منو اصلی

تحلیل قطعات دستگاه جوجه کشی

یکی از مهمترین فاکتورها در جوجه کشی موفق ، تسلط کامل بر قطعات دستگاه جوجه کشی می باشد. آشنایی کامل با این قطعات و نحوه ی کارکرد آنها بخصوص در زمانی که دستگاه جوجه کشی با مشکل مواجه میشود می تواند کمک بسیاری برای جلوگیری از تلف شدن نطفه داخل تخم های نطفه دار شود .

از این رو در این بخش از چیکن هچ به بررسی ، مقایسه و معرفی انواع قطعات مورد استفاده در دستگاه های جوجه کشی پرداخته ایم. نحوه ی کارکرد آنها را بیان کرده و مدل های مختلف انها را با هم مقایسه کرده ایم.

پیگیری این بخش ، راندمان جوجه کشی شما را به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد داد.