ویدیو جوجه کشی با استفاده از دستگاه جوجه کشی

در این صفحه از وب سایت چیکن هچ، فیلم جوجه کشی ارسالی از مشتریان عزیز منتشر می شوند که قابل نمایش می باشند. همان طور که می دانید یکی از فاکتورهای اصلی برای رسیدن به راندمان های بالا در جوجه کشی، کیفیت دستگاه می باشد. تمامی دستگاه های جوجه کشی ایرانی و خارجی موجود در فروشگاه چیکن هچ به طور کامل و با ذکر مشخصات فنی مورد بررسی قرار گرفته اند تا خریداران با توجه به نیاز خود بتوانند بهترین دستگاه را انتخاب کنند.

ما معتقدیم بهترین راه برای کسب اعتماد و رضایت مشتری، گفتن حقایق و ارائه داده های عینی می باشد. در راستای رسیدن به این هدف نیز فیلم های جوجه کشی با دستگاه های موجود در چیکن هچ را به نمایش گذاشته ایم تا این بار حقایق را از زبان مشتری بشنویم.


جوجه کشی موفق آقای هاشمی نسب با دستگاه جوجه کشی 168 تایی

جوجه کشی موفق آقای عرب عامری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

جوجه کشی موفق آقای عباسی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای با دستگاه جوجه کشی 672 تایی

ویدیو جوجه کشی موفق آقای معانی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو ( 96 تایی )

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

جوجه کشی موفق آقای ریاحی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی خانگی

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 252 تایی صنعتی

جوجه کشی موفق آقای مروتی با دستگاه جوجه کشی 126 تایی

جوجه کشی موفق آقای اسداللهی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

جوجه کشی موفق آقای گل محمدزاده با دستگاه جوجه کشی ایز باتور یک

جوجه کشی موفق آقای کلبادی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای مجاوری با دستگاه جوجه کشی 1008 تایی صنعتی

ویدیو جوجه کشی موفق خانم کاظمی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

جوجه کشی موفق آقای بهروزی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی ( ایزی باتور یک )

ویدیو جوجه کشی موفق آقای معانی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو ( 96 تایی )

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

ویدیو جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 336 تایی

ویدیو جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای رئیسی با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای

ویدیو جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 1008 تایی

تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای اعتمادی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای فتی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

جوجه کشی موفق از تخم عروس هلندی با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای ( تخم ها در بازه زمانی مختلف داخل دستگاه گذاشت شده است )

جوجه کشی موفق خانوم زندی با دستگاه جوجه کشی 168 تایی

ویدیو تجربه آقای کیسان کامجو از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش

تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای

جوجه کشی موفق آقای شفا پور با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای

جوجه کشی موفق آقای فرصتی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق ابراهیمی با دستگاه جوجه کشی 336 تایی

جوجه کشی موفق جوادی نژاد با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق خانوم خانی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق ریایی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق رحمانی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای صدیقی از کابل افغانستان با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

جوجه کشی موفق خانم کریمی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای رجبی با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای نگهداری با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق خانم رحمانی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق شاه نظری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش

جوجه کشی موفق آقای کاضمی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای روانبخش با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای پناهنده با دستگاه جوجه کشی 168 تایی به صورت ستر و هچر همزمان

جوجه کشی موفق آقای حیرانی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای جیریا با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای رضا خانی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

ویدیو جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای میرزای با دستگاه جوجه کشی 336 تایی

جوجه کشی موفق خانم بیدرانی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای دقیانوسی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای احمدی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

جوجه کشی موفق آقای محمد مهرگان دستگاه جوجه کشی درنا

جوجه کشی موفق آقای پور کریمی دستگاه جوجه کشی 12 تایی

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق از تخم نطفه دار پرنده زینتی با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

ویدیو جوجه کشی موفق آقای قلی پور دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای رحیمی دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای یاری دستگاه جوجه کشی 12 تایی

جوجه کشی موفق آقای برومند با دستگاه جوجه کشی 1008 تایی

ویدیو جوجه کشی موفق آقای افشار با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج

ویدیو جوجه کشی موفق آقای موسوی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

تجربه جوجه کشی موفق آقای مرادیان با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای اساسی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 2016 تایی

جوجه کشی موفق آقای داداری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور

جوجه کشی موفق آقای شیر محلی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 2

تجربه جوجه کشی موفق آقای احمد زاده با دستگاه جوجه کشی 126 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای اعتمادی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی موفق آقای رنجبری با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای شاهدیان با دستگاه جوجه کشی 168 تایی

ویدیو دومین تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای بابا خانی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

ویدیو جوجه کشی موفق آقای سهرابی با دستگاه جوجه کشی 336 تایی

فیلم جوجه کشی موفق آقای رحیمی با دستگاه جوجه کشی صنعتی 168 تایی

اولین تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای محمودی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای علی کانیان با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای قاسمی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش

تجربه جوجه کشی موفق آقای احسان رضایی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای مهرداد هنری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی موفق آقای احسان رضایی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی نود شش تایی

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی صنعتی 126 تایی

ویدیو جوجه کشی موفق آقای رهبری نسب با دستگاه جوجه کشی نیم صنعتی 126 تایی

جوجه کشی موفق آقای علی احمد تاجیک با دستگاه جوجه کشی ( 48 تایی )

تجربه هچ ۱۰۰٪ از بلدرچین آقای ذبیح الله کاکایی ( آبدانان ایلام ) از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی ایزی باتور پنج از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه هچ ۱۰۰٪ از بلدرچین یکی از خریداران دستگاه جوجه کشی 2016 تایی

