تلفن کارخانه

044-33744989 / 044-33744988


تلفن فروشگاه مرکزی

044-32346612 / 044-32341796


کارشناسان فروش

حنیفه : 09144473924

علیزاده : 09144485590

محمودی : 09125326682


دفتر تهران : 09126756145


خرید دستگاه جوجه کشی بالای 3000 تایی : 09126342262

آدرس : آ.غ شهرستان ارومیه ، کمربندی خاتم النبیا ، فروشگاه مرکزی چیکن هچ​