منو اصلی

آموزش دستگاه جوجه کشی

یکی از مهمترین فاکتورها در جوجه کشی موفق، آموزش صحیح استفاده از دستگاه جوجه کشی می باشد. در این بخش از وبلاگ چیکن هچ ، سری مقاله های متنوعی در مورد جوجه کشی و روش های صحیح استفاده از دستگاه های جوجه کشی بیان کرده ایم.

در مورد انتخاب تخم های نطفه دار مناسب و همینطور اصول و روش های جوجه کشی قدم به قدم مطالبی آورده ایم . توجه به این نکات در کنار مراجعه به آموزش های تولیدی توسط سازنده ی دستگاه جوجه کشی، شرایطی را فراهم میکند که یک جوجه کشی با راندمان بالا را تجربه کنید.