تجربه آقای پور احمد سیزده از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای محمد رضا صفری از خرید دستگاه جوجه کشی 336 از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای علی جعفری از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای ابراهیمی( قم ) از خرید دستگاه جوجه کشی 12 تایی ایزی باتور پنج از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای باقر رضایی ( نوپاشان ) از خرید دستگاه جوجه کشی آرکام ، ایزی باتور شش و یک از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای رضا قنبری ( شهرستان خرم دره ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور دو ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه خانم نعمانی از خرید دستگاه جوجه کشی 12 تایی ( ایزی باتور پنج ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای نوراله دماوندی ( استان مازندران شهرستان بهشهر ) از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه خانم ازادمنش ( رشت ) از خرید دستگاه جوجه کشی 126 تایی از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای محمد حسین دقیانوسی ( اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی ( ایزی باتور یک ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای توتونچی ( شیراز ) از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی ( ایزی باتور یک ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای باقر رضایی ( نوپاشان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور دو ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای محمد جعفر همتی ( سمنان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور دو ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه خانم بهار اسماعیلی از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور دو ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای فریدون نژادم ( شهرکرد ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور دو ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای ترکان ( تالش ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور دو ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای حسین پرونده ( لاهیجان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 126 تایی از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای مرتضی از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی ( درنا 1 ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای اکبرزاده ( زرند کرمان ) از خرید دستگاه جوجه کشی شترمرغی 64 تایی از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای کمال کمالی ( بوشهر ) از خرید دستگاه جوجه کشی 126 تایی از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای محمد بوریایی از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی ( ایزی باتور 1 ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای سید محسن سامپورلو ( مازندران شهر توریستی نوشهر ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور 2 ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای صفایی راد ( ورامین ) از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی ( درنا 1 ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای پارسا قدمی ( ساری ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور 2 ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای محمد جعفری از خرید دستگاه جوجه کشی 12 تایی ( ایزی باتور 5 ) از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای رئیسی ( استان اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای مهدی احمدی ( استان اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای محمدعلی رمضانی از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه جوجه كشی موفق آقای خدادادی از شهر ساری با دستگاه جوجه کشی ( 96 تایی ) گروه صنعتی اسكندری

تجربه آقای محمد طاها دهقان ( استان یزد ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه

تجربه آقای محسن نجاتی ( شهمیرزاد استان سمنان) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی از فروشگاه چیکن هچ و عملکرد این دستگاه.

تجربه اقای نوید نجارزاده ( کرمان ) از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش

تجربه آقای ذاکری فرد ( ایلام ) از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه آقای ذاکری فرد ( ایلام ) از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه آقای مصطفی حاجی حسینی ( دگز خراسان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه یکی از مشتریان ( گرگان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای حیدری ( گلپایگان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای حامد اسدی ( یزد ) از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه آقای محجوب ( مازندران ) از خرید دستگاه جوجه کشی 252 تایی

تجربه آقای مافی ( سلماس ) از خرید دستگاه جوجه کشی 2016 تایی

تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش

تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش

تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه آقای فرشاد ( اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی

تجربه آقای سید مجید حسینی ( زاهدان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای مرتضی موسویان از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی

تجربه آقای قنواتی ( ماهشهر ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی 126 تایی

تجربه آقای علی پاینده و دانیال مصدق ( قم ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای احمد پور از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای بهزاد جدی از هچ صد در صد از غاز اکراینی در حالت ستر هچر همزمان دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه جوجه كشی موفق آقای حامد اسدی از یزد با دستگاه جوجه کشی 168 تایی گروه صنعتی اسكندری

تجربه جوجه كشی موفق آقای زنگنه از کرمانشاه با دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور پنج

تجربه جوجه كشی موفق آقای فاطمی از تبریز با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه خانم مهدی پور ( قائمشهر ) از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه خانم مهدی پور ( قائمشهر ) از خرید دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه آقای داداری ( گیلان) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای جوانشیر ( چالدران ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای رزاقی از ( البرز ) از خرید دستگاه جوجه کشی 48 تایی

تجربه آقای اسماعیل‌نیا از ( اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای محسن درچه زاده ( اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 336 تایی

تجربه آقای سید علی اکبر موسوی ( سمیرم اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای میرعلی سیدی سیس ( کرج ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای بهروز محمدی ( میاندوآب ) از خرید دستگاه جوجه کشی 252 تایی

تجربه آقای اسکندری ( شاهرود ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی

تجربه آقای کتاوند از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی

تجربه آقای کتاوند از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی

تجربه آقای حسین سلگی ( پاکدشت تهران ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای اسماعیل خدایی ( مهرشهر کرج ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای محمدرضا دیهیم از خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی

تجربه آقای دولتی از شهرستان آغاجاری خوزستان از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای سجاد قاسمی ( ساری ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی

تجربه آقای صمدی ( البرز ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای قاسم‌ سنجرانی ( زابل ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۰۰۸ تایی

تجربه آقای شیخی ( تهران ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی حرفه ای

تجربه آقای دشتی ( بندر انزلی ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی حرفه ای

تجربه آقای سخنور ( تهران ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی حرفه ای

تجربه آقای آرش محمودی( تاکستان ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی

تجربه آقای امیدی ( دماوند ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۲۶ تایی

تجربه آقای خضر صالحزاده ( سردشت ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۱۲۶ تایی

تجربه آقای روح الهی ( اصفهان ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای آقایی ( تهران ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه آقای رزاقی ( البرز ) از خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی

تجربه یکی از مشتریان از خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی