نوشته‌ها

روش های افزایش راندمان جوجه کشی در دوران هچر - چیکن هچ
0
آموزش دستگاه جوجه کشی

روش های افزایش راندمان جوجه کشی در دوران هچر


آموزش تنظیم صحیح رطوبت در انواع دستگاه جوجه کشی - چیکن هچ
0
آموزش دستگاه جوجه کشی

آموزش تنظیم صحیح رطوبت در انواع دستگاه جوجه کشی


نحوه آب پاشی بر روی تخم نطفه دار غاز - چیکن هچ
0
آموزش دستگاه جوجه کشی

آموزش اسپری کردن آب بر روی تخم غاز و اردک در زمان جوجه کشی


آموزش نحوه کار با دستگاه جوجه کشی - چیکن هچ
0
آموزش دستگاه جوجه کشی

آموزش نحوه کار با دستگاه جوجه کشی | طرز کار دستگاه جوجه کشی


جدول دما و رطوبت جوجه کشی
0
آموزش دستگاه جوجه کشی

جدول دما و رطوبت جوجه کشی | آموزش جوجه کشی از پرندگان


نحوه ساخت ترنر جوجه کشی در منزل
10
آموزش دستگاه جوجه کشی

نحوه ساخت ترنر جوجه کشی در منزل


چگونه نطفه سنجی کنیم؟
2
آموزش دستگاه جوجه کشی

چگونه نطفه سنجی کنیم؟ ملزومات و شرایط لازم جهت نطفه سنجی


ماشین جوجه کشی غاز
2
آموزش دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی غاز


دستگاه جوجه کشی بوقلمون و ترفند جوجه آوری از این پرنده
2
آموزش دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی بوقلمون و ترفند جوجه آوری از این پرنده


دستگاه جوجه کشی بلدرچین
6
آموزش دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی بلدرچین