نوشته‌ها

بهترین محیط برای نصب و استفاده دستگاه جوجه کشی - چیکن هچ
2
آموزش دستگاه جوجه کشی

محیط مناسب برای نصب و استفاده دستگاه جوجه کشی


آموزش کالیبراسیون سنسور ماشین جوجه کشی - چیکن هچ
0
آموزش دستگاه جوجه کشی

نحوه کالیبره کردن سنسور انواع دستگاه جوجه کشی


ساخت دستگاه جوجه کشی با یخچال - چیکن هچ
0
آموزش دستگاه جوجه کشی

بهترین آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی با یخچال


روش های افزایش راندمان جوجه کشی در دوران هچر - چیکن هچ
2
آموزش دستگاه جوجه کشی

روش های افزایش راندمان جوجه کشی در دوران هچر


آموزش تنظیم صحیح رطوبت در انواع دستگاه جوجه کشی - چیکن هچ
0
آموزش دستگاه جوجه کشی

آموزش تنظیم صحیح رطوبت در انواع دستگاه جوجه کشی


نحوه آب پاشی بر روی تخم نطفه دار غاز - چیکن هچ
0
آموزش دستگاه جوجه کشی

آموزش اسپری کردن آب بر روی تخم غاز و اردک در زمان جوجه کشی


آموزش نحوه کار با دستگاه جوجه کشی - چیکن هچ
2
آموزش دستگاه جوجه کشی

آموزش نحوه کار با دستگاه جوجه کشی | طرز کار دستگاه جوجه کشی


جدول دما و رطوبت جوجه کشی
6
آموزش دستگاه جوجه کشی

جدول دما و رطوبت جوجه کشی | آموزش جوجه کشی از پرندگان


نحوه ساخت ترنر جوجه کشی در منزل
14
آموزش دستگاه جوجه کشی

نحوه ساخت ترنر جوجه کشی در منزل


چگونه نطفه سنجی کنیم؟
8
آموزش دستگاه جوجه کشی

چگونه نطفه سنجی کنیم؟ ملزومات و شرایط لازم جهت نطفه سنجی