنه ! اونوقت شما بزور میگیری و بوسشم میکنی ؟!
   این پرنده اهلی کردنش سخته به خصوص اینکه محیط شلوغه و سروصدا زیاده و پرنده همیشه در استرسه
   تنها راه انتقال پرنده به محیط اروم ، افزایش مدت زمانی هست که باهاش میگذرونید ، حتی یکبار هم نباید دنبالش کنی و بزور بگیریش و …
   اگه نمیشه این شرایط رو برقرار کرد به نظر من یا ازادش کن یا واگذار کن چون این با این شرایطی که الان داره اهلی نمیشه

 207. سلام من به مرغ مینام ک 5 ماهشه دونه پارس میدادم حالا واسش سپهر دانه خریدم و دوس داره و اول چن دونه بهش دادم دیدم ک میخوره از فرداش براش سپهر دانه گذاشتم
  حالا بعد ی روز مدفوعش خمیری شده
  ولی حال عمومیش خوبه و مث همیشس
  چیکار باید کنم؟

   1. بعضی وقتا هم تو مدفوعش دونه هضم نشده هست بعضی وقتا اسهال
    چ میوه هایی بدمش و تخم مرغ بدم؟

 208. سلام مرغ مینای من بعضی وقتا موقعی که دارم با دست بهش غذا میدم انگشتم رو گاز می گیره چکار کنم اینکارو نکنه دیگه؟

 209. سلام وقت بخیر ما دوماهه که یک مینای یک ساله رو گرفتیم
  مینا منو دوست داشت وهمیشه منو صدا میزد ولی دستمو میبرم پیشش خیلی بد نوک میزنه و من عقب میکشیدم سریع
  امروز به گفته ی سایت دستمو بردم و گذاشتم نوک بزنه ،اومد رو دستم خیلی بد نوک میزد 2..3 دقیقه ی تمام و چندین بار خواستم بزارمش رو چوبش ولی محکم چسبیده بود به انگشتم و نوک میزد
  بین این نوک زدنش گفت دوست دارم?و دوباره ادامه نوک زدن
  ولی بعد یکم اروم شد و شروع کرد تند تند حرف میزد و پرید رو شونم که اخر سرم به سختی رفت تو قفسش
  اینهمه نوک زدنش نرماله ؟ واینکه مرغ مینا حرف هارو متوجه میشه؟ یا بهم گفت دوست دارم همینجوری طبق عادت گفته؟

  1. سلام
   بله نورماله همشون نوک میزنن !
   نه مینا به اون صورت که تصور میکنید متوجه نمیشه که عکس العمل رو با حرف زدن نشون بده ! اون عملی که انجام داده به امکان زیاد صاحب قبلیش بهش یاد داده .

   نوع حرف زدن مرغ مینا مثل ضبط صوته هوشمنده ، یعنی حفظ میکنه ! اگه ببینه از اون حرفی که زد شما استقبال کردی ، مثلا زمان غذا دادن ، اون زمان اون حرف رو تکرار میکنه ! از این نظر بسیار باهوش هست

 210. سلام من یه مرغ مینای یه سال و نیمه دارم یه ماهه خریدمش وقتی بهش غذا میدم چندتا تیکه که میخوره نوکای بدی میزنه؟ این یعنی سیر شده؟ امروز بهش سفیده تخم مرغ دادم بعد خوردن چندتا تیکه این کارو کرد چند روز پیشم بهش پنیر دادم بعد خوردن چندتا تیکه اینکارو کرد. در حالی که قبلا هم پنیر و سفیده بهش دادم دوست داره هر روزم از قفس بیرون میاریمش رو سر اکثر اعضای خانواده هم میشینه نمیدونم چرا موقع غذا خوردن گاهی اینجوری میکنه. نمیدونم چکار کنم؟

  1. سلام
   خوب سیر بشه میکشه کنار ! نوک نمیزنه ! البته پرندست خوب نمیشه دقیق گفت !
   هر چی دم دستت اومد نده بهش ، پنیز خوب نیست شوره
   وقتی میخوای بگیریش بزور میگیریش ؟

   1. پنیر رو میذارم چند ساعت تو آب بمونه که شوریش بره بعد بهش میدم نه اصلا به زور نمی گیرمش غذا هم به جز غذای خودش هفته ای یه بار یه بند انگشت سینه مرغ و یه بند انگشت سفیده تخم مرغ میدم کمی هم سبزیجات و سیب. سه بارم گازم گرفته وسط غذا خوردن یه بار وقتی داشتم بهش مرغ میدادم گازم گرفت بعد من دوباره یه تیکه دیگه بهش دادم بازم گازم گرفت من فکر کردم این کاراش به خاطر اینه که سیر شده لابد

    1. پیشنهاد میکنم پنیر و مرغ رو از وعده ی غذاییش بردارید
     بیشتر مواقع وقتی سیر بشن بی اعتنایی میکنن ، البته هر کدوم یه استایلی دارن و نمیشه گفت همشون یکی هستن

 211. سلام روز خوش امیدوارم حالتون خوب باشه
  ببخشید دوسال ونیم پیش مینای یک ونیم ساله خریدم
  مشکل اساسی که برامون پیش اومده اینه از یک سال قبل به پسر دایی هام علاقه نشون میداد به حدی که از پیششون تکون نمیخورد یا میخواستن برن دادوفریاد راه مینداخت حالا دوماهی میشه این عادت رو نسبت به پدرم پیدا کرده از تایمی که پدرم بیرون میره تا ساعتها دادهای مهیبی میزنه تقریبا ظهر اروم میشه
  وقتی پدرم خونس هیچ سروصدایی نداره
  نمیدونم چیکارباید بکنیم وقتی که فریاد میزنه مادرم کلی باهاش حرف میزنه اهنگ میزاره بازی میکنه اروم شدنش ثانیه ایه.توروخدا راهنمایی کنید فریادهاش غیرقابل تحمله???

    1. نمیدونم حقیقتش ، ممکنه نشان از افسردگی باشه
     اگه زمانی که باهاش میگذرونید محدود هست ، زمان رو بیشتر کنید
     میخواستم آهنگ و ضبط صوت رو هم پیشنهاد بدم که اونم انجام دادید

 212. سلام وقتتون بخیر ‌‌. من مینام فک میکنم ۴ماهشه یک ماه دست منه روزی دو سه بار از قفس میارمش بیرون اما چند روزه پرخاشگر شده نوکم میزنه حمله می‌کنه سمتم من تا حالا هیچ حیون یا پرنده ای نداشتم نمی‌دونم چیکارش کنم ک خوب بشه ? شمارو خدا ژ راه حل بهم بگید لطفا

  1. سلام
   بهترین راهنمایی که میتونم بکنم اینه که تحمل کنی و صبور ! بهرحال نگهداری از پت این مشکلاتو داره و راهکارش تحملو سازشه ! تحمل کن ، فراریش نده وقتی نوک میزنه ، بزار اینقدر نوک بزنه که متوجه بشه سودی براش نداره ! کم کم ترک میکنه رفتارش رو
   به زور هم نگیرش هیچوقت

 213. سلام خسته نباشید ی مرغ مینا یک سالو دو ماهشه از‌چهل روزگی گرفتیم اولش بشدت وحشی بود اما بد چند هفته بشدت به من وابسته شد و اهلی شد بحدی ک نزدیک هیچ کس تو خونه نمیشه زیاد اوایل برادرمو ک کوچیک بود زیاد میزد اما درست شد بمدت کوتاه یکی دوماه خونمون نبود اما باخودم بود و پا هاشو بد یمدت میزد ک بهش بیشتر توجه کردم نازش میکردم خوب شد الان یماهی شده هم. بشدت وابسته تر شده و ووحشی ترم شده مثلا موقعی ک میخوام برم اتاق یا دستشویی جیغا بدی میزنه و شروع میکته ب حرف زدن بد ک راش میدم شروع مبکنه ب حمله کردن ب صورتم من دستمو عقب نمیکشم اروم شه انا انقد میزنه دستم گاهی ب خون میاد مامانم میاد جداش میکنه ایندلیل کارش چیه این جوری نبود ک یهو پرخاش کنه بد ک پرخاش میکتع خودشو لوس میکنه پف میکنه میزارم نازش بدم و دمش و میلرزونه این از دوستاشنه یا احساس خطر میکته؟ خیلیم باهوشه تقریبا ۲۵ تا کلمه میگه

  1. سلام
   مورد اخر از دوس داشتنه و ناز میکنه
   در کل پرنده ی حساسی هست ، گاها حسادت میکنه ، باید باهاش راه بیاید خودش کم کم بهتر میشه
   مخصوصا سنشون میره بالا حساسیتشون هم بالاتر میره

 214. سلام
  من یک مرغ مینای یک سال و دو ماهه دارم که یک ماهه خریدمش
  همش نوک میزنه اصلا رو دست نمیاد نوک های خیلی بدی میزنه چطوری میتونم دستی کنمش
  اخه همه جا نوشته بود بعد از دوسال دیگه دستی نمیشه بخاطر همین میخوام تا وقتی دوسالش نشده دستیش کنم

 215. سلام وقت بخیر یک سوال مرغ مینا من صب خوب بود باهام ولی وقتی شب اومدم خونه خیلی وحشی شد و میوفته دنبالم و نوک میزنه دلیلش چی میتونه باشه؟

 216. سلام خسته نباشید
  من یک مرغ مینا دارم همش به دست و پاهام نوک میزنه باید چیکار کنم
  امروز خیلی اینطرف اون طرف میپره و حالش خوبه اما چهار روز پیش بی حال بود و عطسه میکرد اما مدفوعش اسهال نبود و سه ماهشه از دوماهگی گرفتمش

  1. سلام
   غذاش چیه ؟
   چه بدرفتاری هایی باهاش شده ؟ الان مشکلش چیه ؟ اسهال داره ؟ یا فقط نوک زیاد میزنه ؟

 217. سلام من ی مرغ مینا دارم که از یک هفتگی تا الان که 4 ماهشه خودم بزرگش کردم
  قفسش کنار مرغ عشقم بوده از کوچیکی و صداش رو هم تقلید میکنه
  حالا چند وقتیه که دونه خور شده و دونه فله ای میدمش
  و پرنده فروش گفت که دونه مخصوص مرغ میناس و مال بلدرچین نیست
  ولی جدیدا شروع کرده نوک میزنه و پرخاشگری میکنه
  البته از دست غذا میخوره
  میاریمش بیرون میاد رو سرمون و اصلا نوک نمیزنه ولی داخل قفس میزنه
  برا گذاشتن تو قفس هم چراغا رو میبندیم
  حرفم ک میزنیم باهاش جواب میده البته واضح نه
  دلیل نوک زدنش چیه

  1. سلام
   غذاش مناسب نیست ، بسته ای بگیر، از هر 1000 فروشنده پرنده فقط شاید 1 نفر عاشق پرنده ها باشه !
   روزی چقدر درش میاری بیرون ؟ اگه مدت زمانش کم باشه داره به اون اعتراض میکنه
   اگه تو خونه بچه هست که ممکنه به قفسش ضربه بزنه هم ممکنه از اون باشه که از داخل قفس می ترسه
   در مورد تکرار کلمات هم تک کلمه کار کن به صورت مداوم ، روزی 5 بار هر بار 10 دقیقه با استراحت ، اول با یه کلمه مثل مینا ، یا سلام یا هر چی شروع کن و تا اونو نگفته کلمه ی دیگه ای رو شروع نکن
   دقت کن که در مدتی که باهاش کار میکنی جمله نگو بهش ! فقط اون کلمه رو تکرار کن باقی روز میتونی باهاش حرفم بزنی ولی تایم اموزش متفاوته

   1. حدودا هفته ای ی بار میارمش
    خودش زیاد دوس نداره بیاد بیرون
    و کلمه سلام رو هم بلده تقریبا
    باهاش کار میکنم
    تقریبا از دو ماهگی گذاشتمش تو قفس و دیگه عادت کرده و تمایلی نداره بیاد بیرون مگه برای شنا سپهر دانه خوبه‌ براش؟

    1. به طور کلی تمامی پرندگان دوس دارن بیان بیرون ولی رفتار نامناسبی که باهاشون میشه سبب میشه داخل قفس رو امن تر حس کنن !!
     خودش حتما دوس داره بیاد بیرون ، وقتی اومد بیرون دنبالش نکنید و اسراری به گرفتنش نداشته باشید تا کم کم بهتر بشه وضعیتش
     دو هفته یبار باعث وحشی شدن این پرنده در اینده ی نزدیک خواهد شد و دیگه نمیشه اهلیش کرد

     تاپ فید بگیر

     1. من گفتم خوب نیست ؟ شما نظر خواستید منم نظر دادم

      باقیش با خودتونه که چه برندی استفاده کنید شاید فرق بینشون 10 درصد باشه

      برندی مثل پادوان که خارجی هست هم خوبه ولی پیشنهاد اینه که پادوان رو در کنار برندهای ایرانی استفاده کنید تا نیازهای پرنده به صورت کامل رفع بشه

 218. مرغ مینام یهو خودشوزد به در قفس و افتاد کف
  قفس بعد چند ثانیه بلند شد شروع کرد به بازی کردن فضلش هم آبکی شد قهوی و سفید و سبز یه همچین رنگی غذاش هم پلت کرم خشک
  میوه خیار قفسش هم کاسکویی هست

 219. سلام
  وقتی مرغ مینام رو نوازش میکنم سریع خوابش میبره و تا وقتی تکون نخورم یا صدایی نباشه خواب میمونه ولی تو حالت عادی (چون چند بار بیرونش کردم و بعدش دنبالش کردم که بگیرمش) ازم میترسه و وقتی میرم پیش قفسش ناآرومی میکنه آیا این خواب رفتنش مشکلی نداره ؟ مممنون

  1. سلام
   خواب رفتنش خیر به نظر نمیرسه مشکلی باشه
   بهتره مهربونتر باهاش رفتار کنی و دنبالش نکنی
   کم کم باهات خوب میشه

 220. سلام خسته نباشید من ۴ماه میشه یک مرغ مینا خریدم میارمش بیرون خیلی خوبه اما وقتی میخواد بره تو قفس اذییت میکنه مجبورمیشم بعضی وقتا بگیرمش قبلا به من نوک نمیزد اما به بقیه نوک میزد الان دوروزه به منم نوک میزنه اما وقتی میگم نه دیگه نمیزنه به نظرتون مشکل از اینه ک میگیرمش؟واینکه روی شونه سر خیلی میره به گوش نوک میزنه اما تا میگی نه دیگ نمیزنه چیکارکنم؟

  1. سلام
   بله از گرفتنه و اگه رفتار نامناسب دیگه ای هم داشتید از اون هم میتونه باشه
   بهتره شب بیاریش بیرون یه مدت ، وقتی هم که میخوای ببری تو قفس چراغارو خاموش کنی
   تست کن این روش رو

 221. سلام مرغ مینا من غذاش اوشاکایا با میلورم بهش میوه هم میدم
  جایی که براش غذا میگیرم گفت سنگ کلسیم باید داشته باشه داشتن سنگ کلسیم مشکلی نداره براش؟؟؟

  1. سلام
   اگه غذاش خوب باشه نیازی نداره
   وجودش هم فکر نکنم مشکلی براش بوجود بیاره ، البته اگه خوشش بیاد و بخوره !!

 222. سلام من به مرغ مینام خیلی نون میدم اوایل فقط پلت آماده بهش میدادم بعد بهش نون و ریحان دادم خیلی دوست داره و عادت کرده بهش براش بده؟ غیر پلت دیگه چه غذایی براش خوبه؟

 223. سلام مرغ مینای من از بچگی پیش خودم نبوده الان یک سال پیش منه اوایل وقتی میاوردمش بیرون با غذا یا میوه میتونستم ببرمش تو قفس ولی بعد یه مدت دیگه نرفت مجبور به گرفتنش شدم اون موقع خیلی ساکت شده بود بعد که بیشتر درش اوردم دیگه نگرفتمش همیشه به دستم نوک میزد بعد یه مدت آروم میشد ولی الان چند باز به صورتم حمله کرد منم دعواش کردم بردمش تو قفس اگه یه مدت بیرون نیارمش درست میشه؟

 224. سلام من یک جوجه مرغ مینا گرفتم الان نزدیک 2هفته هست دارمش حدود 3ماهشه شبا که برق هارو خاموش میکنم خیلی خودشو به قفس میزنه خیلی بد. قفس قبلی که صاحبش بود کوچک بود. ولی قفس من براش خریدم از این بزرگا هست. چیکار کنم.

 225. سلام خسته نباشید
  مرغ مینای من ۱سالشه از اول باخودم بوده از صبح بیرونش میکنم ازتو قفس توخونه …هربارکه گرسنه میشه یا کاری برام پیش میاد که باید بره داخل قفس خیلی اذیت میکنه کلا باید یک ساعت برم تو اتاقا دنبالش تا راضی بشه بره داخل قفس..میشه خواهش کنم کمک کنید بگین چیکارکنم تا راحت تر بره تو قفسش؟؟

  1. سلام
   راهی نداره که راحت بره تو قفس ! مگه اینکه از بچگی عادت کرده باشه به قفس که اونم نکرده و سنش هم گذشته
   و البته هر بار هم که شما دنبالش میکنید و میگیریدش امکان وحشی شدنش هم بیشتر میشه ، نباید اینکارو بکنید

   1. ممنونم از راهنمایی تون ?
    با دست نمیگیرمش بهش میگم برو داخل قفس بعدکلی مقاومت خودش میره اما خیلی باید تو اتاقا دنبالش بگردم تا بره خودش توقفسش

     1. سلام وقت بخیر اول که ممنون بابت در اختیار گذاشتن تجربه های خودتون دوتا سوال داشتم اول این که روش صحیح آموزش برای رفتن توی قفس چیه که لازم به گرفتن مینا نباشه که از الان عادت کنه دوم رنگ مدفوع سالم‌چه رنگی است هست؟

     2. سلام
      حقیقتا روش صحیح یا روش مرسومی وجود نداره ، اگه قفس بزرگ باشه ، همیشه غذای پرنده داخل اون قرار بگیره، درب بزرگی داشته باشه ، در بلندی وصل شده باشه ، به نوعی جایی باشه که پرنده داخلش احساس ارامش و امنیت کنه ، خودش میره داخلش ! در غیر این صورت کی از قفس و زندان خوشش میاد که پرنده ی لجوجی مثل مرغ مینا خوشش بیاد ؟! دیدم بعضی از دوستان قفس رو میارن پایین که پرنده بره توش ، اینکارم دردسر داره و باید از بچگی ادامش بدی و حالا دقیق هم معلوم نیست که بره توش یا نه

      به طور کلی مرغ مینا رو پرنده ای مثل عروس هلندی و طوطی بریزیلی در نظر نگیر، هم پرو هست هم اینکه کاری که دلش بخواد میکنه !

 226. سلام خسته نباشید مینا من حدودا ۵ ماهه هستش و از یک ماه پیش شروع به حمله به چشم کرده مثلا اگه یه چیزی که میخواد بخوره را بهش ندم به چشم نوک میزنه و چشم پدرم رو هم تا حالا دوبار نوک زده و سر همین قضیه هم خورد به پنجره و الان احساس می کنم حالش خوب نیست (راه درمانی پیشنهاد دارید؟) میشه راهنمایی کنید برای رفع پرخاشگریش چیکار می تونم بکنم چون اصلا متوجه نمیشم چه کاری رو دوست نداره هر بار سر یه قضیه ای عصبی میشه ممنون

  1. سلام
   این رفتار برایند رفتار شما باهاش بوده
   ببینید کجای رفتارتون باهاش مشکل داشته یا به زور گرفتینش ، دنبالش کردید ، گرسنش گذاشتید و …
   اونو رفع کنید و تحمل کنید کم کم خوب میشه

  1. سلام
   نبری بهتره
   جابجایی مکان از نظر دمایی و سروصدای رفت و امد ممکنه در اخلاق و گوارش پرنده تاثیر بزاره

 227. سلام شرمنده به این بخش ربطی نداره سوالم ولی امروز مینام مقدار زیادی کرم ویتامین آ د خوردش که تقصیر خودمون بود که درش باز بود آیا میتونه براش خطرناک باشه؟

 228. سلام خسته نباشید مینای من تقریبا ۴ ماهشه و سمتم میاد روی پاهام یا دستم ولی نمیزاره بگیرمش جیغ میزنه نوک میزنه و بیشتر بهش دونه مارس میدم و الان جدیدا گشنه میمونه ولی نمیخوره میوه هم ک بهش میدم نمیخوره از دستم میگیره ولی میندازه زمین و اصلا حرف هم نمیزنه ممنون مسشم راهنمایی کنید

  1. سلام
   تو این مدت باهاش بدرفتاری کردی ؟
   دونه پارس که برای مرغ و خروسه هم باعث عصبی شدن و در نتیجه مرگ مرغ مینا میشه
   دانه مخصوص باید بخوره
   میوه هم سیب مناسبه براش
   پست زیر رو ببین ، کلا تغذیش بسیار نامناسبه
   تغذیه مرغ مینا

 229. سلام جالبی اینجاست که غذا از دیت من میخوره توی ظرفی هست ولی اونجا نمیخوره فقط از دست من من چکار کنم

  1. سلام
   مشکلش فقط همینه ؟ خوب خیلی ها هستن که میخوان پرنده از دستشون غذا بخوره ولی نمیخوره !
   غذا رو دست بخوره راحتتر دستی میشه

 230. سلام مرغ مینا من دوماه هستش واز امروز داره منو نوک میزنه امروز اومد توی دستم و غذا خورد و دوباره شروع کرد بخه نوک زدن خیلی محکم میزنه بعد 3 روزهکه خریدمش و دیروز بردمش خونه مادر بزرگم روی حیاطش بعد الان هروقت نزدیک قفس میشم دستم روی قفس میزارم نوک می زنه

  1. سلام
   وقتی خریداری میکنی باید تا 3 هفته اجازه بدی پرنده در شرایط ساکنی بمونه و جابجاش نکنی
   اینجوری پرنده به شما اعتماد خواهد کرد
   اون الان جوجه هست اگه جوجه نبود حتما پرخاشگریش چند برابر میشد
   یه جای ثابت بزار و تا 3 هفته جابجاش نکن گاها اجازه بده بیاد بیرون
   همینطور نوک بهت زد عصبانی نشو و دستت هم نکش ، جوجست عقاب که نیست تحمل کن سریعتر رام بشه

 231. سلام خسته نباشید
  من یه مرغ مینا حدودا 5 سن داره داره دارم دستی دستی هست 1 ماه خریدمش و قفسش کاسکویی غذاش اوشکایا و کرم خشک‌شده و میوه و الان حدودای 2هفته ای میشه به چشم صورت دست و پا نو ک خیلی بد میزنه اولاش که نوک میزد طوی راه روی خونه بود که رفت آمد و سر صدا زیاد بود که الان 2 روزی میشه که بردمش توی اتاق و سر و صدا کمتر شده و زود به هرچیزی عکس‌العمل نشون میده و یه دفعه ای شروع میکنه نوک زدن به دست و پا و چشم البته قبل از اینکه شروع کنه به نوک زدن 1 روز قبلش با طوطی برادرم اینا دعواش شد و هم دیگه رو زدن البته مینا خیلی اون رو زد میخواستم بدونم ممکنه دلیلش دعوا با طوطی بوده که ترسیده یا دلیلش سر و صداست
  ممنون میشم جوابم رو کامل بدید اخه خیلی نگرانم اگر هم که درست نمیشه این رفتارش که بفروشمش با تشکر

  1. سلام
   هر نوع استرسی میتونه باعث تغییر رفتار مرغ مینا بشه
   اگه میخوای با یه نوک بفروشی همون بهتر که اصلا هیچ پرنده ای نگه نداری ! باعث این اتفاق شما بودی که دو پرنده رو انداختی نزدیک هم !
   الانم هیچ راه حلی نداره جز گذر زمان و تحمل نوک ها ! اگه صدای طوطی رو بشنوه یا ببینه این چرخه ادامه پیدا خواهد کرد

     1. سلام والا من هر کاری که شما گفته بودین انجام دادم استاد ولی خوب نشد بلکه وحشی تر هم شده و تا از قفس میارمش بیرون شروع میکنه به نوک زدن توی صورت و چشم و خیلی خیلی ترسو ترسو شده مثلا اگر بخوام دستم رو تکون بدم زود میترسه و میاد دستم رو نوک میزنه و تا حالا نزاشتم طوطی رو ببینه و جای ارومی هم گذاشتمش بنظرتون راه حله دیگه ای هست که خوب بشه خیلی توی فکرشم ممنون میشم جوابم رو بدید؟؟

     2. 1 هفته فقط منتظر موندی ؟! شاید چند ماه طول بکشه
      من که به شما گفتم راه حلی نداره و هیچ کاری هم نگفتم انجام بدی گفتم جاش اروم باشه !!!
      اگه صدای طوطی رو بشنوه این چرخه ادامه خواهد داشت
      مورد دیگه ای به ذهنم نمیرسه !

     3. هم اکنون
      سلام استاد
      یه اتفاق عجیبی افتاده اینکه مرغ مینام که خیلی میزد و… ولی 2 روز پیش پدرم رو نوکش میزد و پدرم مینا رو گرفت توی دستش و مینا شروع کرد به جیق زدن و بعد ولش کرد و گذاشتمش توی قفس و بعد از ربع ساعت درش اوردم و خیلی خوب شده و اصلا دیگه نوک نمیزنه و حتی میزاره زیر پر های سینش رو ناز کنیم و روی دست هم پهن میشه و خیلی بهتر شده البته بازم میترسه گه و گاهی هم نوک میزنه اما خیلی نسبت به 2 روز پیش خوب شده میخواستم بدونم شما میدونید از چی بوده که یه دفعه ای نوک زدنش بهتر شده و اینکه میخواد خوب بشه اخه هر پرنده فروشی که میرفتم میگفت هیچ راهی نداره و تازه بدتر هم میشه اینجوری میگفتن
      ممنون میشم راهنماییم کنید

     4. هم اکنون آهو :دی
      سلام
      شوک بهش وارد شده به امکان زیاد
      دلیل علمی شاید نداشته باشه ولی دلیل رفتاری هم داشته باشه به نظر من به خاطر شوکی هست که بهش وارد شده
      به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم که این کارو تکرار کنید !

     5. سلام استاد میگم اگر بخوام ناخونا و نوک مینا رو کوتاه کنم اخه خیلی نوک و ناخوناش بزرگ شدن مشکلی نیست و اینکه در پرخاشگری که داره و نوک میزنه ممکنه بدترش کنه یا نه
      در رابطه با پرخاشگریش هم یکمی بهتر شده مثلا روی شونم میزارمش و میاد روی دستم ولی وقتی پر میزنه میاد پایین شروع میکنه نوک زدن به پا تا دستم رو تکون میدم میاد سراغ دستم و نوک میزنه ولی خیلی کمتر به صورت حمله میکنه و در روز هم 2 بار تا 3 بار میارمش بیرون و اینکه وقتی یه یکمی جمعیت شلوغ میشه و آزادش میکنم خیلی میترسه و هی یا پتو رو نوک میزنه و با همه چی درگیری داره و من سریع میبرمش توی اتاق و لامپ هارو خاموش میکنم و بعد آروم میشه و حتی میخوابه روی دستم ولی خیلی خیلی ترسو شده از سر و صدا خیلی میترسه ولی یکمی بهتر شده خداروشکر میخواستم بدونم که بهتر از این هم میشه
      شرمنده هی ازتون سوال میپرسم ‌ممنون میشم جواب بدید ‌؟؟؟؟؟

     6. سلام
      استاد نیستم خدایی :دی
      به نظر من اگه بار اولی هست که میخوای ناخنش رو