منو اصلی

پرورش و نگهداری بوقلمون

بوقلمون پرنده ای بزرگ جسه می باشد که بیشتر به منظور استفاده از گوشت آن پرورش داده میشود. با توجه به خواص بسیار زیادی که گوشت بوقلمون دارد، پرورش و نگهداری از آن روز بروز در حال افزایش می باشد .

پرورش بوقلمون در کشور ایران هم به صورت سنتی و در تعداد کم و هم به صورت صنعتی و در سالن های پرورشی انجام میگیرد.

در این بخش از وبلاگ چیکن هچ به صورت کاملی در مورد انواع روش های پرورش بوقلمون گوشتی و مولد مطالبی آورده ایم.

مطالبی مختلف در مورد نژاد های پرورشی بوقلمون بیان کرده ایم. انتخاب نژاد مناسب تاثیر قابل توجهی در راندمان پرورش دارد که مطالب بیان شده میتواند کمک بسیاری به انتخاب بهترین نژاد کند.

همچنین مطالب بسیاری در مورد جوجه کشی و روش های اصولی جوجه کشی از تخم نطفه دار بوقلمون بیان کرده ایم که حاصل سال ها تجربه ی تیم چیکن هچ در این امر می باشد.