منو اصلی

آموزش جوجه کشی

آموزش یکی از مهم ترین ارکان جوجه کشی موفق از تخم نطفه دار پرنده های مختلف است. در  مجموعه مقالات آموزش جوجه کشی، آموزش هایی را در اختیار شما قرار خواهیم داد که به افزایش اطلاعات شما در زمینه جوجه کشی از تخم نطفه دار پرنده های مختلف بومی و زینتی کمک خواهد کرد. 

این مقالات برگرفته از مقالات علمی و دانشگاهی معتبر بوده و عمدتا بر اساس تجربه کارشناسان و فعالان مختلف حوزه جوجه کشی از پرندگان مختلف می باشد. هم چنین آموزش هایی نیز در رابطه با نحوه کار با دستگاه جوجه کشی و راه اندازی آن در این دسته گنجانده شده است.