منو اصلی

آموزش پرورش و نگهداری غاز

غازها پرندگانی از تیره مرغابیان یا پرندگان آبزی بوده که شامل غو ها و اردک ها می باشند. غاز پرنده ای بزرگ بوده که دارای سینه ای پهن و گردنی بلند است. این پرنده نژاد های متفاوتی داشته و در رنگ های مختلفی مشاهده می شود. نژاد غاز وحشی توانایی پرواز و مهاجرت به نقاط گرمسیر جهان را داشته اما غاز اهلی، به دلیل همزیستی با انسان ها، توانایی پرواز را ازدست داده است.

محبوبیت گوشت و تخم غاز در کشور ایران کمتر از سایر طیور بوده و تنها در مزارع و پرورشگاه های سنتی و نیمه سنتی پرورش غاز مشاهده می شود. عمده گوشت غاز پرورش یافته در ایران جهت صادرات به کشور های خلیج فارس به فروش می رسد.

پرورش غاز بیشتر در سه نژاد غاز برفی و سفید، غاز خاکستری یا کانادایی و غاز تیره صورت می گیرد. غازها تمایل زیادی به زندگی در کنار مرداب ها و رودخانه ها داشته و همین امر، تعبیه استخر و حوضچه را برای پرورش این پرنده ضروری ساخته است.

در این قسمت از وبلاگ چیکن هچ، پرورش و نگهداری از غاز به صورت جامع و کاربردی آموزش داده شده است.