راندمان جوجه کشی

در این صفحه از وب سایت چیکن هچ، فیلم جوجه کشی ارسالی از مشتریان عزیز منتشر می شوند که قابل نمایش می باشند. همان طور که می دانید یکی از فاکتورهای اصلی برای رسیدن به راندمان های بالا در جوجه کشی، کیفیت دستگاه می باشد. تمامی دستگاه های جوجه کشی ایرانی و خارجی موجود در فروشگاه چیکن هچ به طور کامل و با ذکر مشخصات فنی مورد بررسی قرار گرفته اند تا خریداران با توجه به نیاز خود بتوانند بهترین دستگاه را انتخاب کنند. ما معتقدیم بهترین راه برای کسب اعتماد و رضایت مشتری، گفتن حقایق و ارائه داده های عینی می باشد. در راستای رسیدن به این هدف نیز فیلم های جوجه کشی با دستگاه های موجود در چیکن هچ را به نمایش گذاشته ایم تا این بار حقایق را از زبان مشتری بشنویم.


Play
video
تجربه آقای صمدی ( البرز ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای خضر صالحزاده ( سردشت ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۲۶ تایی
Play
video
تجربه آقای سجاد قاسمی ( ساری ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی
Play
video
تجربه آقای دولتی از شهرستان آغاجاری خوزستان از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای محمدرضا دیهیم از خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی
Play
video
تجربه آقای اسماعیل خدایی ( مهرشهر کرج ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای حسین سلگی ( پاکدشت تهران ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای کتاوند از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی
Play
video
تجربه آقای کتاوند از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی
Play
video
تجربه آقای اسکندری ( شاهرود ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی
Play
video
تجربه آقای بهروز محمدی ( میاندوآب ) از خرید دستگاه جوجه کشی 252 تایی
Play
video
تجربه آقای میرعلی سیدی سیس ( کرج ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای سید علی اکبر موسوی ( سمیرم اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای محسن درچه زاده ( اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 336 تایی
Play
video
تجربه آقای اسماعیل‌نیا از ( اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای رزاقی از ( البرز ) از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی
Play
video
تجربه آقای جوانشیر ( چالدران ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای داداری ( گیلان) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه خانم مهدی پور ( قائمشهر ) از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی
Play
video
تجربه آقای نیکنام ( سلمان شهر مازندران ) از خرید دستگاه جوجه کشی 80 تایی
Play
video
تجربه جوجه كشی موفق آقای فاطمی از تبریز با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه جوجه كشی موفق آقای حامد اسدی از یزد با دستگاه جوجه کشی 168 تایی گروه صنعتی اسكندری
Play
video
تجربه آقای بهزاد جدی از هچ صد در صد از غاز اکراینی در حالت ستر هچر همزمان دستگاه جوجه کشی 168 تایی
Play
video
تجربه آقای ذاکری فرد ( ایلام ) از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی
Play
video
تجربه آقای حسین نجاریان ( سمنان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 80 تایی
Play
video
تجربه آقای مصطفی حاجی حسینی ( دگز خراسان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه یکی از مشتریان ( گرگان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای حیدری ( گلپایگان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای سجاد کلانتری ( ساری ) از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی
Play
video
تجربه آقای حامد اسدی ( یزد ) از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی
Play
video
تجربه آقای محجوب ( مازندران ) از خرید دستگاه جوجه کشی 252 تایی
Play
video
تجربه آقای مافی ( سلماس ) از خرید دستگاه جوجه کشی 2016 تایی
Play
video
تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش
Play
video
تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش
Play
video
تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک
Play
video
تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی
Play
video
تجربه آقای فرشاد ( اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی
Play
video
تجربه آقای سید مجید حسینی ( زاهدان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای مرتضی موسویان از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی
Play
video
تجربه آقای قنواتی ( ماهشهر ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی 126 تایی
Play
video
تجربه آقای علی پاینده و دانیال مصدق ( قم ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه آقای احمد پور از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی
Play
video
تجربه جوجه كشی موفق آقای زنگنه از کرمانشاه با دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور پنج